502 Bad Gateway


nginx
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2536-4758 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Hacettepe University | http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/


 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 3. Sayısı yayımlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2536-4758 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Hacettepe University | http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/
Cover Image


 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 3. Sayısı yayımlanmıştır.

Volume 34 - Issue 3 - Jul 2019
 1. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Düzeyleri
  Pages 586 - 601
  Ahmet Volkan YÜZÜAK, İlbilge DÖKME
 2. Investigating Language Assessment Knowledge of EFL Teachers
  Pages 602 - 620
  Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK, Belgin AYDIN
 3. Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması
  Pages 621 - 638
  Esra ASICI, Fatma Ebru İKİZ
 4. Akran Öğretiminin Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sosyal Kabulü ve Benlik Saygısına Etkisi
  Pages 639 - 658
  Halil SELİMOĞLU, Aydan AYDIN
 5. Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı
  Pages 659 - 684
  Hanifi ŞEKERCİ, Yücel KBAPINAR
 6. Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği
  Pages 685 - 707
  Hayati AKYOL, Esra SEVER
 7. The Effect of Flipped Learning Approach on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
  Pages 708 - 727
  İbrahim KARAGÖL, Emrullah ESEN
 8. Bir Sözcük Sıklığı Çalışması ve Türkiye’deki Mülteci Öğrenciler
  Pages 728 - 749
  Mustafa ARMUT
 9. Examining the Use of Lesson Analysis to Improve Teacher Candidates’ Knowledge of Teaching
  Pages 750 - 768
  Müjgan BAKİ, Neslihan SÖNMEZ
 10. Exloring the Effect of Erasmus Program on Cultural Intelligence of University Students
  Pages 769 - 785
  Özge GÖKTEN, Serap EMİL
 11. Eğitimcilerin Örgütsel Sessizliklerinde Cinsiyetin ve Medenî Durumun Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
  Pages 786 - 803
  Öznur TULUNAY ATEŞ, Emine ÖNDER
 12. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Engelleri ve Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
  Pages 804 - 823
  Raziye GÜNAY BİLALOĞLU, Yaşare AKTAŞ ARNAS
 13. Etik İklim ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
  Pages 824 - 838
  Selçuk DEMİR
 14. İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri için Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi
  Pages 839 - 859
  Şerife IŞIK, Sabire KILIÇ, Nazife ÜZBE ATALAY, Sare TERZİ İLHAN, Ümre KAYNAK
 15. Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 860 - 887
  Tuğba TAŞKIN, Şebnem KANDİL İNGEÇ