Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


İNTİHAL RAPORU: 01.01.2020 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan prensip karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir. 

ETİK KURUL ONAY BELGESİ: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir” 

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


İNTİHAL RAPORU: 01.01.2020 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan prensip karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir. 

ETİK KURUL ONAY BELGESİ: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir” 

Cilt 18 - Sayı 1 - 26 Haz 2020
 1. Manevi Şükran Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1 - 16
  Kübra KAPLANER , Halil EKŞİ
 2. Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 17 - 35
  Hande UZUN , Ezgi GÜVEN YILDIRIM , Ayşe Nesibe ÖNDER
 3. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi
  Sayfalar 36 - 56
  Oguzhan TEKIN
 4. KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 57 - 84
  Sami TOKGÖZ , Ayse Derya ISIK
 5. Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalarına Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 85 - 106
  Sezgin ELBAY
 6. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Okuma Sürecinde Bilinmeyen Sözcüklerle Karşılaşınca Başvurdukları Çıkarım Stratejilerine İlişkin Görünümler
  Sayfalar 107 - 121
  Hakan ÜLPER , Gökhan ÇETİNKAYA
 7. 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 122 - 135
  Ferhat KARAKAYA , Merve ADIGÜZEL , Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ
 8. Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 136 - 152
  Tuba AKPOLAT , Münevver ÇETİN
 9. İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Türkçe Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Sayfalar 153 - 184
  Yakup BALANTEKİN
 10. Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarına, Olumlu Davranışlarına ve Çevre Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 185 - 200
  Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
 11. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Emdr Terapinin Etkisi: Olgu Sunumu
  Sayfalar 201 - 217
  Serkan CENGİZ , Adem PEKER
 12. 5. ve 6. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkılarının Eğitim Müziği Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 218 - 235
  Çağla SERİN ÖZPARLAK, Ömer Bilgehan SONSEL
 13. Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Yabancı Dil Dersinin Uzaktan Eğitim Uygulamasının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 236 - 265
  Fahriye EROĞLU , Nurdan KALAYCI
 14. Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 266 - 295
  Şenol ORAKCI
 15. Küresel Beceriler ve Ders Kitaplarına Yansıması
  Sayfalar 296 - 325
  Alaettin İŞERİ
 16. Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 326 - 350
  Yasemin AYDOĞAN , Recai AKKAYA , Arzu ÖZYÜREK
 17. Ortaöğretim Kurumlarında Bir Ders Saati Süresinin Gözlemi
  Sayfalar 351 - 367
  Hasan TABAK , Fatih ŞAHİN
 18. Türkiye’de Ortaokul Öğretmeni Yetiştiren Orta Öğretmen Okullarının Kısa Tarihçesi-(1923-1946)
  Sayfalar 368 - 391
  Sabri BECERİKLİ
 19. Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları
  Sayfalar 392 - 414
  Funda UYSAL , Hunkar KORKMAZ
 20. Başlangıç Piyano Eğitiminde Nota Okuma Yaklaşımları: Orta Do, Aralıksal ve Çoklu Ton Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 415 - 436
  Burcu KALKANOĞLU
 21. Göz İzleme Tekniği ile Okuma Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 437 - 455
  Esmehan ÖZER , Selda ÖZDEMİR , Mehmet KARA
 22. Zihin Gezinmesi Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 456 - 482
  Sevgi SEZGİN , Galip YÜKSEL
 23. Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 483 - 504
  Yunus DOGAN
Dizinler