Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-5265 | e-ISSN 2651-4974 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Balıkesir University |


 Dergimize Çalışma Yükleyecek Yazarlar İçin Önemli Hatırlatmalar

 1. TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır.
 2. Yüklediğiniz çalışma dosyaları dergimiz yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış çalışmalar doğrudan iade edilecektir. Bu konuda hassasiyetinizi rica etmekteyiz.
 3. Çalışmalarınızın Dergipark üstverisini Türkçe ve İngilizce olarak TR ve EN bölümlerine ayrı ayrı doldurmayı unutmayınız.
 4. Dergimiz sayı bazlı makale kabulü yapmamaktadır. Dergimize yükleyeceğiniz çalışmalar süreçlerinin olumlu tamamlanması halinde, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayınlanacak ilk sayı için sıraya alınır.
 5. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.
 6. Dergimize yüklenen çalışmaların değerlendirme süreci ortalama olarak 3-12 ay arasında sürebilmektedir.


Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1301-5265 | e-ISSN 2651-4974 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Balıkesir University |
Cover Image


 Dergimize Çalışma Yükleyecek Yazarlar İçin Önemli Hatırlatmalar

 1. TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır.
 2. Yüklediğiniz çalışma dosyaları dergimiz yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış çalışmalar doğrudan iade edilecektir. Bu konuda hassasiyetinizi rica etmekteyiz.
 3. Çalışmalarınızın Dergipark üstverisini Türkçe ve İngilizce olarak TR ve EN bölümlerine ayrı ayrı doldurmayı unutmayınız.
 4. Dergimiz sayı bazlı makale kabulü yapmamaktadır. Dergimize yükleyeceğiniz çalışmalar süreçlerinin olumlu tamamlanması halinde, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayınlanacak ilk sayı için sıraya alınır.
 5. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.
 6. Dergimize yüklenen çalışmaların değerlendirme süreci ortalama olarak 3-12 ay arasında sürebilmektedir.


Volume 23 - Issue 44 - Dec 31, 2020
 1. EKŞİ HÖYÜK ÇEVRESİNDE (ÇAL/DENİZLİ) PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
  Pages 661 - 685
  Rifat İLHAN, Serdar VARDAR, Ertuğ ÖNER
 2. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DENİZ KIZI
  Pages 687 - 713
  Cenk AÇIKGÖZ
 3. ÇANAKKALE’DE ZAFER ŞAM’DA SEVİNÇ: GİRİTLİ HAYRÎ’NİN ÇANAKKALE ŞİİRLERİ
  Pages 715 - 726
  İsmail AVCI
 4. TÜRKİYE'DE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE YÖNELİMLER: 2000-2018 DÖNEMİ MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ
  Pages 727 - 746
  Sehran DİLMAÇ
 5. MİLLİ EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKIŞI
  Pages 747 - 781
  Ahmet UYSAL
 6. MATEMATİKTE ÖZYETERLİK ALGILAR, MOTİVASYONLAR, KAYGILAR VE TUTUMLAR ARASINDA İLİŞKİ
  Pages 783 - 804
  Ahsen FİLİZ, Hülya GÜR
 7. ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Pages 805 - 825
  Muharrem GENCER
 8. PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ DANIŞMAN ÖZYETERLİĞİNİ YORDAMADA OTANTİKLİK VE DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLARIN ROLÜ
  Pages 827 - 844
  Esra İSMEN GAZİOGLU, İlkay DEMIR
 9. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MATEMATİK ÖĞRETİMİ, CİNSİYET FARKLILIKLARI, ÖĞRETMENİN ROLÜ
  Pages 845 - 862
  Feyza TANTEKİN ERDEN, Funda Eda TONGA
 10. TEKNOLOJİ ENTEGRASYONLU SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ: GÜNEŞ TUTULMASI ÖRNEĞİ
  Pages 863 - 885
  Melike Gülsüm UYSAL, Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN
 11. TÜRKİYENİN İHRACAT VE İTHALAT KOMPOZİSYONUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ: AB-15 ÜLKELERİ İÇİN İKİ YÖNLÜ PANEL ANALİZİ
  Pages 887 - 909
  Memduh Alper DEMİR
 12. MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN SUÇ TEORİLERİNE GÖRE MEKANSAL ANALİZİ
  Pages 911 - 936
  Özlem DÜNDAR, Cüneyt KESBİÇ
 13. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASINDA ÖĞLE ARASININ KALDIRILMASININ GÜNİÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE İŞLEM HACMİNE ETKİSİ
  Pages 937 - 958
  Eyüp KADIOĞLU, Nurcan ÖCAL, Faruk BOSTANCI
 14. THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON EXPORT OF HIGH-TECHNOLOGY PRODUCTS: THE ROLE OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND REGULATORY QUALITY
  Pages 959 - 975
  Seren ÖZSOY
 15. MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARININ SADAKAT TUTUMUNA ETKİSİ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 977 - 999
  Ece ARMAĞAN, Yeliz ÇAL
 16. TÜRKİYE SİGORTACILIK TARİHİNDE KAMUSAL BİR PRANGA: REASÜRANS TEKELİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ
  Pages 1001 - 1039
  Ebubekir AYAN
 17. WHAT AFFECTS EMPLOYEE MOTIVATION AT IT PROJECTS IN TURKEY? THE IMPACT OF LEADER COMMUNICATION, WAGE SATISFACTION, AND JOB OPPORTUNITIES AT IT PROJECTS EMPLOYEE’S
  Pages 1041 - 1067
  Cemil CEYLAN, Hande YAVAŞ
 18. ÇALIŞANLARIN RİSK ALMA DAVRANIŞLARI, YAŞAM TARZI DEĞİŞKENLERİ VE İŞYERİNİN SOSYAL PERFORMANSININ SOSYAL MÜBADELE KURAMI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 1069 - 1103
  İbrahim DURMUŞ
 19. İŞYERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
  Pages 1105 - 1132
  Kemal ER, Umut SOLMAZ, Engincan YILDIZ
 20. ON-LINE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE UYGULANAN PARASAL VE PARASAL OLMAYAN SATIŞ PROMOSYONLARININ MARKA EDERİNE ETKİSİ
  Pages 1133 - 1167
  Berrin Arzu EREN
 21. GİRİŞİMCİLİĞİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI: BULANIK K ORTALAMALAR VE SOM KÜMELEME YÖNTEMLERİ
  Pages 1169 - 1188
  Kasim Can IŞIK, Mesut POLATGİL
 22. PSİKOLOJİK SERMAYE VE ALGILANAN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 1189 - 1211
  Gökdeniz KALKIN, Haluk ERDEM, Eser ERDURMAZLI
 23. SOSYAL MEDYADA SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİNE İLİŞKİN KONUM ALIŞLAR: TÜRKİYE’DEKİ POLİTİK GENÇLİK ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
  Pages 1213 - 1251
  Pınar BAYRAM
 24. OSMANLI ÇELTİK ÜRETİM SAHASI OLARAK KONRAPA YA DA “OSMANLI SARAYININ NADİDESİ KONURALP PİRİNCİ”
  Pages 1253 - 1268
  Kenan Ziya TAŞ
 25. YABANCI TURİSTLERİN GENEL MÜZE İMAJI ALGILAMALARI: AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI MÜZELERİ
  Pages 1269 - 1295
  Seçkin ESER, Zafer ERLER
 26. TURİSTLERİN DESTİNASYON ÇEKİCİLİKLERİ ALGILARI, AKIŞ DENEYİMİ, POZİTİF DUYGU VE MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1297 - 1322
  Sezer KARASAKAL
 27. DESTİNASYON MARKALAŞMASINA YÖNELİK PAYDAŞ ANALİZİ: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ
  Pages 1323 - 1341
  Zeynep MESCİ, Elif Berna BAKIR
 28. OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1343 - 1367
  S. Banu YILDIZ, İrem GÖKALP
Indexes and Platforms