İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Gökhan Atik
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
gokhanatik@gmail.com

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nesime Can
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
nesime_can@yahoo.com

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nesime Can
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
nesime_can@yahoo.com

Dergi İletişim

Doç. Dr. Gökhan Atik
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
gokhanatik@gmail.com

Teknik İletişim

Arş. Gör. Adem Kantar
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ademkantar35@gmail.com

İletişim Adresi: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sağlık Mah. Süleyman Sırrı Cad. Sağlık İş Hanı No: 21/18, Çankaya/Ankara Tel: 0850 756 96 76