Aim & Scope

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) tarafından yayınlanan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; kamu yararı gözeterek toplumun ruh sağlığı, mutluluğu ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, dergi aşağıdaki hususları önemsemektedir:

* Bir sivil toplum kuruluşu olan Türk PDR’nin kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında bireyleri, aileleri ve psikolojik danışma alanı çalışanlarının gelişimlerini sağlamak.
* Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gelişmesine ve mevcut sorunları çözme potansiyeline katkı sağlamak.
* Bireylerin ve özellikle çocukların ve gençlerin psikolojik yardım ve rehberlik ihtiyaçlarına yönelik teorik ve uygulamalı araştırmalara ev sahipliği yapmak.
* Ülkemizde ve dünyada her bireyin psikolojik iyi olma durumlarına katkı sağlama, kişisel ve eğitsel gelişimine destek olma, kariyer planı için katkı üretme, aile rehberliği ve danışmanlığı sunma, bireyi tanıma ve psikolojik danışmanların mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmak.
* Okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki alanı ile ilgili sorunlara somut çözüm önerileri sunan, ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumlarda ve özel psikolojik danışma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanların ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmek.
* PDR uzmanlarının mesleki gelişimlerini ve eğitimlerini daha nitelikli kılmak için uluslararası ve disiplinler arası işbirliği kurmak ve bu işbirliğini sürdürmek.

Türk PDR Dergisi yayın odağına, Okul PDR hizmetlerini geliştirme, daha nitelikli PDR eğitimi verme, alan çalışanlarının gelişimlerini destekleme, yenilik üretimi ve transferi ile ilişkili disiplinlerle ortak çalışma içeriği üretmeyi almaktadır. Özellikle, Türkiye ve Dünyada gittikçe önemi artan PDR alanı için sürdürülebilir bir gelişim ve ortak akıl üretiminde aracılık rolü üstlenmeyi öncelemektedir.

Ayrıca amaçları doğrultusunda Türk PDR Dergisinin yayın odağında;

* Okul psikolojik danışmanlarının profesyonelleşmesine katkı sağlayan,
* Okul PDR uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve uygulama arasında köprü olan,
* Okul ve toplum ekosistemi ile ilgili bütüncül PDR hizmetlerine yeni bakış açısı sunan,
* Türkiye'nin yerel ve güncel PDR alan ve gelişim sorunlarına hem kendi özelinde değerlendiren hem de uluslararası karşılaştırmalarla inceleyen,
* PDR alanının yöntem bilim ve araştırma potansiyelinin gelişimine katkı sağlayan,
* Mesleki ilke, değer, sorumluluk ve etik kodların gelişmesine katkıda bulunan,
* PDR alanı çalışanlarının kullanacağı araç, uygulama ve yöntemlerin gelişimine katkı sağlayan,
* PDR alanının entelektüel ve bilimsel birikimini artırmaya yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki bağlamlarda üretilen çalışmalar da Türk PDR Dergisi 'nin yayın kapsamında yer almaktadır:

* Okulöncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitimin PDR bağlamında temel problemlerini ve uygulamalarını irdeleyen, geliştiren çalışmalar.
* Aktif görev yapan PDR uzmanları ve diğer profesyonellerin yeterliklerini ve eğitim stratejilerini geliştirmeye yardımcı olan çalışmalar.
* Okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmen adaylarının daha nitelikli alan çalışanı olmalarını amaçlayan, eğitim modellerini irdeleyen içeren çalışmalar.
* Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik ve danışma bağlamında yenilik ve uygulamalı çalışmalara yer veren araştırmalar.
* Meta-analiz, içerik analizi, profil analizi ile büyük araştırma grupları veya örneklemlerle gerçekleştirilmiş ilişkili çalışmalar.
* Teorik de olsa PDR alanı için yeni bir model, strateji geliştiren ve değerlendiren çalışmalar.
* Aile rehberliği ve danışmanlığını geliştiren ve destekleyen çalışmalar
* Multidisipliner ve transdisipliner çalışmalar.
* PDR okul uygulamaları veya akademik araştırmalarda kullanılabilecek nitelikli ölçme araçları geliştirmeye yönelik araştırmalar.
* Bireysel farklılık ve gelişim süreçlerini inceleyen araştırmalar.
* PDR uygulamalarını geliştirmeye yardımcı teknoloji entegrasyonu çalışmaları.


Period Months
March June September December