Amaç ve Kapsam

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından yayınlanan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi (OPDD) okul psikolojik danışmanlığı mesleğinin gelişimi için liderlik yapmayı amaçlamaktadır. OPDD, okul psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için yeni teknikler, materyaller ve düşüncelerin geliştirilmesine odaklanan, alanla ilgili kuramsal içerikteki çalışmalar, örnek uygulamalar ve araştırmalar yayınlayan hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergimizde, okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili program geliştirme, değerlendirme ve yönetimi, psikoeğitim uygulamaları, müdahaleler (bireysel ve grupla psikolojik danışma, konsültasyon, koordinasyon, sınıf rehberliği, akran danışmanlığı), okul psikolojik danışman eğitimi gibi konulardaki çalışmalar yayınlanmaktadır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

İletişim Adresi: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sağlık Mah. Süleyman Sırrı Cad. Sağlık İş Hanı No: 21/18, Çankaya/Ankara Tel: 0850 756 96 76