ISSN: 2667-4009
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
       

Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan araştırma makalesi şeklindeki yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunludur. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi;

ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, CiteFactor ve Scientific Indexing Services

tarafından dizinlenmektedir.