Mersin University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Mersin University Journal of the Faculty of Education

e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Volume 16 - Issue 1 - Apr 11, 2020
 1. Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Kaygı ve Duygusal Özerklik
  Pages 1 - 14
  Suat KILIÇARSLAN , İzzet PARMAKSIZ
 2. Öğretmenlerin Kariyer Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 15 - 31
  Yusuf İNANDI , Fahrettin GILIÇ
 3. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 32 - 43
  Sena KARAKUŞ , Sinem Evin AKBAY
 4. Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Empatik Eğilim, Öznel İyi Oluş ve Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 44 - 62
  Ayten BÖLÜKBAŞI
 5. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yöneticilerinin Teknik Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
  Pages 63 - 79
  Gökçe ÖZDEMİR , Sevilay ŞAHİN
 6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Araştırma Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi ve Bilimsel Tutum Üzerine Etkilerinin Çoklu Regresyon ile Analizi
  Pages 80 - 93
  Murat AVCI , Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU , Hüseyin EŞ
 7. Beden Değeri Ölçeği-2’nin (BDÖ-2) Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 94 - 103
  Vesile OKTAN , Ezgi SAYLAN
 8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Algıları
  Pages 104 - 132
  Yeliz ERDOĞAN , Durmuş ASLAN
 9. Duyu Eğitimi Programı’nın Korunma ve Bakım Altındaki Bebeklerin Motor Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 133 - 144
  Duygu AKAGÜNDÜZ , Ayşe Bilgin AKSOY
 10. Romantik İlişki Geliştirme Programı’nın (RİGP) Romantik İlişki Doyumu ve Romantik İnanç Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 145 - 165
  Hatice DEVECİ ŞİRİN , Eda BAYRAKCI
 11. Devlet Ortaokulu ve Liselerinde Yaşanan Disiplin Problemleri
  Pages 166 - 197
  Hasan DEMİRTAŞ , Fatih PEHLİVAN
 12. Kelime Tanıma Envanteri Tasarımı ve Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 198 - 218
  Ayşegül AVŞAR TUNCAY , Hakan DEDEOĞLU
 13. ‘Amerikan Güzeli’ Filminin Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Bilişsel Terapi’nin Bazı Kavram ve Görüşleri Açısından İncelenmesi
  Pages 219 - 232
  Yelda YILDIZ
Indexes and Platforms