e-ISSN: 2667-6788
Başlangıç: 1986
Yayımcı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Değerli Yazarlarımız,

Dergimiz TR Dizin tarafından 2023 yılında da taranmaktadır. Gönderimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

1. Makale başvurusu yapılmadan önce "Yazım Kuralları" ve "Başvuru Şartları" sayfaları incelenmelidir.

2. Yazarlar, genişletilmiş özetle ilgili düzenlemeleri çalışma yayına kabul edildiğinde yerine getirebilir (örn. kelime sayısı başvuru esnasında yazım kurallarımıza uygun olmayabilir). Yazım kurallarımıza göre makalelerde, Türkçe metinler için 1,500-2,000 kelimeden oluşan İngilizce, İngilizce metinleri için ise Türkçe yapılandırılmış geniş özet bulunmalıdır.

3. Sisteme yüklenen makalelerde yazar tarafından benzerlik raporu (intihal raporu) yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler işleme alınmayacak olup editör tarafından yazara iade edilecektir.

4.  TRDizin 2020 kriterlerine göre tüm alanlarda yapılan çalışmalar için etik kurul izni bulunmalıdır. Ayrıca alınan etik kurul iznine ilişkin bilgiler (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası), çalışmanın "Yöntem" başlığında ve başlık sayfasında yer almalıdır. Tüm başvurularda etik kurul izni bilgilerinin yazarlar tarafından eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

5. İngilizce tam metin ile yapılan başvurulara yayımlanma önceliği tanınacaktır.

2023 - Cilt: 36 Sayı: 3