Baş Editör

Prof. Dr. Coşkun ARSLAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun ARSLAN

Turkey
okuldergisi@pdr.org.tr
Konular: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Editör Kurulu

Prof.Dr. Ragıp ÖZYÜREK,İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Tuncay AYAS, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Yücel ÖKSÜZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Mustafa USLU, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye


Editörler

Alan Editörü

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aslı Uz Baş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Fulya Yüksel Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Rezzan Gündoğdu, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin İlhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Zeliha Traş, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Karataş, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Ian Martin, San Diego Üniversitesi
Doç. Dr. Metin Deniz, Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. John C.Carey, Verona Psikolojik Danışma Enstitüsü