ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Founded: 2009
Publisher: Lut TAMAM
Cover Image
 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry now accepts submissions of review articles for the issues of 2025 and research articles for the special issue of 2024. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer-reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles.  This is an open-access journal in accordance with the BOAI definition of open access.  The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There are no article submission or processing charges in this journal.  Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of the article. 

Both English  and Turkish versions of the articles are published in original web site (psikguncel.org, cappsy.org), whereas only English versions  are available in Dergipark mirror site . 

*This is the mirror site of the journal. The original web site is psikguncel.org for your records. 

2024 - Volume: 16 Issue: 4

Research Article

Ruhsal Hastalıklara Karşı Klinisyen Tutum Ölçeği 4. Versiyonu Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Research Article

Investigation Risk of Social Media Addiction and Individual / Social Problems ın Adolescents

Research Article

Çocukluk Çağında Yaşanan Olumsuz Yaşantıların Evlilik Durumu Üzerindeki Etkisi ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü

Research Article

COVID-19 Döneminde Yeme Bozukluğu Yaygınlığı: İki Aşamalı bir Çalışma

Research Article

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Yetişkin Ayrılma Kaygısı Belirtileri Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü

Research Article

Yapılandırılmış Bir Eğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanıma ve Şiddete Karşı Tutumlarına Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma

Research Article

Çevresel Riskle Başa Çıkma Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Research Article

Need to belong and cognitive flexibility in young adults: The mediating role of negative affect and the moderating role of agreeableness

Research Article

NARSİSİSTİK BİR ANNE İLE BÜYÜMEK: ANNEDEN ALGILANAN NARSİSİSTİK ÖZELLİKLERİN DEPRESYON VE KAYGI İLE İLİŞKİSİNDE KENDİNİ ELEŞTİRİNİN ARACI ROLÜ

Research Article

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışanların Empati ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

Kişiler Arası Duygu Düzenleme Etkileşim Ölçeği (KDDEÖ): Psikopatoloji ve Sosyal Destek Bağlamında Bir Adaptasyon Çalışması

Review

AFETE MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA OYUN TERAPİSİ

Review

Suicide in LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Intersex) Individuals

Review

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Diğer Tanılar İle İlişkisi

Review

Psikoterapide Danışan Odaklı Geribildirim Sistemine Dair Bir Alan yazın Derlemesi: Rutin Sonuç İzleme

Review

Kendilik Psikolojisi ve Duygudurum Bozukluğu

Review

Narsisizm ve Başkasının Talihsizliğine Sevinme (Schadenfreude) Duygusunun Benlik Saygısı, Sosyal Karşılaştırma ve Haset Duygusu Çerçevesinde İncelenmesi

Review

SOCIAL MEDIA ADDICTION and LIE CONCEPT FROM a PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

Research Article

Explicating of the Psychological Needs of Adolescents with Cognitive Behavioral and Psychoanalytic Approach

Review

Öz Eleştiri: Kavramsallaştırması, Ölçülmesi ve Müdahaleleri

Review

YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK POZİTİF PSİKOLOJİ MÜDAHALELERİNİN GERONTOLOJİK PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRİLMESİ: GELENEKSEL DERLEME

Review

Secondary Traumatic Stress in Mental Health Workers

Review

The Effects of Mindfulness-Based Practices in the Perinatal and Postpartum Periods on Women's Health: A Systematic Review

Creative Commons License
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.