OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 16 - Issue 28 - Aug 31, 2020
 1. Intrapreneurship in terms of Change Management
  Pages 846 - 863
  Bülent GÜVEN
 2. Assessment of Social Support Effect on Selcuk University Students
  Pages 864 - 878
  Zeynep ÖZEL , Mustafa Agah TEKİNDAL , Mehmet Emin TEKİN
 3. Pozitif Psikolojiye Dayalı Kariyer Danışmanlığı Grup Uygulamasının Etkililiğinin İncelenmesi
  Pages 879 - 908
  Aslı AŞÇIOĞLU ÖNAL , Binnur YEŞİLYAPRAK
 4. Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik İyi oluşlarının Yordayıcısı Olarak İyimserlik-Kötümserlik Düzeyi ve Dini Yönelimler
  Pages 909 - 928
  Hasan BOZGEYİKLİ , Mustafa ÇALIŞKAN
 5. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Bu Programı Tercih Nedenlerinin İncelenmesi
  Pages 929 - 961
  Feride BACANLI , Abdullah Mücahit ASLAN
 6. Azim Eğitim Programının Azim ve Motivasyonel Kararlılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 962 - 996
  Nezir EKİNCİ , Erdal HAMARTA
 7. Genç Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 997 - 1027
  Hale ALAN
 8. Akran Koçluğu ve Portfolyo Kullanımı: Etkili Öğretim Denetiminde İki Yöntem
  Pages 1028 - 1053
  Yasin AVAN , Sevilay ŞAHİN
 9. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Tercihlerine İlişkin Görüşleri
  Pages 1054 - 1075
  Gönül ŞENER , Seda GÜNDÜZALP
 10. Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 1076 - 1101
  Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ , Sedef SÜER
 11. Okul Müdürlerinin Farklılıkları Yönetme Becerileri ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 1102 - 1128
  Devran TEMEL , Aynur B.BOSTANCI
 12. Türkiye’de “Darbe” Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
  Pages 1129 - 1153
  Abdulvahap AKINCI
 13. Kuşaklararası Çatışma Bağlamında Gençlerin Yaşlılara Eleştirel Bakışı: Bir Örneklem, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Pages 1154 - 1182
  Tümer ULUS
 14. Devletin Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Yaptığı Karşılıksız Harcamalarının Mali Boyutu
  Pages 1183 - 1199
  Ş.şule ERÇETİN , Sait AKBAŞLI , Ercan BAYSÜLEN
 15. Bilişsel Davranışçı Terapi Yönteminin Zihinsel Engelli Çocukların Zihin Kuramı Becerisine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1200 - 1222
  Fatma YALÇIN , Ayşe Tuba CEYHUN , Fatih BAL
 16. Kompulsif Satın Alma Davranışının Y ve Z Kuşaklarında Cinsiyetler Arası Analizi
  Pages 1223 - 1240
  Asena Gizem YİĞİT , Mehmet YİĞİT
 17. Ergenlerin Yaşam Doyumlarının Yordayıcıları Olarak Direkt ve Dolaylı Akran Baskısı
  Pages 1241 - 1271
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ , Kıvanç UZUN
 18. Örgütsel Belirsizliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolü
  Pages 1272 - 1295
  Ayşe Elif YAZGAN , Ebru ÖZER TOPALOĞLU
 19. Robin Hood İsimli Eserlerde Çocuğa Göre Olmayan Ögeler
  Pages 1296 - 1318
  Yakup ALAN
 20. Sinema Terapi: Aile Danışmanlığı Alanında Sinema Terapi Çalışmalarının İncelenmesi
  Pages 1319 - 1341
  Ferhat BAYRAM , Eyyüp ÖZKAMALI
 21. Lojistik Bölümünü Tercih Eden Öğrencilerin Lojistik Sektöründen Beklentileri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
  Pages 1342 - 1373
  Ahmet Alper SAYIN , Ümmü KÜÇÜK
 22. Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü: Bir Üniversite Hastanesinde Kesitsel Bir Araştırma
  Pages 1374 - 1395
  Leyla AFŞAR DOĞRUSÖZ , Şehrinaz POLAT , Azime KARAKOÇ KUMSAR
 23. Canlı Yayın Platformlarında Ürün Marka Uygulamaları
  Pages 1396 - 1415
  İ̇kram DAŞTAN
 24. Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi
  Pages 1416 - 1451
  Serdar AKYILDIZ , Kadri Gökhan YILMAZ
 25. Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeye Olan Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 1452 - 1479
  Gökhan KONAT , Ahmet ARSLAN
 26. Kırsal Kalkınmada Kültürel Ekoloji Yaklaşımı: Isparta İli Eğirdir İlçesi Göktaş Mahallesi Uygulaması
  Pages 1480 - 1507
  Şekibe ŞANAL , Fatma Handan GİRAY
 27. Dijital Çağın Yeni Tehlikesi “Deepfake”
  Pages 1508 - 1523
  Mustafa Evren BERK
 28. Türkiye’de 1960 ve 1980 Kurucu Meclisleri: Demokratik Nitelikleri Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 1524 - 1540
  Yıldız ATMACA , Eray GÖÇ
 29. Postmodernizm ve Özne Bağlamında Dövüş Kulübü Filminin Değerlendirilmesi
  Pages 1541 - 1561
  Anil Kaan UÇAR
 30. İbn Sina ve Gazali’nin Bazı Değer Kavramları Yönünden Karşılaştırılması
  Pages 1562 - 1584
  Aytekin DEMİRCİOĞLU
Abstracting & Indexing

400dpiLogo.pngulakbim-large.png


logo_sobiad.pngtei.jpgasos.png