Subjects

• Eğitim Yönetimi


Journals

Dergi Yöneticisi
Editor
Alan Editörü
Reviewer
Reviewer
Author
User

Articles


E. ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU, Y. ALTINKURT
The Relationship between Teachers’ Critical Thinking Dispositions and Organizational Dissent Behaviors, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
Y. YORULMAZ, İ. ÇOLAK, Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
The Validity and Reliability Study of Organizational Power Distance Scale, Trakya University Journal of Education, (2018)
Y. YORULMAZ, Y. ALTINKURT
The examination of teacher burnout in Turkey: A meta-analysis, Turkish Journal of Education, (2018)
İ. ÇOLAK, Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
The Relationship between Teachers' Autonomy Behaviors and Job Satisfaction, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
Y. ALTINKURT, E. ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU
Örgütsel Muhalefet Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Journal of The Intitute of Education Sciences Dumlupınar University, (2017)
İ. Çolak, Y. Yorulmaz, Y. Altınkurt
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF TEACHER SELF-EFFICACY BELIEFS SCALE, MSKU Journal of Education, (2017)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT
Relationship between Teachers’ Humor Styles and Their Views on Organizational Cynicism, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2016)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT, E. OZCIFTCI
The Relationship between Teachers’ Views about Cultural Values and Critical Pedagogy, Eurasian Journal of Educational Research, (2016)
Y. ALTINKURT, A. ERTÜRK, İ. YILMAZ
The Relationship Between Psychological Capital and Burnout Levels of Teachers, Journal of Teacher Education and Educators, (2015)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT, M. GÜNER
The Relationship between Teachers’ Emotional Labor and Burnout Level, Eurasian Journal of Educational Research, (2015)
Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki, Sakarya University Journal of Education, (2014)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT
RELATIONSHIP BETWEEN THE LEADERSHIP BEHAVIORS AND ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL JUSTICE, Cukurova University Faculty of Education Journal, (2014)
D. ALTINKURT, D. YILMAZ
Okullarda Örgütsel Güç Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Development of Organizational Power Scale at Schools: A Reliability and Validity Study, e-International Journal of Educational Research, (2014)
Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
Relationship between Management by Values, Organizational Justice, and Job Satisfaction in Secondary Schools, Sakarya University Journal of Education, (2013)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT, T. KARAKÖSE, E. EROL
School Managers and Teachers' Opinions Regarding Compulsory Rotation Application Applied to School Managers/Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri, e-International Journal of Educational Research, (2012)
Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2012)