e-ISSN: 2587-1390
Founded: 2016
Period: Biannually
Publisher: Ali Fuat ARICI
Cover Image
       

Türkiye Eğitim Dergisi [Türkiye Education Journal], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.

2022 - Volume: 7 Issue: 1

Research Article

Bloom Taksonomisinin Öğretim Sürecinde Kullanılmasıyla İlgili Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri: Bir İçerik Analizi

Research Article

Uzaktan eğitim öğrencilerinin hayat boyu öğrenme çerçevesinde uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi

Book Review

İlkokul 1-4. Sınıflar Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri

Research Article

60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN İŞİTSEL EĞİTİM MATERYALLERİNE DAYANAN İŞİTSEL İŞLEMLEME PROGRAMININ İŞİTSEL İŞLEMLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE (TPAB) BİR BAKIŞ

Research Article

Öğrencilerin üniversiteye uyum durumlarına pandemi sürecinin etkisi

Research Article

Bilim ve Sanat Merkezleri Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Research Article

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Tarafından 5E Modeline Göre Hazırlanan Ders Planlarının İncelenmesi

Research Article

Pedagojik Sınıftan Sosyolojik Sınıfa: Toplumun ve Toplumsallığın Yapay İnşası