e-ISSN: 2636-8390
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Ankara University
Cover Image
       

About

The Journal is an open-access electronic journal that publishes studies with scientific qualities and aims to contribute to the scientific accumulation in the disaster's context. The Journal of Disaster and Risk uses double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process.

The journal, which will be published in Turkish and English languages twice a year (November - May), aims to publish special numbers in the current issues during the year.

The journal is on Ulakbim web portal.


Peer Review Process

All articles submitted to the journal is firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. The Journal of Disaster and Risk uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related with the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

 

Article Processing Charges

The Journal of Disaster and Risk does not charge any submission or processing fee.


Abstracting and Indexing

The Journal of Disaster and Risk is abstracted and indexed in DRJI.

2021 - Volume: 4 Issue: 2

Research Article

TÜRKİYE’DE YAŞANAN DOĞA KAYNAKLI AFETLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Research Article

1B ve 2B TaşkIn Modellemesinin Karşilaştirilmasi: Fol Deresi Örneği

Research Article

Osmanlı’da Afet İdaresi Örneği: 1841 İzmir Yangını

Research Article

2014’ten Günümüze Risk Yönetim Politikaları ve 2021 Temmuz ve Ağustos Ayı Orman Yangınlarının Sosyal Medyada Yansımalarının Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

Okul Psikolojik Danışmanlarında Zenofobi: Özgecilik ve Mültecilere Karşı Duygusal Mesafe Değişkenlerine Göre Bir İnceleme

Review

Deprem Özelinde Engelli Bireylere Duyarlı Afet Yönetimi Modeli

Research Article

Toplumda Afet Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Kullanılan Araçlar

Research Article

İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) Sonrası Yapılacak Risk Azaltma Yatırımlarında Best-Worst Metodu (BWM) ile Kriter Önceliklendirme

Research Article

Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Afet Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri

Research Article

Samsun-Atakum Kıyılarının Rip Akıntı Tehlikesinin İncelenmesi

Mayıs 2022 Sayısı İçin Makale Çağrısı

Dergimize 7 Mart  2022 tarihinden sonra gönderilen makaleler Kasım 2022 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. Mayıs 2022 sayısı için makale göndermek için tıklayınız.