Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9475 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Yusuf ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid


Değerli akademisyen ve araştırmacılar;
Aralık sayımız için yerimiz kalmamış olup, gelen makaleler Şubat sayımız için değerlendirmeye alınacaktır.
Saygıyla duyurulur. 


Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2619-9475 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Yusuf ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid
Kapak Resmi


Değerli akademisyen ve araştırmacılar;
Aralık sayımız için yerimiz kalmamış olup, gelen makaleler Şubat sayımız için değerlendirmeye alınacaktır.
Saygıyla duyurulur.