ISSN: 2667-4009
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
 
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından yayınlanan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi (OPDD) okul psikolojik danışmanlığı mesleğinin gelişimi için liderlik yapmayı amaçlamaktadır. OPDD, okul psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için yeni teknikler, materyaller ve düşüncelerin geliştirilmesine odaklanan alanla ilgili kuramsal içerikteki çalışmalar ve örnek uygulamalar yayınlayan hakemli bir bilimsel dergidir. Yayın dili Türkçedir, İngilizce geniş özet istenmektedir. 

Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan araştırma makalesi şeklindeki yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunludur. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Ayrıca 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan prensip karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir.

Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi; ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Directory of Research Journal Indexing, CiteFactor ve Scientific Indexing Services tarafından dizinlenmektedir.

İletişim Adresi: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sağlık Mah. Süleyman Sırrı Cad. Sağlık İş Hanı No: 21/18, Çankaya/Ankara Tel: 0850 756 96 76