e-ISSN: 2667-8683
Founded: 2001
Period: Quarterly
Publisher: Anadolu University

2022 - Volume: 22 Issue: Özel Sayı 2

Review

1. Sosyal Bilim Araştırmalarında Sözlü Tarih Yöntemi

Research Article

6. Interview Method in State Capitalism Literature: Main Issues and Suggestions

Review

8. Nitel Araştırmalarda Görüşme Tekniği

Review

16. Durum Çalışması ve Olgubilim Desenlerinin Karşılaştırılması

Research Article

Ağrı ve Afyonkarahisar İllerindeki Vergi Mükelleflerinin Yapay Zekâ ile İlgili Vergi Uygulamaları Hakkındaki Algılarının Araştırılması

Info

20196

Info

20195

Info

logo-minik.png 

20489

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.