Journal of Uludag University Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-6788 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |


Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Journal of Uludag University Faculty of Education

e-ISSN 2667-6788 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Volume 33 - Issue 2 - Aug 20, 2020
 1. AKILLI TELEFONLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE DENEYİMLERİ
  Pages 293 - 325
  Hatice TÜRE , Handan DEVECİ , Uğur GEZER
 2. J.S. BACH’IN EĞİTİM AMAÇLI ESERLERİNDEN BWV 784 LA MİNÖR ENVANSİYONUNUN GEOMETRİK MODELLEMESİ
  Pages 326 - 345
  Rasim Erol DEMİRBATIR , Filiz YAĞCI , Rıdvan EZENTAŞ
 3. ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİR SOSYOBİLİMSEL KONU OLAN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 346 - 371
  Gizem SAKMEN , Murat GENÇ , Harika Özge ARSLAN
 4. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HUKUK OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI
  Pages 372 - 388
  Tuba CENGELCİ KÖSE , Sercan BURSA
 5. KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİĞİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 389 - 409
  Berna YÜNER , Murat ÖZDEMİR
 6. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK OKURYAZARLIK KONULARINA VE BİYOTEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 410 - 445
  Ramazan SOĞUKPINAR , Dilek KARIŞAN
 7. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHNİN CEBİRSEL ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 446 - 476
  Niyazi SEZER , Murat ALTUN
 8. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇ, FEN ÖĞRENME ANLAYIŞI VE GENETİK KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Pages 477 - 496
  Mine AÇAR ÖZÇELİK , Eralp BAHÇİVAN
 9. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 497 - 521
  AYHAN KANDEMİR , BAHRİ AYDIN
 10. ULUSLARARASI ERASMUS PROGRAMINDA GÖRSEL KÜLTÜR ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DURUM ÇALIŞMASI (UCC ÖRNEĞİ)
  Pages 522 - 557
  Ebru GÜLER
 11. MATERIALS EVALUATION AND ADAPTATION: TEACHER TRAINEES' PERCEPTIONS AND EXPERIENCES
  Pages 558 - 586
  Şule ÇELİK KORKMAZ , Sedat KORKMAZ
Indexes and Platforms