Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makalelerini, değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemini kullanarak yayınlayan, ulusal hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir.

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere tam metin bilimsel makaleleri elektronik ortamda yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ne ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.  

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makalelerini, değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemini kullanarak yayınlayan, ulusal hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir.

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere tam metin bilimsel makaleleri elektronik ortamda yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ne ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.  

Cilt 18 - Sayı 2 - 28 Ara 2020
 1. Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenleme Özelliklerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi
  Sayfalar 505 - 524
  Gürcan SEÇİM
 2. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Düşünme Becerisi ile İlgili Mesleki Bilgilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 525 - 544
  Nesli KALA, Arzu KİRMAN BİLGİN
 3. Öğretmenlerin Beceri Öğretimi Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 545 - 570
  Süleyman ÇELİK, Şaban ÇETİN
 4. Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 571 - 594
  Zühre YILMAZ GÜNGÖR
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Genel Kültür Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 595 - 623
  Yusuf DOĞAN, Hüseyin ÖZÇAKMAK
 6. Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanların Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Algılarının Metaforla İncelenmesi
  Sayfalar 624 - 649
  Şerife IŞIK, Ümre KAYNAK
 7. Avustralya-Waldorf ve Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 650 - 675
  Gülçin TAN ŞİŞMAN, Eyyüp KARATAŞLI
 8. Covid-19 Salgını Sonrasında Okul Kavramındaki Paradigma Değişimine ve Okulların Yeniden Açılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 676 - 705
  Emine AKKAŞ BAYSAL, Gürbüz OCAK
 9. Eş Zamanlı Uzaktan Eğitimle Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Elemanlarının Görüşleri: Bir Covid 19 Örneği
  Sayfalar 706 - 732
  Mustafa DOLMACI, Ahmet DOLMACI
 10. Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği’nin Türk Ortaokul Öğrencilerine Uyarlanması
  Sayfalar 733 - 756
  Aysun GÜNEŞ, Feride BACANLI
 11. Türkiye’de Eğitim Programı Uzmanı Olmak
  Sayfalar 757 - 776
  Nilay BÜMEN
 12. Duyguları Yönetme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Duyguları Yönetme ve Bakış Açısı Alma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 777 - 798
  Dicle CANTEKİN, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
 13. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ege Bölgesi Örneği)
  Sayfalar 799 - 818
  Şevket SÜVARİ, Zafer TANGÜLÜ
 14. Zamanın ve Mesafenin Ötesinde Öğrenme Çabası: Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Sisteminin CIPP Modeli Açısından Katılımcı Odaklı Değerlendirilmesi
  Sayfalar 819 - 852
  Burcu GÜRKAN
 15. Benlik Saygısı ve İlişkisel Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 853 - 873
  Tolga SEKİ, Bülent DİLMAÇ
 16. İsviçre’de Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Eğitiminde Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi
  Sayfalar 874 - 892
  Murat SARIBAŞ, Necati DEMİR
 17. Öğretmenlerin Dijital ve Dijital Olmayan Materyalleri Seçim ve Kullanım Kriterlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 893 - 909
  Kamile KÖDE, Ahmet Naci ÇOKLAR
 18. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygu Düzenleme ve Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi.
  Sayfalar 910 - 925
  Zeynep APAYDIN DEMİRCİ, Emel ARSLAN, Merve TEMEL
 19. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Geometriye Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 926 - 939
  Bülent Nuri ÖZCAN
 20. Üniversite Öğrencilerinin Temel İhtiyaçlarının Doyumu Ölçeğinin (ÜÖTİDÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 940 - 955
  Zeynep ŞİMŞİR, Coşkun ARSLAN, Bülent DİLMAÇ
 21. Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi: Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 956 - 983
  Gülistan TAŞ, Kemal AKOĞLU
 22. Keman Eğitiminde Çift Ses ve Akor Çalma Durumlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin, Öğrenim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 984 - 1008
  Funda SİPAHİOĞLU, Çiğdem Eda ANGI
 23. İlk Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Bilişsel Çarpıtmaları ve Sosyal Fobi Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1009 - 1024
  Çidem VATASEVER BULUT, Şükrü UĞUZ, Mahmut Oğuz KUTLU, Pınar AKMAN
 24. Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 1025 - 1044
  Yavuz Ercan GÜL, Kasım KARATAŞ
 25. Biyoloji Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğretim Stratejisinin Öğrenme Çıktılarına Etkileri Üzerine Sistematik Literatür Taraması
  Sayfalar 1045 - 1074
  Sinem ÖDÜN-BAŞKIRAN, Hunkar KORKMAZ
 26. Öğrencinin Güçlendirilmesi ve Öğrenciyi Güçlendiren Eğitim Programları Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 1075 - 1104
  Meltem ŞEREF, Fatma MIZIKACI
 27. Öğrenciler için Eğitim Cüzdanı: Öğrencilerin Eğitim Etkinliklerinin Blokzinciri Üzerinde Paylaşılması
  Sayfalar 1105 - 1125
  Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
 28. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Okunabilirlik Düzeyinin İncelenmesi
  Sayfalar 1126 - 1146
  Murat Bayram YILAR
Dizinler