e-ISSN: 1308-8971
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkartılan "BAEBD" Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa Türkçe veya İngilizce dillerinde yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

BAEB dergisi eğitim bilimleri alanı ile ilgili  uygulama veya kuram çalışmalarını güçlü araştırma tasarımları ile  değerlendiren nitelikli çalışmaları yayınlamaktadır. Bu nedenle özellikle ilgili alanyazının geçmiş ve günümüz ile ilişkisini kurabilen, güncel eğitim ihtiyaçlarımızı takip edip çözümler üreten deneysel, ilişkisel veya kuramsal nitelikli çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu şekilde, ilköğretim, ortaöğretim, lise, yükseköğretim ve hayat boyu öğrenme kademelerinde eğitimin gelişmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

BAEBD eğitim teknolojileri, öğretmen yetiştirme, alan eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul dışı eğitim, doğa eğitimi, vb. alanlarda çalışmaları kabul etmektedir. Hedef kitlesi eğitim bilimleri alanında çalışma yapan eğitimciler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren kişi ve kuruluşlardır.


Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 yılından itibaren TR Dizin'de taranmaktadır. 

2023 - Cilt: 14 Sayı: 2

Bilgilendirme

19707

BAEBD'de yayımlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution 4.0 International License" ile lisanslanmıştır.