Journal of Uludag University Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2667-6788 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |


Journal of Uludag University Faculty of Education is a double-blind peer-reviewed academic journal, which publishes quantitative and qualitative research on current issues in all fields of education. It was founded in 1986, and has been published online only since 2019. Since 2020, it has published three issues a year (April, August and December). Papers written in Turkish or English are welcome. Extended English abstracts are included for papers written in Turkish.

The journal aims to publish research conducted on national and international educational issues. Authors of national studies are encouraged to underline their implications for the international context.

The journal complies with international standards of research ethics as stipulated by COPE.

Journal of Uludağ University Faculty of Education is indexed in TR Dizin (ULAKBİM).

Journal of Uludag University Faculty of Education

e-ISSN 2667-6788 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


Journal of Uludag University Faculty of Education is a double-blind peer-reviewed academic journal, which publishes quantitative and qualitative research on current issues in all fields of education. It was founded in 1986, and has been published online only since 2019. Since 2020, it has published three issues a year (April, August and December). Papers written in Turkish or English are welcome. Extended English abstracts are included for papers written in Turkish.

The journal aims to publish research conducted on national and international educational issues. Authors of national studies are encouraged to underline their implications for the international context.

The journal complies with international standards of research ethics as stipulated by COPE.

Journal of Uludağ University Faculty of Education is indexed in TR Dizin (ULAKBİM).

Volume 34 - Issue 1 - Apr 24, 2021
 1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE ETİK DUYARLIKLARININ İNCELENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Pages 1 - 43
  Gülnar ÖZYILDIRIM, Mualla AKSU
 2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER GELECEĞİ ALGILARI, DUYGUSAL ZEKÂLARI VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 44 - 83
  Mustafa ÖZKAN
 3. 2018 ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ FEN LİSELERİ VE DİĞER LİSE TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 84 - 124
  Oya AĞLARCI ÖZDEMİR
 4. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN FEN DENEYLERİ KILAVUZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: “MADDE VE DEĞİŞİM” ÖRNEĞİ
  Pages 125 - 172
  Sibel ER NAS, Muammer ÇALIK, Hilal USTA YILMAZ, Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Hava İPEK AKBULUT, Cevriye ERGÜL, Salih ÇEPNİ, Şenay DELİMEHMET DADA, Zeynep KIRYAK
 5. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOMETRİK KAVRAMLARA İLİŞKİN TANIMLARININ VE ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 173 - 221
  Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Elif AKŞAN
 6. ARGÜMANTASYON KALİTESİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME SÜRECİNE YANSIMASI
  Pages 222 - 262
  Funda AYDIN GÜÇ, Handan KULEYİN
 7. REGGIO EMILIA-İLHAMLI DOKÜMANTASYON ÇALIŞMASININ DOKÜMAN İNCELEMESİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 263 - 297
  Hatice Zeynep İNAN
 8. İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNİN PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 298 - 342
  Elçin AYAZ
 9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 343 - 385
  Arif YILMAZ, Fikrinaz Damla AKBABA, Fatma Merve HALIPINAR, Selin ORAL, Ayşenur ULUSOY ÜNLÜ
 10. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ TEORİK VE PRATİK DOĞASININ KEŞFEDİLMESİ
  Pages 386 - 435
  Elif AKŞAM, Ali Yiğit KUTLUCA
Indexes and Platforms