International Anatolian Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9475 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Yusuf ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid


Dergimiz'in 10 Ağustos 2020 tarihinde çıkacak olan yeni sayısı için YERİMİZ KALMAMIŞTIR.
Yeni gelen makaleler ARALIK SAYISI İÇİN kabul edilir.
Bir sayıda en fazla 10 makale yayımlamaktayız. Süreci devam eden makaleler dışında, ARALIK SAYISI için sınırlı miktarda makale kabul edecek yerimiz kalmıştır.

International Anatolian Journal of Social Sciences

e-ISSN 2619-9475 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Yusuf ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid
Cover Image


Dergimiz'in 10 Ağustos 2020 tarihinde çıkacak olan yeni sayısı için YERİMİZ KALMAMIŞTIR.
Yeni gelen makaleler ARALIK SAYISI İÇİN kabul edilir.
Bir sayıda en fazla 10 makale yayımlamaktayız. Süreci devam eden makaleler dışında, ARALIK SAYISI için sınırlı miktarda makale kabul edecek yerimiz kalmıştır.