Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Hayri Koç
E-posta: hayri5067@gmail.com
Dergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Hayri Koç
E-posta: hayri5067@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof. Dr. Coşkun Arslan
E-posta: coskunarslan06@gmail.com
Editör
Ad: Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder
E-posta: fulyac@cu.edu.tr
Editör
Ad: Prof. Dr. Ragıp Özyürek
E-posta: r.ozyurek@gmail.com
Telefon: 05339385369