Research of Financial Economic and Social Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-2486 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Ferudun KAYA | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fesa


Peer Reviewed International Journal

 

This journal has been indexed within EBSCO Host since 12.12.2017. It is also published within JournalPark hosted by TUBITAK ULAKBIM. Evaluation processes still continues in order to be scanned also within ULAKBIM (TUBITAK Social Sciences Index) as per our official attempts.

Research of Financial Economic and Social Studies

e-ISSN 2602-2486 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Ferudun KAYA | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fesa
Cover Image


Peer Reviewed International Journal

 

This journal has been indexed within EBSCO Host since 12.12.2017. It is also published within JournalPark hosted by TUBITAK ULAKBIM. Evaluation processes still continues in order to be scanned also within ULAKBIM (TUBITAK Social Sciences Index) as per our official attempts.

FESA Cilt5/Sayı2 Last Issue
Volume 5 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. GÜRCİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE DÖNGÜSEL EMEK HAREKETLİLİĞİ: HAREKETLİLİĞİN BİR NEDENİ VE SONUCU OLARAK PARA HAVALELERİ
  Pages 146 - 161
  Muhammet ÖKSÜZ , Ertuğrul Murat ÖZGÜR
 2. OTOMOBİL TERCİHİNDE TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE LÜKS TÜKETİM İLİŞKİSİNE YÖNELİK Y KUŞAĞI ÜZERİNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: KARABÜK ÖRNEĞİ
  Pages 162 - 170
  Dilek AYDOĞDU
 3. GRİ ENTROPİ TEMELLİ PSI VE ARAS ÇKKV YÖNTEMLERİYLE TÜRK MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ
  Pages 171 - 187
  Osman Yavuz AKBULUT
 4. D-8 ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 188 - 200
  Rüştü YAYAR , Betül ÖZTAŞ
 5. HİZMET HATALARINDA MÜŞTERİ KATILIMININ ATFETMEYE ETKİSİNİN DUYGUSAL ZEKA ve İÇSEL KONTROL ODAĞI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
  Pages 201 - 224
  Bilge VİLLİ , Erdoğan KOÇ
 6. ÇALIŞANLARIN İŞLETMEYE ORTAK EDİLMESİ (HİSSE EDİNDİRME PLANLARI) İLE ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: META ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 225 - 244
  Ferdi ATAY , Bilal ÇANKIR
 7. VERGİ TEŞVİKİ UYGULAMASININ YATIRIM ÇIKIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZ
  Pages 245 - 253
  Hüseyin KUTBAY
 8. IPARD II DESTEKLERİNİN TARIM-SANAYİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE MAKRO EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 254 - 269
  İrem ÖZYURT
 9. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
  Pages 270 - 287
  Ufuk ALKAN , Canan DAĞIDIR ÇAKAN
 10. İHRACATTA TEDARİKÇİ KREDİ RİSKİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASINDA FAKTORİNG, İHRACAT ARTIŞINA VE EKONOMİK BÜYÜMEYE DESTEĞİ
  Pages 288 - 301
  Selda EKE , Müge ÇETİNER
 11. MİLLİYETÇİLİK, MİLLİ KİMLİK VE SEMBOLLER: 10 KASIM 2019 GAZETE MANŞETLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 302 - 312
  İsmet Mert ÇELİK , Didem DOĞANYILMAZ DUMAN
 12. KARBON EMİSYON İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 313 - 323
  Begüm ÖKTEM
 13. KORONAVİRÜSÜN BORSA İSTANBUL’A ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve STRATEJİK PANDEMİ YÖNETİMİ
  Pages 324 - 335
  Muhammed Ali YETGİN
 14. COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜLKELERİN COVID-19, SAĞLIK VE FİNANSAL GÖSTERGELER BAĞLAMINDA SINIFLANDIRILMASI: HİYERARŞİK KÜMELEME ANALİZİ
  Pages 336 - 349
  Bilgehan TEKİN
 15. FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI’NDAKİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESAPLARININ İNCELENMESİ VE TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 350 - 358
  Gürbüz GÖKÇEN , Başak ATAMAN
 16. YÖNETİM KURULU CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST HOLDİNGLER VE YATIRIM İŞLETMELERİ
  Pages 359 - 368
  Yıldırım Ercan ÇALIŞ , Bertaç Şakir ŞAHİN , Ceren Aycan GÜREL , Bengi AYRANCI