Bilimname
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Erciyes University | http://www.bilimname.com.tr


bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Özel sayı için makale kabulu 1 Haziran 2020 itibiyle başlayacaktır. Lütfen kapsam dışı makale göndermeyiniz.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics
bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020.
Konu Başlıkları: Scope:
İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy
İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy
Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics
İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development
İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade
İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy
İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty
İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy
Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership
Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid
Sosyal Adalet Social Justice
Faiz (Riba) Interest (Riba)
STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities
Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions
İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions
İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems
İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary
İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications
Sermaye Piyasaları Capital Markets
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions
İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments
İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy
Katılım Bankacılığı
Mudarabe
Muşarake
İcare
Murabaha
Sukuk
Karz-ı Hasen
Diğer
Participation Banking
Mudaraba
Musharaka
Ijara
Murabaha
Sukuk
Benevolent Loan
Other
Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management
Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy
Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce
Firmalarda Yönetim Company Management
Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies
Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies
Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies
Uluslararası Ortaklıklar International Associations
Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources
Kurum içi İletişim Corporate Communication
Yeni Yatırımlar New Investments
İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful)
Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers
Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products
İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy
Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes
İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy
İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective
Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020
Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Erciyes University | http://www.bilimname.com.tr
Cover Image


bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Özel sayı için makale kabulu 1 Haziran 2020 itibiyle başlayacaktır. Lütfen kapsam dışı makale göndermeyiniz.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics
bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020.
Konu Başlıkları: Scope:
İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy
İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy
Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics
İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development
İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade
İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy
İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty
İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy
Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership
Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid
Sosyal Adalet Social Justice
Faiz (Riba) Interest (Riba)
STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities
Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions
İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions
İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems
İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary
İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications
Sermaye Piyasaları Capital Markets
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions
İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments
İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy
Katılım Bankacılığı
Mudarabe
Muşarake
İcare
Murabaha
Sukuk
Karz-ı Hasen
Diğer
Participation Banking
Mudaraba
Musharaka
Ijara
Murabaha
Sukuk
Benevolent Loan
Other
Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management
Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy
Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce
Firmalarda Yönetim Company Management
Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies
Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies
Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies
Uluslararası Ortaklıklar International Associations
Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources
Kurum içi İletişim Corporate Communication
Yeni Yatırımlar New Investments
İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful)
Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers
Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products
İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy
Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes
İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy
İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective
Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020
Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.
Volume 2020 - Issue 41 - May 15, 2020
 1. Abbâsȋler Döneminin İlk Mehdisi Muhammed b. Abdullah ve Onun Mehdiliği ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 7 - 38
  Mithat ESER
 2. Georg Simmel’in Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açılarından Din ve Dindarlık Anlayışı
  Pages 39 - 65
  Abdulvahap TAŞTAN , Mehmet AKSOY
 3. İslam Medeniyetine Katkıları Açısından Engelliler
  Pages 67 - 95
  İlyas AKYÜZOĞLU
 4. Şihâbuddîn el-Mercânî ve Şafağın Kaybolmadığı Bölgelerde Yatsı Namazının Hükmü ile ilgili Nazariyesinin Değerlendirilmesi
  Pages 97 - 129
  Said Ali KUDAYNETOV
 5. II. Meşrûtiyet Sonrası İstanbul Medreselerinde Talebeye Sunulan İâşe Olanakları
  Pages 131 - 158
  Talip AYAR
 6. Ali er-Rıza Meşhed’i Bağlamında Şiilikte Ölüm, Yas, Türbe ve Ziyaret
  Pages 159 - 200
  Mustafa KÖSE
 7. Musarrât Hadisi Özelinde Şevkânî’nin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 201 - 230
  Faruk Emrah ORUÇ
 8. Alçakgönüllülük İnsanın İyi Hissetmesini Sağlayabilir mi? Alçakgönüllülük, Psikolojik İyi Olma ve Öznel İyi Olma Arasındaki İlişki
  Pages 231 - 275
  Yunus Emre TEMİZ
 9. Dinler Teolojisine Postliberal Yaklaşım: George Lindbeck ve Dinlerin Karşılaştırılamazlığı
  Pages 277 - 300
  Esra AKAY DAG
 10. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri
  Pages 301 - 320
  Seyyid SANCAK , Mehmet TABAKOĞLU , Ayhan ÖZ
 11. Dîvân Edebiyatı’nın Anlaşılmasında Sözlüklerin Rolü ve Bir Metin Sözlüğü İnşa Etmek
  Pages 321 - 340
  Mehmet BÜKÜM
 12. Ergenlerde Rüya Motifleri ve Dinî Tutum İlişkisi
  Pages 341 - 383
  Nevzat GENCER
 13. Sivil Din ve Politik Din Kavramlarına Teorik Bir Bakış
  Pages 385 - 411
  Mesut DÜZCE
 14. Simülasyon, Gerçeklik ve Hipergerçeklik Kavramlarından İslami Evlilik Sitelerini Okumak
  Pages 413 - 442
  Mahmut AKGÜL
 15. Türk İslâm Edebiyatının Muhteva Kaynakları: Şeyh Gâlib Örneği
  Pages 443 - 484
  Reyhan KELEŞ
 16. Mu‘allâka Sahibi Müslüman Şair Lebîd b. Rabî'a ve Dîvânındaki Fahr Temalı Şiirleri
  Pages 485 - 514
  Muhammet Vehbi DERELİ
 17. Harekât ve Neşriyat: Diyanet Gazetesi’nde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Söylemi
  Pages 515 - 549
  Sibel AKGÜN , Selin ŞAHİN , Enes ŞAHİN
 18. Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin İctihad Teorisi
  Pages 551 - 578
  Fatih ÇİNAR
 19. Nurettin Topçu`ya Göre “Var Olmak” Ne Demektir?
  Pages 579 - 602
  Cenan KUVANCI
 20. Yorum-Bağlam İlişkisi Bakımından Hutbelerde Hadis Kullanımı
  Pages 603 - 632
  Muhammet Ali ASAR
 21. Hanefî Mezhebinin Teşekkül Sürecinde Alkame b. Kays’ın (ö. 62/682) Yeri
  Pages 633 - 662
  Mahmut SAMAR
 22. Filozof Kimliği ile İbn Sînâ’nın Kelâmî ve Tasavvufî Düşünceye Etkisi
  Pages 663 - 690
  Ömer Faruk ERDOĞAN
 23. Debates on Causality in Islamic Kalām and Modern Physics
  Pages 691 - 722
  Ahmet Mekin KANDEMİR
 24. Akılcı İnançtan İnançlı Akla: Deizm ve Panteizm Kıskacında Einstein’ın Tanrı Anlayışı
  Pages 723 - 761
  Hakan HEMŞİNLİ , Zehra ORUK
 25. Bulûğ ve Rüşd Kavramları Çerçevesinde Ceza Ehliyetinin Yeniden Değerlendirilmesi: Cezaî Rüşd
  Pages 763 - 800
  Betül DAL , Osman GÜMAN
 26. Kıraatin Cehrî Okunduğu Namazlarda “Âmîn” Lafzının Söylenmesi: Rivayet Merkezli Bir İnceleme
  Pages 801 - 834
  Mutlu GÜL
 27. Klasik Türk Düşüncesinde Hikmet ve Erdem Anlayışı
  Pages 835 - 862
  Mehmet Kasım ÖZGEN
 28. Tefsirde Bid‘at Nitelendirmeleri: Zemahşerî Örneği
  Pages 863 - 902
  Güven AĞIRKAYA
 29. Paydaşlarına göre örgün eğitimle birlikte hafızlık uygulamasının değerlendirilmesi
  Pages 903 - 956
  Elif UĞUR , Cemil OSMANOĞLU
 30. An Investigation of Iran’s Banking System: Challenges and Remedies
  Pages 957 - 990
  Seyfettin ERDOĞAN , Ayfer GEDİKLİ , Mehmet Rıza DERİNDAĞ
 31. Tac Mahal’in Hat Süslemeleri ile Yazıtlarındaki Sure ve Ayetler Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 991 - 1028
  Fadime ÖZLER
 32. Belh Fukahâsının Yöneticilere Karşı Duruşları: Fezâil-i Belh Bağlamında
  Pages 1029 - 1047
  Mehterhan FURKANİ
 33. Ebû Hanîfe’nin Ders Halkası ve Onun Meşhur Olmayan Öğrencilerinin Hanefi Düşüncesinin Teşekkülüne ve Yayılmasına Katkıları
  Pages 1049 - 1094
  Adnan HOYLADI , Soner DUMAN
 34. An Investigation of Participation Banking Performance in Turkey From Costumer Perspective: The Case of Kocaeli Province
  Pages 1095 - 1127
  Seyfettin ERDOĞAN , Ayfer GEDİKLİ , Seda YILDIRIM , Durmuş Çağrı YILDIRIM , Sema YILMAZ GENÇ , Elif HAYKIR HOBİKOĞLU , Fatma ERDOĞAN
 35. Zemahşerî’nin ‘Fâtiha’ Kelimesine Yüklediği Anlam Açısından İlk İnen Vahiy Meselesine Farklı Bir Bakış
  Pages 1129 - 1155
  Ali TEMEL
 36. اللغة الفارسية ودورها التاريخي والثقافي و خدمتها للسنة النبوية
  Pages 1157 - 1204
  Hedayatullah MODAQİQ