International Anatolian Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9475 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Yusuf ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid


Değerli akademisyen ve araştırmacılar;

Bir sayıda en fazla 10 makale yayımlamaktayız.

Ekim ayında çıkacak Özel Sayı için yerimiz kalmamıştır. 

Gelen makaleler ARALIK sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.

Saygıyla duyurulur.

International Anatolian Journal of Social Sciences

e-ISSN 2619-9475 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Yusuf ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid
Cover Image


Değerli akademisyen ve araştırmacılar;

Bir sayıda en fazla 10 makale yayımlamaktayız.

Ekim ayında çıkacak Özel Sayı için yerimiz kalmamıştır. 

Gelen makaleler ARALIK sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.

Saygıyla duyurulur.