e-ISSN: 2536-4758
Founded: 1986
Publisher: Hacettepe University
Cover Image
       
The archive of this journal is hosted at DergiPark from 1986 to 2020, therefore;
  • It hasn't published a new issue since 2020 on DergiPark.
  • It doesn't accept new submissions via DergiPark.

2020 - Volume: 35 Issue: 4

Research Article

4. Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri

Research Article

6. Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

Research Article

9. Examining Empirical Studies on Teacher Burnout: A Systematic Review

Research Article

11. Generative Leadership Scale Development Study

Research Article

12. Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü