Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 2014 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 2016 yılından itibaren Dergipark dergi yönetim sistemi aracılığıyla Açık Erişim Sağlama politikasını benimsemeye devam etmekte olup bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmayı hedeflemektedir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde, eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilmektedir. 


Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 2014 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 2016 yılından itibaren Dergipark dergi yönetim sistemi aracılığıyla Açık Erişim Sağlama politikasını benimsemeye devam etmekte olup bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmayı hedeflemektedir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde, eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilmektedir. 


Cilt 17 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Akademisyenlerin Tükenmişlik ve Öz Yeterlik Düzeyleri
  Sayfalar 1 - 19
  Dilek BAŞERER , Zeynep BAŞERER
 2. Öğretmenlerin Yıldırma Yaşama, İşyeri Arkadaşlık Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 20 - 38
  Havva DURUSU , Necati CEMALOĞLU
 3. Ortaöğretim Öğrencilerinde Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Yordayıcısı Olarak Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisi
  Sayfalar 39 - 55
  Asiye DURSUN , Ahmet KARA
 4. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 56 - 80
  Yalçın SEVER , Ramazan YİRCİ , İbrahim KOCABAŞ
 5. 2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 81 - 102
  Bahaddin ŞAHİN
 6. DINA Modele Göre Testin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bireysel Dönüt Verilmesi: TIMSS 2015
  Sayfalar 103 - 120
  Mahmut Sami KOYUNCU , Ayşenur ERDEMİR , Sinem ŞENFERAH
 7. Facebook Yoğunluğunun Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisi
  Sayfalar 121 - 139
  Kemal ÖZTEMEL , Zeliha TRAŞ
 8. Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 140 - 157
  Şaban ÇETİN , Filiz ÇETİN
 9. Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Çağrışım Tekniği Kullanımının Yazma Becerisine Etkisi
  Sayfalar 158 - 173
  Mehmet KARA , Emine ÇİFTÇİ
 10. Bilişim Teknolojisi Destekli Materyal Tasarlama ve Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Sayfalar 174 - 194
  Bülent AKBABA , Sadettin ERBAŞ
 11. Lise Öğrencilerinde Öznel Mutluluk Suçluluk ve Utancın Yordayıcısı Olarak Siber Zorbalık
  Sayfalar 195 - 212
  Bülent DİLMAÇ , Ceylan ÖZKAN
 12. Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
  Sayfalar 213 - 235
  Abbas KETİZMEN
Dizinler