Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-6788 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren ise elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 2020 yılı itibariyle yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, ve Aralık) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda 2667-6788 e-ISSN numarasıyla hizmet vermektedir. 

Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve iki - dört ay gibi bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılması hedeflenir.

YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE : TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-6788 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren ise elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 2020 yılı itibariyle yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, ve Aralık) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda 2667-6788 e-ISSN numarasıyla hizmet vermektedir. 

Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve iki - dört ay gibi bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılması hedeflenir.

YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE : TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

Cilt 33 - Sayı 2 - 20 Ağu 2020
 1. AKILLI TELEFONLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE DENEYİMLERİ
  Sayfalar 293 - 325
  Hatice TÜRE , Handan DEVECİ , Uğur GEZER
 2. J.S. BACH’IN EĞİTİM AMAÇLI ESERLERİNDEN BWV 784 LA MİNÖR ENVANSİYONUNUN GEOMETRİK MODELLEMESİ
  Sayfalar 326 - 345
  Rasim Erol DEMİRBATIR , Filiz YAĞCI , Rıdvan EZENTAŞ
 3. ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİR SOSYOBİLİMSEL KONU OLAN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 346 - 371
  Gizem SAKMEN , Murat GENÇ , Harika Özge ARSLAN
 4. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HUKUK OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 372 - 388
  Tuba CENGELCİ KÖSE , Sercan BURSA
 5. KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİĞİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 389 - 409
  Berna YÜNER , Murat ÖZDEMİR
 6. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK OKURYAZARLIK KONULARINA VE BİYOTEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 410 - 445
  Ramazan SOĞUKPINAR , Dilek KARIŞAN
 7. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHNİN CEBİRSEL ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 446 - 476
  Niyazi SEZER , Murat ALTUN
 8. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇ, FEN ÖĞRENME ANLAYIŞI VE GENETİK KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 477 - 496
  Mine AÇAR ÖZÇELİK , Eralp BAHÇİVAN
 9. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 497 - 521
  AYHAN KANDEMİR , BAHRİ AYDIN
 10. ULUSLARARASI ERASMUS PROGRAMINDA GÖRSEL KÜLTÜR ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DURUM ÇALIŞMASI (UCC ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 522 - 557
  Ebru GÜLER
 11. MATERIALS EVALUATION AND ADAPTATION: TEACHER TRAINEES' PERCEPTIONS AND EXPERIENCES
  Sayfalar 558 - 586
  Şule ÇELİK KORKMAZ , Sedat KORKMAZ
Dizinler