Editor-in-Chief
Name: Lut Tamam
E-mail: editor.cap@gmail.com
Phone: 90-322-3386060/3204
Address:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim Dalı

Adana-Turkiye