The Journal of School Counseling
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4009 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |


Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi;

ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing

tarafından dizinlenmektedir.The Journal of School Counseling

ISSN 2667-4009 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Cover Image


Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi;

ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing

tarafından dizinlenmektedir.