Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 1308-8971 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkartılan "BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (BAEBD)" Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kere Türkçe veya İngilizce dillerinde yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

BAEB dergisi eğitim bilimleri alanı ile ilgili  uygulama veya kuram çalışmalarını güçlü araştırma tasarımları ile  değerlendiren nitelikli çalışmaları yayınlamaktadır. Bu nedenle özellikle ilgili alanyazının geçmiş ve günümüz ile ilişkisini kurabilen, güncel eğitim ihtiyaçlarımızı takip edip çözümler üreten deneysel, ilişkisel veya kuramsal nitelikli çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu şekilde, ilköğretim, ortaöğretim, lise, yükseköğretim ve hayat boyu öğrenme kademelerinde eğitimin gelişmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

BAEBD eğitim teknolojileri, öğretmen yetiştirme, alan eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul dışı eğitim, doğa eğitimi..., vb alanlarda çalışmaları kabul etmektedir. Hedef kitlesi eğitim bilimleri alanında çalışma yapan eğitimciler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren kişi ve kuruluşlardır.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 1308-8971 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkartılan "BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (BAEBD)" Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kere Türkçe veya İngilizce dillerinde yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

BAEB dergisi eğitim bilimleri alanı ile ilgili  uygulama veya kuram çalışmalarını güçlü araştırma tasarımları ile  değerlendiren nitelikli çalışmaları yayınlamaktadır. Bu nedenle özellikle ilgili alanyazının geçmiş ve günümüz ile ilişkisini kurabilen, güncel eğitim ihtiyaçlarımızı takip edip çözümler üreten deneysel, ilişkisel veya kuramsal nitelikli çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu şekilde, ilköğretim, ortaöğretim, lise, yükseköğretim ve hayat boyu öğrenme kademelerinde eğitimin gelişmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

BAEBD eğitim teknolojileri, öğretmen yetiştirme, alan eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul dışı eğitim, doğa eğitimi..., vb alanlarda çalışmaları kabul etmektedir. Hedef kitlesi eğitim bilimleri alanında çalışma yapan eğitimciler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren kişi ve kuruluşlardır.