Mersin University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Mersin University Journal of the Faculty of Education

e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Volume 16 - Issue 2 - Jul 29, 2020
 1. Resimli Öykü Kitaplarının Temel Matematik Becerileri Açısından İncelenmesi
  Pages 233 - 253
  Demet ARSLAN BAŞDAĞ , Hacer Elif DAĞLIOĞLU
 2. Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
  Pages 254 - 270
  Hakan SARIÇAM , Abdullah MERT
 3. TRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Çizgi Filmlerin Gelişim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi
  Pages 271 - 287
  Özge CENGİZ , Gülşen İLÇİ KÜSMÜŞ , Oya RAMAZAN
 4. Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve İşe Yabancılaşma Arasındaki Yapısal İlişkiler (Osmaniye İli Örneği)
  Pages 288 - 300
  Selçuk DEMİR
 5. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Pages 301 - 321
  Aslı GÖNCÜ , İbrahim ÇETİN , Polat ŞENDURUR
 6. Ergenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 322 - 342
  Kıvanç UZUN , Ozlem TAGAY , Zeynep KARATAŞ
 7. Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 343 - 362
  Şenay SEZGİN NARTGÜN , Sibel DEMİRER
 8. Meslekte Yeni Olan İlkokul Öğretmenlerinin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya İlişkin Uygulamaları
  Pages 363 - 381
  Şeyma AYDIN , Ali E. ŞAHİN
 9. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Suriyelilere Yönelik Toplumsal Uzaklık ve Bilişsel Esneklik
  Pages 382 - 393
  Binaz BOZKUR , Binnaz KIRAN , Devrim ALICI
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Algılarının ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 394 - 416
  Sevim SEVGİ , Zeynep YAKIŞIKLI
 11. Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Pages 417 - 431
  H. İ̇smail ARSLANTAŞ , Rasim TÖSTEN , Yunus Emre AVCI
 12. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Pages 432 - 447
  Lütfi ÜREDİ , Hakan ULUM
 13. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri
  Pages 448 - 463
  Dilek BAZ BOLLUK , Hasan BAĞCI
 14. Lisansüstü Eğitimde Yapı ve Süreç: Araştırma Üniversitelerinde Örgüt İklimi ve Lisansüstü Deneyimler
  Pages 464 - 483
  Hasan Yücel ERTEM
Indexes and Platforms