Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Period Quarterly | Founded: 1990 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |


Since 1990, The Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal (TPCGJ) has been principal publication of Turkish Psychological Counseling and Guidance Association. TPCGJ accepts the submission of original works; both theoretical and applied, reports of scholarly research as well as analyses of topical issues in field of counseling. It is a scientific, peer reviewed and published semiannually (March and September) and it is indexed by ULAKBİM and EBSCO. The languages of journal are Turkish and English, so Turkish and English written manuscripts are welcomed.

ISSN 1302-1370

Address: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej / Ankara, Turkey

Phone and fax: (312) 430 36 74

Internet address: http://www.pdr.org.tr 

Association e-mail address: pdrder@yahoo.com 

Journal e-mail address: pdrdergisi@yahoo.com.tr

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal

ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Period Quarterly | Founded: 1990 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Cover Image


Since 1990, The Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal (TPCGJ) has been principal publication of Turkish Psychological Counseling and Guidance Association. TPCGJ accepts the submission of original works; both theoretical and applied, reports of scholarly research as well as analyses of topical issues in field of counseling. It is a scientific, peer reviewed and published semiannually (March and September) and it is indexed by ULAKBİM and EBSCO. The languages of journal are Turkish and English, so Turkish and English written manuscripts are welcomed.

ISSN 1302-1370

Address: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej / Ankara, Turkey

Phone and fax: (312) 430 36 74

Internet address: http://www.pdr.org.tr 

Association e-mail address: pdrder@yahoo.com 

Journal e-mail address: pdrdergisi@yahoo.com.tr

Volume 9 - Issue 53 - Jun 2019
 1. Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması
  Pages 261 - 295
  Özgür Salih Kaya, Hatice Odacı
 2. Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi
  Pages 297 - 315
  Gülen Uygarer
 3. Examination of School Counselors' Statewide Listserv Interactions
  Pages 317 - 341
  Rex Stockton, Sabri Doğan
 4. Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması
  Pages 341 - 371
  Senem Ezgi Vatandaşlar, Zeynep Hatipoğlu Sümer
 5. Kurum Deneyimi Dersi Kapsamında Günlük Yazmanın Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Adaylarının Mesleki Gelişimine Katkısının İncelenmesi
  Pages 373 - 409
  Abdullah Sürücü, Ali Ünal, Atila Yıldırım
 6. Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi
  Pages 411 - 449
  Okan Yılmazlar, Fatih Camadan
 7. Türk ve Amerikan Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Tanıma ve İfade Etme Zorluğunun Pozitif-Negatif Duygu Durumlarını Yordama Gücü
  Pages 451 - 482
  Behire Kuyumcu, Mehmet Güven, Fatma İnceman Kara
 8. Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?
  Pages 482 - 521
  Zehra Kılıç Özmen, Yücel Kabapınar
 9. Turkish Adaptation of Mathematics Achievement Emotions Questionnaire (AEQ-M): Reliability and Validity Study
  Pages 523 - 545
  Başak Çalık, Yeşim Çapa Aydın
 10. Guilt and School Satisfaction among Turkish Adolescents: The Mediating Role of Self-esteem
  Pages 547 - 563
  Begüm Satıcı, Emine Göçet Tekin, Mehmet Engin Deniz
 11. Yaşam Doyumu ile Sıkıntıyı Tolere Etme Arasındaki İlişkide İyimserliğin Aracı Etkisi
  Pages 565 - 588
  Selahattin Avşaroğlu, Hayri Koç