Pamukkale University Journal of Education
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Pamukkale University |


Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Ocak 2020 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Pamukkale University Journal of Education

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image


Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Ocak 2020 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Volume 47 - Issue - Sep 2019
 1. Öğrenci Başarısının Okul, Öğretmen ve Aileyle İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1 - 16
  Esra Karabağ Köse
 2. Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 17 - 40
  Tuncay Şamdan, Gülsün Atanur Baskan
 3. Okul Müdürlerinin Toksik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliği Arasındaki İlişki
  Pages 41 - 58
  Zülfü Demirtaş, Özkan Küçük
 4. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği
  Pages 59 - 87
  Ayşegül Oğuz Namdar, Kemal Akbayrak
 5. Türkiye'de Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çabaları ve Maliyeti
  Pages 88 - 106
  Gökhan Tuzcu
 6. Öğretmen Yetiştiren Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları
  Pages 107 - 129
  Levent Yakar, İsmail Yelpaze
 7. Yaratıcı Okuma Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
  Pages 130 - 144
  İbrahim Halil Yurdakal
 8. Children’s Age and Gender Differences in Internet Parenting Styles
  Pages 145 - 166
  Mehmet Barış Horzum, İbrahim Duman, Mehmet Uysal
 9. Public Service Motivation from the Point of View of Teachers and School Administrators: A Qualitative Study
  Pages 167 - 190
  İnayet Aydın, Nihan Demirkasımoğlu, Özge Erdemli, Tuğba Güner Demir
 10. Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi
  Pages 191 - 204
  Sinan Yıldırım, Yılmaz Yüksel, Emre Bilgin, Alper Yıldız, Özgür Yaşar Akyar, Ziya Koruç
 11. Ergenlerde Algılanan Psikolojik İstismar İle Öznel İyi Oluş İlişkisinde Psikolojik Sağlamlık ve Sosyal Bağlılığın Rolü
  Pages 205 - 224
  Beyhan Ceren Bostan, Erdinç Duru
 12. Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi
  Pages 225 - 244
  Ayşegül Karataş, Halil Şimdi, Hakan Tunahan
 13. Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Yaklaşımları ve Fizik Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi
  Pages 245 - 251
  Seyhan Eryılmaz Toksoy, Ali Rıza Akdeniz
 14. Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri
  Pages 262 - 286
  Gülçin Tan Şişman, Bilgen Kerkez
 15. Investigation of the Relationship Between Argumentation Level and Decision Making Skills of Secondary School Students
  Pages 287 - 310
  Fatma Torun
 16. Ortaokul Öğrencilerinin Takım Çalışması ve Karar Verme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Pages 311 - 330
  İsa Deveci
 17. Ortaöğretim Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Profili
  Pages 331 - 347
  Oğuz Özdemir
 18. Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 348 - 369
  Abdurrahman Tanrıöğen, Yusuf Türker
 19. Türk ve Singapur Matematik Ders Kitaplarında Problem Analizi: Kesirlerde Bölme İşlemi
  Pages 370 - 394
  Suphi Önder Bütüner
 20. A Metaphor Analysis of Mathematics Teacher Candidates’ Connotations about the Concept of Mathematics
  Pages 395 - 421
  İsmet Ayhan, Osman Sinecen
 21. Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri
  Pages 422 - 438
  Aynur B. Bostancı, Gökhan Demirhan, Sebila Bülbül
 22. Özel Gereksinimli Bireylere Serbest Zaman Becerilerinin Öğretimine Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 439 - 455
  Evgin Çay
 23. Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması
  Pages 457 - 473
  Safiye Bilican Demir, Özen Yıldırım