ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Founded: 2009
Period: Quarterly
Publisher: Lut TAMAM
Cover Image
       

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer-reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles.  This is an open-access journal in accordance with the BOAI definition of open access.  The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There are no article submission or processing charges in this journal.  Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of the article. As of the last issue of 2022, only English versions of the articles are published in Dergipark. Turkish versions of the articles are available on the original web page of the journal (psikguncel.org, cappsy.org).

Journal currently welcomes review articles for standard issues of 2023 and research articles for research special issue of Volume 15, 2023.   We welcome all articles on psychiatry and related sciences. 

*This is the mirror site of the journal. The original web site is psikguncel.org for your records. 

2022 - Volume: 14 Issue: 4

Review

Akademik Kaygı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Tematik İnceleme

Review

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA REHABİLİTASYONUN PSİKOSOSYAL YÖNLERİ VE YAKLAŞIM ALANLARI

Review

Sosyal Görünüş Kaygısının Psikolojik Kuramlar Açısından İncelenmesi

Review

NÖROBİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE KRONOTİP VE SOSYAL JET-LAG ETKİSİ

Review

ÇOCUKLARA VE ERGENLERE YÖNELİK BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARINDA EBEVEYN KATILIMININ ROLÜ

Review

ASKERLERİN RUH SAĞLIĞI BAĞLAMINDA YAŞADIKLARI DAMGALANMAYA GENEL BİR BAKIŞ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

Review

Duygu Düzenlemenin Kültürel Boyutları

Review

Covid-19 Salgınında Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete: Sistematik Derleme

Review

SOLASTALJİ VE ORMAN YANGINLARI

Review

Gülmek Neden İyileştirir?: Terapide Mizah Kullanımı Üzerine Bir Derleme

Review

İMGELEME ÜZERİNE GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI

Review

Doğum Sonrası Babalık Depresyonu: Aile ve Çocuk Gelişimine Etkisi

Research Article

Borderline Kişilik Bozukluğunda İlk Nesne İlişkileri ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Objektif ve Projektif Yöntemlerle Belirlenmesi

Review

DUYGULARIN GÜNLÜK YAŞAMA YANSIMALARI: POZİTİF DUYGULARIN İŞLEVSELLİĞİ

Review

MOBİL UYGULAMALARIN SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA KULLANIMI

Review

Çocuk Cinsel İstismarını Ele Alırken: Tedavi Konuları ve Müdahale Yaklaşımları Konusunda Bir Derleme

Review

Özgül Fobilerde Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma Terapisinin Etkinliği: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Review

İnsan İşleyişini Anlamaya Yönelik Bütünleştirici Bir Bakış Açısı: Pozitif Klinik Psikoloji

Research Article

COMPARISON OF INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT ALCOHOL USE DISORDER IN TERMS OF ATTACHMENT STYLES, FAMILY FUNCTIONALITY, AND LOCUS OF CONTROL

Review

Zaman Algısı Çalışmalarında Metodolojik Yaklaşımlar

Research Article

A MODEL TESTING FOR ORTHOREXIA IN A FEMALE SAMPLE: THE ROLES OF MATERNAL REJECTION, PERFECTIONISM, SELF-CRITICAL RUMINATION, AND BODY ATTITUDES

Research Article

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Vaka Yöneticiliği Yapılan Şizofreni Hastaları Daha Mutlu mu?

Review

BİR ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ SENDROMU: ÖZ-İHMAL

Creative Commons License
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.