The Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-8971 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Dokuz Eylul University |


"The WESTERN ANATOLIA JOURNAL of EDUCATIONAL SCIENCES" managed by Dokuz Eylul University, Institute of Educational Sciences is an academic and scientific journal published in Turkish or English language twice a year in June and December.

The WAJES publishes qualified studies evaluating practical or theoretical studies in the field of educational sciences with strong research designs. For this reason, it is aimed to publish experimental, correlational or theoretical studies that follow the current educational needs and produce solutions, especially those related to the past and present. In this way, it is expected to contribute to  improve educational practices in the elementary, secondary, high school, higher education and lifelong learning stages.

WAJES accepts studies in the fields of education technology, teacher training, field education, guidance and psychological counseling, nature education, etc. The target audience is educators, students, teachers, and individuals and organizations that provide education and education services in the field of educational sciences.


WAJES is abstracted and indexed in TR Dizin since 2018.

The Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES)

e-ISSN 1308-8971 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


"The WESTERN ANATOLIA JOURNAL of EDUCATIONAL SCIENCES" managed by Dokuz Eylul University, Institute of Educational Sciences is an academic and scientific journal published in Turkish or English language twice a year in June and December.

The WAJES publishes qualified studies evaluating practical or theoretical studies in the field of educational sciences with strong research designs. For this reason, it is aimed to publish experimental, correlational or theoretical studies that follow the current educational needs and produce solutions, especially those related to the past and present. In this way, it is expected to contribute to  improve educational practices in the elementary, secondary, high school, higher education and lifelong learning stages.

WAJES accepts studies in the fields of education technology, teacher training, field education, guidance and psychological counseling, nature education, etc. The target audience is educators, students, teachers, and individuals and organizations that provide education and education services in the field of educational sciences.


WAJES is abstracted and indexed in TR Dizin since 2018.

Volume 11 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Türkiye'de Eğitim Denetimi Alanında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi
  Pages 1 - 22
  Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU
 2. Genel Kimya Konularına İlişkin Grafik Okuma, Yorumlama ve Çizim Becerileri Testi Geliştirme Süreci: Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
  Pages 23 - 43
  Oktay TEPE , Nalan AKKUZU GÜVEN
 3. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitim Hedefleri Maddesi Açısından İncelenmesi: Tarihsel Bir Analiz
  Pages 44 - 70
  Barış KALENDER
 4. Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları
  Pages 71 - 88
  Kürşat ARSLAN
 5. Sınıf Dışı Eğitime Dayalı Etkinliklerle İşlenen Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 89 - 106
  Görkem AVCI , Nevzat GUMUS
 6. “Interactive Learning in the Honeycomb”: İngilizce Öğretimi İçin Bir Eğitim Yazılımı Örneği
  Pages 107 - 127
  Melike AKÇELİK , Hacı Ali KIZILDAĞ , Bahar BARAN
 7. The Effect of the Nature Education Science Camp on the Secondary School Students' Environmental Attitudes and Perceptions
  Pages 128 - 144
  Sevinç KAÇAR , Ali BALIM , Ümmühan ORMANCI , Erkan ÖZCAN
 8. Sosyal Bilgiler Dersi Bağlamında Geçmişten Günümüze Milli Bayram Törenleri: Etnografik Bir Araştırma
  Pages 145 - 168
  Tuğba SELANİK AY , Serhan GÜLLÜ
 9. Fonksiyon Kavramının Öğretiminde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrenci Başarısına Etkisi
  Pages 169 - 194
  Ayten ERDURAN
 10. Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Müzik Öğretmeni Özyeterliği Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
  Pages 195 - 209
  Esin UÇAL CANAKAY
 11. Sosyal Bilgilerin Doğası, Anlamı ve Nasıl Öğretildiği Üzerine Bir Durum Çalışması: Öğretmen Görüşleri
  Pages 210 - 238
  Gülşah HANAYLI , Adil Adnan ÖZTÜRK , Sultan BAYSAN , Ruken VURAL
Indexes and Platforms

19707

All articles published in WAJES are licenced under the "Creative Commons Attribution 4.0 International License".