ISSN: 1694-7215
Founded: 2001
Period: Quarterly
Publisher: Kyrgyz-Turkish Manas University
Cover Image
       

MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Owners
On behalf of Kyrgyz-Turkish Manas University
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMYRZAEV

Editor-in-Chief
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Associate Editor
Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA


Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCOhost, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

Journal History

2021 - Volume: 10 Issue: 4

Research Article

Türkiye Futbol Süper Liginde Yabancı Futbolcu Düzenlemesinin Değerlendirilmesi

Research Article

Rekreasyonel Faaliyetlerde Etkinlik Doyum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

Research Article

Sporda Sürdürülebilir Başarı İçin Beden Eğitimi Öğretmenleri Bakış Açısı

Research Article

BİST’e Kayıtlı Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının BWM Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Research Article

Swap İşlemlerinin TMS, BOBİ FRS ve VUK Kapsamında Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

MANAS Journal of Social Studies