Current Approaches in Psychiatry
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Lut TAMAM | www.psikguncel.org


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer-reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles. 

This is an open-access journal in accordance with the BOAI definition of open access.  The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There are no article submission or processing charges in this journal.  Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of the article. 

Journal currently welcomes review articles for 3rd standard issue of Volume 12, 2020 and research articles for research special issue of Volume 12, 2020. 

We welcome all articles on psychiatry and related sciences. 


*This is the mirror site of the journal. The original web site is psikguncel.org for your records. 

Current Approaches in Psychiatry

ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Lut TAMAM | www.psikguncel.org
Cover Image


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer-reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles. 

This is an open-access journal in accordance with the BOAI definition of open access.  The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There are no article submission or processing charges in this journal.  Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of the article. 

Journal currently welcomes review articles for 3rd standard issue of Volume 12, 2020 and research articles for research special issue of Volume 12, 2020. 

We welcome all articles on psychiatry and related sciences. 


*This is the mirror site of the journal. The original web site is psikguncel.org for your records. 

Volume 11 - Issue 4 - Dec 25, 2019
 1. İnme Sonrası Nöropsikiyatrik Sorunlar
  Pages 419 - 437
  Ali Görkem GENÇER , Çiçek HOCAOĞLU
 2. Psikiyatri Hastalarında Özkıyım Riskini Değerlendirme ve Yönetme
  Pages 438 - 450
  Emel BAHADIR YILMAZ
 3. Gelişimsel Psikopatoloji: Ruh Sağlığına Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
  Pages 451 - 465
  Ümit MORSÜNBÜL , Esma Nur KAÇIRA , Şeyma ÖZDEMİR
 4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obezite Birlikteliği: Bir Sistematik Gözden Geçirme
  Pages 466 - 482
  Seyhan TEMTEK GÜNER , Zeynep GÖKER , Özden Şükran ÜNERİ
 5. Ruh Sağlığını Okuma Yoluyla İyileştirme: Bibliyoterapi
  Pages 483 - 495
  Gülşah SEVİNÇ
 6. Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma
  Pages 496 - 505
  Nazan TURAN , Birgül ÖZKAN
 7. Biriktirme Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Sistematik bir Gözden Geçirme
  Pages 506 - 518
  Ayca Ezgi MERİÇTAN , Oya MORTAN SEVİ
 8. Ruh Sağlığında Mobil Uygulamalar: Etkinliğe Yönelik Sistematik Bir Gözden Geçirme
  Pages 519 - 530
  Başak DURDU AKGÜN , Ayça AKTAÇ , Orçun YORULMAZ
 9. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Neurofeedback Eğitimi
  Pages 531 - 546
  Ferhat YAYLACI , Handan ÖZEK ERKURAN , Fatih Hilmi ÇETİN , Halil KARA
 10. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Gelgit Modeli
  Pages 547 - 560
  Beyhan BAG
 11. Danışmanlara Teşekkür
  Pages 561 - 562
 12. Yazar Dizini
  Pages 563 - 564
 13. Konu Dizini
  Pages 565 - 568
Indexes and Platforms