OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 16 - Issue 30 - Oct 31, 2020
 1. Resilience in Turkish Physically Disabled Athletes: The Role of Sport Participation
  Pages 2401 - 2425
  Didem AYDOĞAN , Gaye HADİ
 2. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere Göre Okulun Anlamlandırılması
  Pages 2426 - 2447
  Abdullah BALIKÇI
 3. Ailelerin Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Dönemi Eğitim Harcamaları
  Pages 2448 - 2477
  Hüseyin YOLCU , Esra YEŞİLYURT YALÇIN
 4. Kuşak Farklılıklarına Göre Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2478 - 2503
  Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ , Diler YAMAN KAYHAOĞLU
 5. Çalışma Yaşamında Siber Mağduriyet ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılığın Özsaygıya Etkisi
  Pages 2504 - 2527
  Çiğdem ÇAKIR , Esra G. KAYGISIZ
 6. Seyahat Motivasyonlarının X, Y ve Z Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2528 - 2550
  Serdar ÇÖP , Salim İBİŞ , Özgür KIZILDEMİR
 7. Yaşlılık Deneyimi ve Kesişimsellik: İstanbul Örneği
  Pages 2551 - 2567
  Berfin VARIŞLI
 8. 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Pages 2568 - 2594
  Melike ÖZYURT
 9. Piyano Eğitiminde Öğrenme Stilleri ve 5E Modeline Yönelik Etkinliklerin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
  Pages 2595 - 2615
  Yavuz Selim KALELİ , Aynur Elhan NAYİR
 10. Sosyal Medyanın Toplumsal Dönüştürücülüğü: Sosyal Medya Kullanan Ergenlerin Aile İçi İletişim Süreçlerine Katılım Düzeyleri Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Pages 2616 - 2632
  Serpil KIR ELİTAŞ
 11. Uludağ’da Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Çevrimiçi Tüketici Yorumlarının İncelenmesi: “TripAdvisor.com” Üzerinden İçerik Analizi
  Pages 2633 - 2658
  Azize Rana ARKADAŞ , Tuğrul AYYILDIZ
 12. Otel İşletmelerine Yönelik E-Şikâyetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi: Kuşadası 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
  Pages 2659 - 2683
  Ahu YAZICI AYYILDIZ , Muhammed BAYKAL
 13. Atasözü ve Deyimlerin Çoklu Ortam Materyalleriyle Somutlaştırılmasının Okul Öncesi Eğitime Etkisi
  Pages 2684 - 2709
  Abdullatif KABAN , Ayhan BULUT
 14. İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri
  Pages 2710 - 2759
  Ayşen AKBAŞ TUNA , Onur ÇELEN
 15. Polislik Perspektifinden Dijital Misenformasyon ve Dezenformasyon: Covid-19 Örnek Olayı Bağlamında Bir Analiz
  Pages 2760 - 2794
  Atalay BAHAR
 16. Terör ve Medya İlişkisi Bağlamında Terör Eylemlerinin Haberlerde Sunulma Biçimleri: “Reina Saldırısı” Örneği
  Pages 2795 - 2831
  Y. Furkan ŞEN , A. Gökhan YAŞA
 17. AB Ülkelerinin Küresel Cinsiyet Ayrımının Kadınlar Açısından Gri İlişkisel Analiz, ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 2832 - 2862
  Emre YAKUT , Özlem KURU
 18. Vuca Dönemlerinde Coso Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi: Covid-19 Salgın Sonrası Yükseköğretim Kurumları İçin Model Önerisi
  Pages 2863 - 2882
  Gencay KARAKAYA
 19. Evli Kadında Soyadı Sorunu ve Kimlik Kaybı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 2883 - 2910
  İ̇brahim AKSAKAL
 20. İktidarın Meşruiyeti ve Rıza Üretimi: Masallardan ve Mitlerden Kitle İletişimine Toplumsal Bilincin İnşası
  Pages 2911 - 2940
  Ahmet ÖZTEKİN , Hülya ÖZTEKİN
 21. Sosyal Hizmet Eğitiminde Teori ve Pratiği Bütünleştirmede Bir Yöntem Olarak Simule Müracaatçılar
  Pages 2941 - 2965
  Eda BEYDİLİ GÜRBÜZ
 22. Sosyal Politika, Yoksulluk ve Kent Yoksulluğu
  Pages 2966 - 2993
  Eylem BEYAZIT
 23. Türk Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Pages 2994 - 3017
  Kadir Caner DOĞAN
 24. Kamusallığın Gelişimi ile Kamusal Alanların Nitelikleri Arasındaki İlişki
  Pages 3018 - 3037
  Hasan TAŞÇI
 25. Yabancı Dil Eğitiminde Yazma Eğitimi Yaklaşımlarının Gözden Geçirilmesi ve Yazma Becerisinin Diğer Becerilerle İlişkilendirilmesi
  Pages 3038 - 3082
  Erdem AKBAŞ
 26. Dijital Dönüşümün Ekonomiye Etkileri: Türkiye Ekonomisi’ne Yansımaları
  Pages 3083 - 3109
  Aslı Seda KURT
 27. Türkiye’de Politik Devir ve Devlet Borçları İlişkisi
  Pages 3110 - 3133
  Mehmet ELA
 28. Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Bağlantılılık
  Pages 3134 - 3160
  Eray GEMİCİ
 29. Sanayi İşletmelerinde Çevre Bilinci ve Yeşil Yönetim Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 3161 - 3182
  Ergün KARA , Attila KAYA
 30. Korkut Tuna Sosyolojisinde Şehir
  Pages 3183 - 3212
  Enes Battal KESKİN
Abstracting & Indexing


ulakbim.png


ebscho.jpg


Erihplus.png


400dpiLogo.png


logo_sobiad.png


asos.png


tei.jpg