Journal of Uludag University Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-6788 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |


Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Journal of Uludag University Faculty of Education

e-ISSN 2667-6788 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


Journal of Uludag University of Faculty of Education (JUUFE) is one of the well-established journals in Turkey. The JUUFE was founded in 1986 and published in printed form untill 1999. Since 1999, we have published the papers electronically. The journal uses double blind review procedures and biannually (June and December) publishes the papers. Each paper includes English abstracts and those published after 2014 have also included 1000-words extended English abstracts (at the end of each paper) including the summaries of introduction, methods, findings, discussion and conclusions. 

The papers in the JUUFE not only focus intensively on regional educational issues but also use this regional knowledge to inform national and international implications. 

Volume 33 - Issue 1 - Apr 16, 2020
 1. Bilinçli Farkındalık ve Dikkat Eğitiminin Öğrencilerin Dikkat Gelişimlerine Etkisi
  Pages 1 - 36
  Cemal BIYIKLI , Pınar Rahşan IŞIK , Deniz DOĞAN
 2. Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri
  Pages 37 - 66
  Kadriye YILDIZ , Ahmet YIKMIŞ
 3. Çocukların Oyunlarındaki Akran Etkileşimleri Ve Ortaya Çıkan Sorunlarda Öğretmen Müdahalelerinin İncelenmesi
  Pages 67 - 86
  Fulya EZMECİ , Esra AKGÜL , Berrin AKMAN
 4. Maarif Salnamelerine Göre Menteşe Sancağında Eğitim-Öğretim (1898-1904)
  Pages 87 - 108
  Ahmet VURGUN
 5. Matematik Öğretmeni Adaylarının Mobil Öğrenme İle Desteklenen Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşleri
  Pages 109 - 128
  Timur KOPARAN , Gül KALELİ YILMAZ
 6. Programlama Öğretiminde Kullanılabilecek Yazılımlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Pages 129 - 156
  Adem UZUN , Salih BALTALI
 7. Yaşam Doyumuyla Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 157 - 176
  İzzet PARMAKSIZ
 8. Tasarım Temelli FeTeMM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine ve FeTeMM Öğretimi Yönelimlerine Etkisinin İncelenmesi1
  Pages 177 - 204
  Merve ÖZKIZILCIK , Ümran BETÜL CEBESOY
 9. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yazılı Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 205 - 228
  Yasemin KIYMAZ , Büşra KARTAL , Zekiye MORKOYUNLU
 10. Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 229 - 260
  Aziz İLHAN , Recep ASLANER
 11. 2013, 2017 ve 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
  Pages 261 - 292
  Tarık BAŞAR , Ümit DEMİRAL
Indexes and Platforms