Mersin University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Mersin University Journal of the Faculty of Education

e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd
Cover Image


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Volume 16 - Issue 3 - Dec 6, 2020
 1. Sözleşmeli Okul Modeli ile Türkiye’deki Eğitim Meselelerine Çözüm İhtimalinin İncelenmesi
  Pages 484 - 499
  Özge KARAEVLİ, Ayşen BAKİOĞLU
 2. Çok Kültürlü Eğitimin Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yansımaları
  Pages 500 - 516
  Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ
 3. Müzik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının “Yenilenen Bloom Taksonomisine” Göre İncelenmesi
  Pages 517 - 528
  Satı DOĞANYİĞİT, Şenol AFACAN
 4. Bir Okul Öncesi Öğretmeninin Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Alan Bilgisinin Keşfedilmesi
  Pages 529 - 545
  Semanur NACAR, Ali Yiğit KUTLUCA
 5. Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Öğrenci Tutumları ile Öğretmen ve Öğretmen Adayı Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 546 - 572
  Yasemin AKSU BEKTAŞ, Mehmet ALVER
 6. The Effect of Learning Activities Based on 5E Learning Model on 4thGrade Science Teaching
  Pages 573 - 586
  Yunus DEMİR, İrfan EMRE
 7. Bireylerin Mutlu Bir Romantik İlişkide Partnerlerinden Beklediği Davranış/Durumların Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi
  Pages 587 - 603
  Sebahat GÖREN, Duygu ANIL
 8. Elektronik Beşli Çark, Basamak Değeri Çizelgesi ve Dokunma Sayar’da Sayının Anlamları
  Pages 604 - 627
  Samet OKUMUŞ
 9. Ortaokul Matematik Ders Kitabı Etkinliklerinde Soyutlama Becerisinin İncelenmesi
  Pages 628 - 650
  Elif KİLİCOGLU
 10. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörler
  Pages 651 - 663
  Gürcan ŞEKER, Burhan ÇAPRİ
 11. Matematiksel Kavramları İçinde Barındıran Resimli Öykü Kitaplarının Biçim ve İçerik Açısından İncelenmesi
  Pages 664 - 685
  Zehra FIRAT, Çağlayan DİNÇER
 12. Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlikleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
  Pages 686 - 705
  Mücahit AYDOĞMUŞ, Yıldıray KARADAĞ
 13. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemlerini Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
  Pages 706 - 729
  Gülfem MUŞLU KAYGISIZ, Elif BENZER, Canan DİLEK EREN
 14. Veri Analizi Konusunda Kullanılan Portfolyo Değerlendirmesinin 7. Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Başarısına Etkisi
  Pages 730 - 752
  Bengi BİRGİLİ, Utkun AYDIN
Indexes and Platforms