Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2667-8683 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/


Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan uluslararası hakemli statüde bir dergidir. Bunun yanında; Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete gibi uluslararası indekslerde de yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-8683 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Anadolu University | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/
Cover Image


Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan uluslararası hakemli statüde bir dergidir. Bunun yanında; Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete gibi uluslararası indekslerde de yer almaktadır.
Volume 19 - Issue 2 - Jun 2019
 1. What are the Main Determinants of Renewable Energy Consumption? A Panel Threshold Regression Approach
  Pages 1 - 22
  Gülsüm Akarsu, Nebile Korucu Gümüşoğlu
 2. Nanoteknoloji İnovasyon Sistemi: Türkiye Tekstil Sektörü Örneği
  Pages 23 - 48
  Ender Sevinç
 3. Foreign Exchange Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from Turkey
  Pages 49 - 64
  Oğuz Tümtürk
 4. Neoklasik İktisat: Anaakım mı, Ortodoks mu?
  Pages 65 - 80
  Hüsnü Bilir
 5. Coping with Work-Family Conflict, Integrating Satisfaction of Basic Psychological Needs: A Case Study in Eskişehir/Turkey
  Pages 81 - 98
  Aytül Ayşe Cengiz, Fikret Er
 6. İdeoloji, Söylem ve İletişim Çalışmalarında Ruth Wodak
  Pages 99 - 124
  Fatma Çakmak, Yasemin Bilişli
 7. Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Mizah Kullanımı ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 125 - 150
  Ozan Büyükyılmaz
 8. Statü Tüketiminin Fiyat Duyarlılığına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 151 - 170
  Polat Can
 9. Türkiye’de Malvarlığına Karşı İşlenen Suçların Mekansal Bağımlılığı
  Pages 171 - 188
  Özlem Dündar, C. Yenal Kesbiç
 10. Mao Zedong'un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi
  Pages 189 - 210
  Caner Çakı
 11. Türkiye’de Sosyoloji Bölümleri Arasında İstihdam Örüntüleri: Sosyal Ağ Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 211 - 224
  Emin Baki Adaş
 12. Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme
  Pages 225 - 240
  Birol Yetim, Gülsün Erigüç
 13. Political Economy of the EU Competition Policy
  Pages 241 - 254
  Hakan Cavlak
 14. Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Eşik Değer Analizi
  Pages 255 - 270
  Taner Sekmen, Seher Gülşah Topuz
 15. Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğinin Farklı Yüzleri
  Pages 271 - 292
  Seda Yıldız, Derya Gültekin-Karakaş
 16. Açık Ekonomilerde Gelir Düzeyi, Kurumsal Faktörler ve Çalışma Tercihleri (Boş Zaman) İlişkisi: Küresel Bütünleşme Çalışma Yükümlülüğünü Azaltıyor mu?
  Pages 293 - 308
  Aynur Yıldırım, Gonca Akgün Güngör
 17. Türkiye’de Mahalli İdareler Seçimleri Oy Oranlarının Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
  Pages 309 - 330
  Ali Yıldırım, Kürşad Emrah Yıldırım, Sami Özcan
 18. Bütünleşik Bulanık AHP-VIKOR Yaklaşımıyla Demiryolu Yük Taşımacılığı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 331 - 346
  Gökçe Candan
 19. E-Atmosferin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Keyfinin Aracılık Rolü: Tüketicilerin Atmosfer Duyarlılıklarına Göre Bir Karşılaştıma
  Pages 347 - 368
  Ece Bayramoğlu, Kübra Tuğçe Özata, Oylum Korkut Altuna, F. Müge Arslan
 20. Yasal Düzenlemelerin Borsa İstanbul’da Sektörel Etkisi: Sigorta Sektörü Örneği
  Pages 369 - 390
  Fatma Davarcıoğlu Özaktaş
 21. Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Tarzlarında Duygusal Zekanın Etkisi: Çorum İlinde Bir Uygulama
  Pages 391 - 414
  Muhammet Çankaya, Gamze Ebru Çiftçi
 22. Nüfuzumu Kullanırken Ben: Türkiye’deki Moda Instabloggerlarının Ürün Yerleştirme Uygulamaları Üzerine bir İçerik Analizi
  Pages 415 - 436
  Gül Şener, Eda Öztürk, H. Kemal Suher
 23. Nesnel Bilgi Mi, İnşa Olarak Bilgi Mi?: Küresel Yaşlanma, Eğitim-Geliştirme İlişkisi Üzerine Bir Tartışma
  Pages 437 - 454
  Fuat Man, Canan Yılmaz
 24. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadının İşgücüne Katılımına İlişkin Mikroekonometrik Analiz: Türkiye
  Pages 455 - 474
  Evren İpek, Özlem Ayvaz Kızılgöl
 25. Otel Çalışanlarının Stres ve Bireysel Performans İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 475 - 496
  Gamze Alp
 26. Propagandanın Filmi: Yeşil Bereliler
  Pages 497 - 516
  Serkan Öztürk, Sezen Altay
 27. Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)
  Pages 517 - 530
  Şakir Güler, Murat Sezgin
 28. Kitap Tanıtımı
  Pages 531 - 532
  Pınar Serdar Dinçer
Indexes and Platforms