Pamukkale University Journal of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Pamukkale University |


Değerli Yazarlarımız,
1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı Bilgi İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
2-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  
Pamukkale University Journal of Education

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image


Değerli Yazarlarımız,
1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı Bilgi İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
2-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  
Volume 48 - Issue - Jan 7, 2020
 1. Okuma Anlama Düzeyleriyle Özyeterlik Algısı Arasındaki İlişki Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Görünümleri
  Pages 1 - 14
  Hakan ÜLPER , Ayşe Nur Şirin
 2. İlkokul Matematik Öğretim Programı Dersi Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Pages 15 - 36
  Osman AKTAN
 3. Empati ile Narsizim Arasındaki İlişkide Bencilliğin Aracı Rolü
  Pages 37 - 60
  Hasan YILMAZ
 4. Lisansüstü Eğitimde Gizli Kriz: Öğrenciler Neden Okulu Terk Ediyor?
  Pages 61 - 83
  Ünal DENİZ
 5. Kariyer Olgunluğunda Cinsiyet Farklılıkları: Meta Analiz Çalışması
  Pages 84 - 104
  Ersoy ÇARKIT , Feride BACANLI
 6. Ana Dili Türkçe Olmayan Öğrencilerde Okul Öncesi Eğitimin İlk Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Etkisi
  Pages 105 - 129
  Fatma SUSAR
 7. Confusion of Scale Development: Investigation of Self-Efficacy Scales
  Pages 130 - 151
  Fulya BARİS PEKMEZCİ , Cansu AYAN
 8. Türkiye (5-8. Sınıflar) ve Singapur (P5-6., S1-2. Sınıflar) Matematik Öğretim Programlarının Cebir Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması
  Pages 152 - 173
  Ali BOZKURT , Sevilay ÇIRAK KURT , Sengül TEZCAN
 9. İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Çeşitli Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 174 - 198
  Sevilay ÇIRAK-KURT , İbrahim YILDIRIM
 10. Bürokratik Okul Yapısı ile Müdür Yönetim Tarzları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 199 - 213
  Müslim ALANOĞLU , Zülfü DEMİRTAŞ
 11. Sanayi ve Hizmet Sektöründe Çalışanların Eğitim Düzeyi İle Ücret Düzeyi Arasındaki İlişki
  Pages 214 - 233
  Cemal KALSEN
 12. 3-6 Yaş Çocukları İçin Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 234 - 251
  Gökhan KAYILI , Aysel ÇAĞDAŞ , Ayca BAYER
 13. Öğrencilerde Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Algısının Benlik Saygısı ve Stres ile İncelenmesi
  Pages 252 - 270
  Mine AYDEMİR , Nuran BAYRAM ARLI
 14. Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Okullarındaki İletişim İklimine Yönelik Algıları Üzerindeki Rolü
  Pages 271 - 284
  Sıdıka GİZİR , Merve FAKİROĞLU
 15. İyimserlik, Özgecilik ve Medeni Durumun Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkileri
  Pages 285 - 302
  İzzet PARMAKSIZ
 16. Okul Yöneticilerine Göre Değişen Denetim Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 303 - 320
  Ali TOSUN , Aydan ORDU
 17. 2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi?
  Pages 321 - 345
  Abbas ERTÜRK
 18. Çevre-Enerji Konularına Yönelik Gerçekleştirilen Argümantasyon Temelli Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argüman Oluşturabilmelerine Etkisi
  Pages 346 - 373
  Hamdi KARAKAŞ , Rabia SARIKAYA
 19. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
  Pages 374 - 389
  Ümran Şahin , Emel SARITAŞ , Gülsüm ÇATALBAŞ
 20. Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri
  Pages 390 - 408
  Murat BORAN , Tuğba YANPAR YELKEN
 21. Ergenlerde Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkide Akademik Dayanıklılığın Aracı Rolü
  Pages 409 - 430
  Şahin KAPIKIRAN
 22. Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Alışkanlıklarının Değişimi
  Pages 431 - 453
  Buket Özüm BÜLBÜL , Bülent GÜVEN
 23. Gelişimsel Açıdan Eleştirel Düşünme ve Çocuklarda Eleştirel Düşünmenin Desteklenmesi
  Pages 454 - 479
  Kevser TOZDUMAN YARALI