Atilla Dilekçi profil resmi
Atilla Dilekçi Dr. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yayın 20 Hakemlik 7 CrossRef Atıf 31
20 Yayın
7 Hakemlik
31 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Eğitim Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Biyografi

Adı Soyadı : Atilla DİLEKÇİ
Görevi : Türkçe Öğretmeni / Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İletişim : dilekciatilla@gmail.com / 0 542 269 87 69

Lisansüstü
- Yüksek Lisans Tezi: Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma Düzeyleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, 2013.
Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet CANBULAT

- Doktora Tezi: 21. Yüzyil Becerilerine Göre Tasarlanan Öğretim Etkinliklerinin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Bilim Dalı, 2021.
Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Halit KARATAY


Makaleler

Uluslararası alan indekslerinde (ERIC) taranan dergilerde yayımlanmış makale
Canbulat, M., & Dilekci, U. (2016). Difficulties encountered by both teachers and students
in teaching and learning Turkish as a second language. Educational Research and Reviews, 10(9), 1335-1346. doi: 10.5897/ERR2015.2137


ULAKBİM tarafından taranan (TR Dizin) hakemli dergilerde yayımlanmış makale
Canbulat, M. ve Dilekçi, A. (2013). Türkçe ders kitaplarindaki kalip sözler ve öğrencilerin kalip sözleri kullanma düzeyleri, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 217-232.

Karatay H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini
ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(Özel sayı 1), 685-716.

Karatay, H. ve Dilekçi, A. (2020). Okuma alışkanlığı hakkında Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1269-1290.
Uluslararası diğer indekslerdeki dergilerde yayınlanmış makaleler
Karatay H.,&Dilekci, A. (2020). Reading habits of students according to turkish teachers. International Journal of Languages’ Education and Teaching 8(2), 1-24. doi: 10.29228/ijlet.42865

Karatay H., & Dilekci, A. (2020). Formulaic language in teaching turkish as a foreign language. International Journal of Language Academy 7(2), 147-164. doi: 10.18033/ijla.4114


Bildiriler
Uluslararası bilimsel toplantılarda özet olarak sunulan bildiriler
Akyüz, M., & Dilekci, A. (2018). Fikret Terzi’nin Çocuk Tiyatrolarında Değer Aktarımı. International Learning Teaching And Educational Research Congress (ILTER-2018). 2015. 06.09.2018 - 08.09.2018 / Amasya, Turkey.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin olarak
basılan bildiriler
Karatay H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Araçları Üzerine Bir Değerlendirme. 2nd International Black Sea Journal Social Sciences Symposium, 70-83. 21.06.2019-23.06. 2019. Giresun-Türkiye.

Çalışma Alanları
21. yüzyıl becerileri, Okuma becerileri, Güncel Türkçe Eğitimi Uygulamaları.

Mesleki Deneyim
Görev Yeri Görev Yıl
Batman/Hasankeyf/Saklı İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni 2011-2012
Batman/Hasankeyf/Saklı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2012-2014
Batman/Hasankeyf/Saklı Ortaokulu Müdür 2006-2008
Batman/Hasankeyf Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2014-2015
Batman/Hasankeyf Ortaokulu Müdür Yardımcısı 2016-2017
Bolu/Gerede/Esentepe Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2017-2018
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekip Üyesi 2017-2018
Bolu/ 100. Yıl Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2018-
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekip Üyesi 2018-


Alınan Ödüller
Belgenin Türü Kurum Yıl
Başarı Belgesi Hasankeyf Kaymakamlığı 2015
Başarı Belgesi Bolu Valiliği 2020


Görev Aldığı Ulusal Projeler
Yürütücü, 2018-2019. Köroğlu Yazarlık Atölyesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Araştırmacı, 2019-2020. Yabancılara Türkçe Eğitimi Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2019-2020. Liseler Okuyor Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2019-2020. Şiirlerimizde Değerlerimiz Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2019-2021. Okuyan Okullar Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2018-2021. Anadolu Mektebi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY).

Kurum

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Popüler Yayınları

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR İHTİYAÇ OLARAK KILAVUZ KİTAPLAR VE DERS PLANI
Yayın Bilgisi: 2022 , Milli Eğitim Dergisi
DOI: 10.37669/milliegitim.770002
ATIF 3 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1385

3

1

1385

Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular
DOI: 10.17152/gefad.1072936
ATIF 3 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1013

3

1

1013

Okullarda Yürütülen Okuma Projelerine Eleştirel Bir Bakış
DOI: 10.35233/oyea.1137588
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 389

0

1

389

Türk Öğrencilerin PISA Deneyimi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 398

0

1

398

Türkçe Dersi Proje Görevlerinin Değerlendirilmesi
DOI: 10.17240/aibuefd.2023..-1165461
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 332

0

1

332

Yayınlar

0

537

Türk Öğrencilerin PISA Deneyimi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 398

1

398

0

463

Türkçe Derslerindeki Ödevler Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri
Yayın Bilgisi: 2023 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.1249383
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 600

0

600

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitim İçeriklerinin İncelenmesi
DOI: 10.51460/baebd.1249546
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 974

0

974

Türkçe Dersi Proje Görevlerinin Değerlendirilmesi
DOI: 10.17240/aibuefd.2023..-1165461
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 332

1

332

0

753

Okullarda Yürütülen Okuma Projelerine Eleştirel Bir Bakış
DOI: 10.35233/oyea.1137588
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 389

1

389

Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular
DOI: 10.17152/gefad.1072936
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1013

1

1013

Türkçe Dersi Nasıl Yapılandırılabilir?
DOI: 10.51460/baebd.1208604
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1005

0

1005

0

842

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarındaki Dil Projelerinin Değerlendirilmesi
DOI: 10.51460/baebd.1134181
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 457

0

457

0

862

TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ NİTELİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yayın Bilgisi: 2022 , Trakya Eğitim Dergisi
DOI: 10.24315/tred.978264
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1480

0

1480

0

976

Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
DOI: 10.17556/erziefd.981621
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 884

0

884

0

576

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR İHTİYAÇ OLARAK KILAVUZ KİTAPLAR VE DERS PLANI
Yayın Bilgisi: 2022 , Milli Eğitim Dergisi
DOI: 10.37669/milliegitim.770002
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1385

1

1385

Metin Tutarlılığı Değerlendirme Çerçevesi Önerisi
Yayın Bilgisi: 2021 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.979122
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1048

0

1048

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine Göre Okuma Alışkanlığı
Yayın Bilgisi: 2020 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.782219
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2101

0

2101

Yayınlar

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitim İçeriklerinin İncelenmesi
DOI: 10.51460/baebd.1249546
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 974

1

0

974

1

0

753

Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular
DOI: 10.17152/gefad.1072936
ATIF 3 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1013

3

1

1013

Türkçe Öğretmenlerinin Dil Becerileri ile İlgili Uygulamaları ve Yeterlikleri
DOI: 10.53444/deubefd.1104084
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 842

1

0

842

4

0

862

TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ NİTELİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yayın Bilgisi: 2022 , Trakya Eğitim Dergisi
DOI: 10.24315/tred.978264
ATIF 4 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1480

4

0

1480

LGS Türkçe Sorularının PISA Okuma Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
DOI: 10.17152/gefad.977568
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 976

3

0

976

Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
DOI: 10.17556/erziefd.981621
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 884

2

0

884

Türkçe Ders Kitaplarındaki Tiyatro Metinlerinin Değerler Aktarımı Bakımından İncelenmesi
DOI: 10.17679/inuefd.1024499
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 576

2

0

576

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR İHTİYAÇ OLARAK KILAVUZ KİTAPLAR VE DERS PLANI
Yayın Bilgisi: 2022 , Milli Eğitim Dergisi
DOI: 10.37669/milliegitim.770002
ATIF 3 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1385

3

1

1385

Metin Tutarlılığı Değerlendirme Çerçevesi Önerisi
Yayın Bilgisi: 2021 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.979122
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1048

3

0

1048

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine Göre Okuma Alışkanlığı
Yayın Bilgisi: 2020 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.782219
ATIF 4 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2101

4

0

2101

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.