Mersin University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Mersin University Journal of the Faculty of Education

e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Volume 15 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Ortaöğretim Kademesinde Uygulanan Öğretim Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 290 - 323
  Meryem YÜKSEL AYTEN, Fahriye HAYIRSEVER
 2. In Turkey First Year of Pre-Service Teachers: Difference between the East and the West
  Pages 324 - 348
  İrfan ERDOĞAN, Yar Ali METE, Hüseyin SERİN
 3. Katmanlı Program®: İlkeler, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme
  Pages 349 - 362
  Kathie F. NUNLEY, İlke EVİN GENCEL
 4. Lise Öğrencilerinin Rol Model Tercihlerine İlişkin Bir Çalışma
  Pages 363 - 391
  Mehmet Tahir KARABOĞA
 5. Uluslararası PISA Yeterlikleri ve Türkiye Öğretim Programları Kazanımları
  Pages 392 - 418
  Alaettin İŞERİ
 6. Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Sözlük Kullanma Alışkanlığı Kazandırmaya Dair Tespitler
  Pages 419 - 436
  Sedat MADEN, Recep DEMİR
 7. Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlahiyat Öğrencilerinin Nükleer Santral Sosyo-bilimsel Konusuyla İlgili İnformal Argümanları
  Pages 437 - 454
  Hüseyin EŞ, Volkan VAROL
 8. Okul Kültürü ile Politik Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolü
  Pages 455 - 472
  Sedat ALEV
 9. Investigation of the Development of van Hiele Levels of Geometric Thinking in a Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Environment
  Pages 473 - 490
  Emre ÖZKAN, Diler ÖNER
 10. The Effectiveness of a Program to Increase the Subjective Well-being of Adolescents Whose Parents Are Divorced
  Pages 491 - 510
  Asiye DURSUN, Ali ERYILMAZ
 11. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki
  Pages 511 - 525
  Derya ORHAN GÖKSÜN
 12. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri
  Pages 526 - 541
  H. BEYZA CANBAZOĞLU, KAMURAN TARIM
 13. Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Problem Çözme ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişkiler
  Pages 542 - 554
  Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ, Şenay Delimehmet DADA, Ahmet YIKMIŞ
 14. Farklı Kariyer Evrelerindeki Öğretmenlerin Sürekli Öğrenen Okul Oluşturmaya İlişkin Zihni Modelleri
  Pages 555 - 580
  Metin IŞIK, İsa BAHAT
 15. Karar Verme Süreci
  Pages 581 - 592
  Fahrettin GILIÇ, Mustafa ÇELİKTEN, Yeliz ÇELİKTEN, Ahmet YILDIRIM
 16. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması
  Pages 593 - 606
  Hasan TINMAZ
 17. İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri ve Sınıf Ortamına Yansımaları
  Pages 607 - 627
  Emin Tamer YENEN, Fevzi DURSUN
Indexes and Platforms