Price Policy

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisine gönderilen makaleler için ilk başta herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak Türk PDR Dergisinde hakem süreci tamamlanıp yayına kabul edilen makalelerden mizanpaj, dil kontrolü ve basım süreçleri için 300 TL talep edilmektedir. Bu ücret Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca Türk PDR Dergisi’nin yayıncısı olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, Türk PDR Dergisi'ne gönderilen çalışmaların aşağıda sıralanan maddi yükümlülükleri, yazarların sorumluluğundadır:
• Türk PDR Dergisi'nde çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinde tam metin olarak yayınlamaktadır. Dergi bu kapsamda herhangi bir çeviri hizmeti vermemekte, ancak yönlendirme amacıyla yazar(lar)a çeşitli akredite firmalar önermektedir.
• Alan editörleri veya hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda, Türk PDR Dergisi Editörleri tarafından talep edilen dil editörlüğü veya redaksiyon işlemleri belirtilen firmalardan alınır.
• Değerlendirme süreci sonucu yayına kabul edilen tüm çalışmaların intihal denetimi, mizanpaj ve dizgi, kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü ile düzenlemelere ilişkin işlemlerin maddi sorumluluğu yazarlara aittir.

Article Publication Charge: 300.00 TL