The Journal of School Counseling
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-4009 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |


Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan araştırma makalesi şeklindeki yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunludur. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi;

ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, CiteFactor ve Scientific Indexing Services

tarafından dizinlenmektedir.The Journal of School Counseling

ISSN 2667-4009 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Cover Image


Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan araştırma makalesi şeklindeki yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunludur. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi;

ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, CiteFactor ve Scientific Indexing Services

tarafından dizinlenmektedir.