Editorial Board

            On Behalf of Kyrgyz-Turkish Manas University

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV

 

            Editor-in-Chief

            Prof. Dr. Kürşad YILMAZ                         Kyrgyz-Turkish Manas University   kursadyilmaz@gmail.com  

 

            Associate Editor

Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA     Kyrgyz-Turkish Manas University   seyil.najimudinova@manas.edu.kg

 

            Field Editors:

Prof. Dr. Rüştü YEŞİL (Eğitim-Education)

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Güzel Sanatlar - Fine Arts)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Türk Dili – Turkish Language)

Assoc. Prof. Dr. Ünal TÜRKÇAPAR (Spor Bilimleri - Sports Sciences)

Assoc. Prof. Dr. Ali YÜKSEK (Din Bilimleri – Theology)

Assoc. Prof. Dr. Mustafa BIYIKLI (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi – International Relations, Public Administration)

Assoc. Prof. Dr. Yener ÖZEN (Psikoloji-Psychgology)

Assoc. Prof. Dr. Erhan TECİM (Sosyoloji – Sociology)

Assist. Prof. Dr. Tolga GÖK (Turizm-Tourism)

Assist. Prof. Dr. Emin YÜREKLİ (Muhasebe ve Finansman, Yönetim Bilgi Sistemleri - Accounting and Finance, Management Information Systems)

Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA (İşletme, Yönetim ve Organizasyon - Business, Management and Organization)

Assist. Prof. Dr. Cunus GANİEV (Ekonomi Bilimi, Kamu Ekonomisi - Economics, Public Economics)

Assist. Prof. Dr. Uğur ÜNAL (Medya ve İletişim - Media and Communication)

Assist. Prof. Dr. Cengiz BUYAR (Tarih– History)

Assist. Prof. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV (Pazarlama – Marketing)            Editorial Board

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ (Editor-in-Chief)

Assoc. Prof. Dr. Erhan TECİM

Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA (Business, Management and Organization)

Assist. Prof. Dr. Cunus GANİEV (Economics, Public Economics)

Assist. Prof. Dr. Uğur ÜNAL (Media and Communication


Redaction 

Türkçe           : Fatih ÇELİK, Bilal BAĞLAN, Memet SALDIRAN

Kırgızca          : Rayhan TAŞTEMİROVA, Saatkan NARKULOVA

İngilizce          : Aida ASILBEKOVA, Mevlüt ETLİK

Rusça             : Svetlana PARMANASOVA

 

Technical Support

Jumagul Nurakun KYZY

Kayahan KÜÇÜK

Baktıgül ERMATOVA

Şuhrat DAULYATOV

 

Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara University / Turkey

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR - Turkish Academy of Sciences / Turkey

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL - Yeditepe University / Turkey

Prof. Dr. Ali ABISHEV - Kazakh Economics University / Kazakhstan

Prof. Dr. Alisher RASULEV - Institute of Economics / Uzbekistan

Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Engin YILDIRIM - T.C. Supreme Court / Turkey

Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA - University of South Carolina / USA

Prof. Dr. Erdener KAYNAK - Penn State University / USA

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ - University of Central Florida / USA

Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU - Pamukkale University / Turkey

Prof. Dr. Goudarz SADEGHI - University of Mohaghegh Ardabili / Iran

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY - Kilis Yedi Aralık University / Turkey

Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Hakan TAŞ - Marmara University / Turkey

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Hasan VERGİL - İstanbul University / Turkey

Prof. Dr. Joginder SINGH - Centre For Agricultural Reseach / India

Prof. Dr. Kaisyn KHUBİEV - M. V. Lomonosov Moscow State University / Russia

Prof. Dr. K. Makhmad UMAROV - Institute of Economics / Tajikistan

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR - Balıkesir University / Turkey

Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Levent ALTINAY - Oxford Brookes University / UK

Prof. Dr. Mehmet AYDIN - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Mehmet BALCILAR - Eastern Mediterranean University / North Cyprus Turkish Republic

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM - Gazi University / Turkey

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN – Fatih Sultan Mehmet University / Turkey

Prof. Dr. Meltem ONAY - Dokuz Eylül University / Turkey

Prof. Dr. Muammer YAYLALI - Erzurum Technical University / Turkey

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Mustafa MIYNAT - Celal Bayar University / Turkey

Prof. Dr. Muzaffer UYSAL - Virginia Polytechnic Institute / USA

Prof. Dr. Nuriddin KAYUMOV - Tajikistan Academy Of Sciences / Tajikistan

Prof. Dr. Orazaly SABDEN - Institute of Economics / Kazakhstan

Prof. Dr. Polina ANANCHENKOVA - Academy of Labour and Social Relations / Russia

Prof. Dr. Rahman ALSHANOV - Turan University / Kazakhstan

Prof. Dr. Selahattin SARI - Beykent University / Turkey

Prof. Dr. Selçuk EMSEN - Atatürk University / Turkey

Prof. Dr. Shakir ULLAH - Stratford University / USA

Prof. Dr. Tatiana PYSHKINA - Academy of Economic Studies of Moldova / Moldova

Prof. Dr. Tohtar ESİRKEPOV - Turan University / Kazakhstan

Prof. Dr. Turar KOYCHUEV - National Academy of Sciences / Kyrgyzstan

Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ - Oxford Brookes University / UK

Prof. Dr. Yahya ALTINKURT – Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL – Trakya University / Turkey

Prof. Dr. Tuncay AYAS – Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU - Recep Tayyip Erdoğan University / Turkey

Prof. Dr. Murat TAŞDAN – Kafkas University / Turkey
Publication Frequency

Yılda en az dört kez yayımlanan MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 

Dergi 2001 yılında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 1694-5093) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2012 yılında, dergi şimdiki adını alarak MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) olarak yayın hayatına devam etmektedir.

 

MANAS Journal of Social Studies (MJSS) is a peer reviewed journal and published at least quarterly a year. Manuscripts are evaluated by at least two reviewers.

 

The journal starting in 2001, was published by Kyrgyz-Turkish Manas University, under the name of Journal of Social Sciences (Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1694-5093). In 2012, publication was resumed under the current title, i.e. MANAS Journal of Social Studies (Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi).

  

Correspondence

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Cengiz AYTMATOV Caddesi 56, 720044, Bişkek/KIRGIZİSTAN

Kyrgyz-Turkish Manas University

720044, Chyngyz Aitmatov Avenue56, Bishkek, Kyrgyz Republic

web:  http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php

http://dergipark.gov.tr/mjss

e-mail: mjssmanas@gmail.com, kursadyilmaz@gmail.com

Tel:  +996(312) 49 27 63 (65,69,70,74,58)

         +996 (312) 54 19 41-47

Fax: +996 (312) 49 27 61, 81-89