Research of Financial Economic and Social Studies (RFES)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2602-2486 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Finansal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Derneği | http://www.fesa.org.tr


Peer Reviewed International Journal

 

This journal has been indexed within EBSCO Host since 12.12.2017. It is also published within JournalPark hosted by TUBITAK ULAKBIM. Evaluation processes still continues in order to be scanned also within ULAKBIM (TUBITAK Social Sciences Index) as per our official attempts.

Research of Financial Economic and Social Studies (RFES)

e-ISSN 2602-2486 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Finansal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Derneği | http://www.fesa.org.tr
Cover Image


Peer Reviewed International Journal

 

This journal has been indexed within EBSCO Host since 12.12.2017. It is also published within JournalPark hosted by TUBITAK ULAKBIM. Evaluation processes still continues in order to be scanned also within ULAKBIM (TUBITAK Social Sciences Index) as per our official attempts.

FESA Cit 4 / Sayı 3 Last Issue
Volume 4 - Issue 3 - Sep 2019
 1. SAĞLIK KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIĞI FİNANSAL SORUNLARIN TESPİTİ VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 235 - 259
  EDA ÖZEN, EMİNE MÜGE ÇETİNER
 2. Türkiye’de Pazarlama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analitik İncelemesi (2013-2018)
  Pages 260 - 269
  FUNDA KARAASLANOĞLU, MERT AKINET, ELİF TUĞBA ŞAHİN
 3. KURUMSAL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN SPONSORLUK REKLAMLARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 270 - 285
  Tülin Çakır
 4. FİNANSMAN, FAKTORİNG VE LEASING ŞİRKETLERİNİN KREDİ YÖNETİM PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : (2015 – 2018)
  Pages 286 - 306
  HÜSEYİN SELİMLER, Cumhur Taş
 5. BANKALARDA ALTIN KARŞILIĞI AÇILAN MEVDUAT VE KREDİ HESAPLARI İLE BAZI CARİ İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 307 - 329
  Mustafa Canbaz, Mustafa Suner
 6. YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDAKİ TEŞVİKLERİN YATIRIM PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 330 - 345
  HASAN HÜSEYİN YILDIRIM
 7. BREXIT SÜRECİNDEKİ BAZI OLAYLARIN S&P500 VE BAZI AB ÜYESİ ÜLKE BORSA ENDEKSLERİNE VE DÖVİZ KURLARINA ETKİSİ: OLAY ÇALIŞMASI
  Pages 346 - 356
  Meziyet Sema Erdem
 8. ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRK İŞLETMELERİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
  Pages 357 - 378
  Başak Ataman GÖKÇEN, Elif Eldemir
 9. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDININ BİST’TE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Pages 379 - 396
  MEHMET ALİ ÜNSAL, CEMAL ÇAKICI
 10. BRICS-T ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ*
  Pages 397 - 412
  MURAT TEKBAŞ
 11. KÜMİ FRS SETİ TASLAĞI, BOBİ FRS SETİ VE TAM SET TMS/TFRS’NİN TEMEL KONULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 413 - 430
  Erkan ÖZTÜRK, Gürbüz Gökçen, Ömer Faruk Güleç
 12. MAKRO İKTİSADİ DEĞİŞKENLER İLE BORSA İSTANBUL ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Pages 431 - 443
  Sedat Durmuşkaya
 13. STOK YÖNETİMİNDE ERP’NİN HİLEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA
  Pages 444 - 458
  SEVİNÇ ARABACI, ÇAĞLA AKDEMİR, SİBEL DOĞAN, BANU TARHAN MENGİ