Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-6788 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren kağıt baskı ve elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 20114-2019 aralığında yılda iki sayı şeklinde yayınlanmıştır. 2020 yılı itibariyle yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, ve Aralık) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda 2667-6788 e-ISSN numarasıyla hizmet vermektedir.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi makale kabulü veya süreç işlemi adı altında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler ücretsiz yayınlanmaktadır. Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve iki-dört ay gibi bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılması hedeflenir.

YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE: TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve ÇALIŞMA METNİNİN İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-6788 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren kağıt baskı ve elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 20114-2019 aralığında yılda iki sayı şeklinde yayınlanmıştır. 2020 yılı itibariyle yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, ve Aralık) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda 2667-6788 e-ISSN numarasıyla hizmet vermektedir.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi makale kabulü veya süreç işlemi adı altında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler ücretsiz yayınlanmaktadır. Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve iki-dört ay gibi bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılması hedeflenir.

YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE: TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve ÇALIŞMA METNİNİN İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Cilt 34 - Sayı 1 - 24 Nis 2021
 1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE ETİK DUYARLIKLARININ İNCELENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1 - 43
  Gülnar ÖZYILDIRIM, Mualla AKSU
 2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER GELECEĞİ ALGILARI, DUYGUSAL ZEKÂLARI VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 44 - 83
  Mustafa ÖZKAN
 3. 2018 ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ FEN LİSELERİ VE DİĞER LİSE TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 84 - 124
  Oya AĞLARCI ÖZDEMİR
 4. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN FEN DENEYLERİ KILAVUZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: “MADDE VE DEĞİŞİM” ÖRNEĞİ
  Sayfalar 125 - 172
  Sibel ER NAS, Muammer ÇALIK, Hilal USTA YILMAZ, Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Hava İPEK AKBULUT, Cevriye ERGÜL, Salih ÇEPNİ, Şenay DELİMEHMET DADA, Zeynep KIRYAK
 5. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOMETRİK KAVRAMLARA İLİŞKİN TANIMLARININ VE ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 173 - 221
  Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Elif AKŞAN
 6. ARGÜMANTASYON KALİTESİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME SÜRECİNE YANSIMASI
  Sayfalar 222 - 262
  Funda AYDIN GÜÇ, Handan KULEYİN
 7. REGGIO EMILIA-İLHAMLI DOKÜMANTASYON ÇALIŞMASININ DOKÜMAN İNCELEMESİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 263 - 297
  Hatice Zeynep İNAN
 8. İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNİN PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 298 - 342
  Elçin AYAZ
 9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 343 - 385
  Arif YILMAZ, Fikrinaz Damla AKBABA, Fatma Merve HALIPINAR, Selin ORAL, Ayşenur ULUSOY ÜNLÜ
 10. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ TEORİK VE PRATİK DOĞASININ KEŞFEDİLMESİ
  Sayfalar 386 - 435
  Elif AKŞAM, Ali Yiğit KUTLUCA
Dizinler