Bilimname
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Erciyes University | http://www.bilimname.com.tr


bilimname

CC: BY-NC-ND

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimizin yeni yayın kriterlerine göre;

a. Sorumlu yazarın (sisteme makaleyi yükleyen ve süreci takip eden araştırmacının) Doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

b. Kitap tanıtımı ve tahkik çalışmalara yer verilmeyecektir.

Not: Bu kararlardan sistemdeki çalışmalar etkilenmeyecektir ancak yeni yayınlar kabul edilmeyecektir. Hakem süreci tamamlanmış olsa bile bu şartları taşımayan çalışmalara dergide yer verilmeyecektir..

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Erciyes University | http://www.bilimname.com.tr
Cover Image


bilimname

CC: BY-NC-ND

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimizin yeni yayın kriterlerine göre;

a. Sorumlu yazarın (sisteme makaleyi yükleyen ve süreci takip eden araştırmacının) Doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

b. Kitap tanıtımı ve tahkik çalışmalara yer verilmeyecektir.

Not: Bu kararlardan sistemdeki çalışmalar etkilenmeyecektir ancak yeni yayınlar kabul edilmeyecektir. Hakem süreci tamamlanmış olsa bile bu şartları taşımayan çalışmalara dergide yer verilmeyecektir..

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Volume 2019 - Issue 38 - Oct 2019
 1. Kitab-ı Mukaddes Eleştirisinin Öncülerinden Katolik Rahip Richard Simon’un (1638–1712) İslam’a Yaklaşımı
  Pages 9 - 55
  Ramazan ADIBELLİ
 2. Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi
  Pages 57 - 81
  Kadir GÖMBEYAZ
 3. İbrahim el-Yâzicî'nin Arap Diline Katkıları
  Pages 83 - 101
  Hüseyin GÜNDAY, Nesrin DURSUN
 4. Sadreddin Konevî'ye Göre Tanrı Hakkında Konuşmanın İmkânı
  Pages 103 - 124
  Cenan KUVANCI
 5. 20. Yüzyılın İlk Yarısında Lübnan’da Arap Milliyetçiliğinin Edebiyatçı ve Çevirmen Önderlerinden Birisi: Flîks Fâris
  Pages 125 - 169
  Muammer SARIKAYA
 6. Tevellâ ve Teberrâ’nın Nizârî İsmâilî Yorumu: Nâsirüddîn Tûsî Örneği
  Pages 171 - 199
  Harun IŞIK
 7. Ammice Fasih’in Bozulmuş Hali Midir?: Fasih-Ammice Diyalektiğinin Tarihsel Serüveni
  Pages 201 - 228
  Ahmet KAPLAN
 8. Er-Risâle Dergisindeki Doğu Edebiyatına Dair Yazılar Üzerine Bir İnceleme
  Pages 229 - 249
  Ahmet BOSTANCI, Zehra ÖZLİ
 9. Malezya’da İslami Finans ve İslami Bankacılık Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 251 - 287
  Ayfer GEDİKLİ, Seyfettin ERDOĞAN
 10. Sahabenin Anlama Sorunu ile Karşılaştığı Bazı Ayetler
  Pages 289 - 324
  Ali KARATAŞ
 11. Sosyal Antropolojideki Büyü Olgusuna Sihir Kavramı Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım
  Pages 325 - 354
  Halit YEŞİLMEN
 12. Geçmişten Günümüze Dinler Tasnifinde Morfolojik Yaklaşım
  Pages 355 - 388
  Şevket ÖZCAN
 13. Antik Yunan'dan İslam Düşüncesine: Ölçülülük/İffet Erdemi Merkezli Bir Karşılaştırma
  Pages 389 - 420
  Emine TAŞÇİ YILDIRIM
 14. Velayet, Hicret ve Nifak Bağlamında İrtidat
  Pages 421 - 448
  Sami KILINÇLI
 15. Geç Osmanlı Döneminde Devletin Kutsal Değerleri Korumadaki Duyarlılığı
  Pages 449 - 468
  Muhammet OKUDAN
 16. Sekülerleşme ve Göç İlişkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği
  Pages 469 - 499
  Ramazan AKKIR
 17. Dkab Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Yeterlilikleri ile Duygu, Tutum ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 501 - 522
  Teceli KARASU
 18. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Savaş Ve Barışa İlişkin Tutumları
  Pages 523 - 551
  Özge MAVİŞ SEVİM, Ramazan DİLER
 19. Özel Eğitim ve DKAB Öğretmenlerine Göre Otizmlilerde Din-Ahlak Eğitimi ve DKAB Dersleri
  Pages 553 - 589
  Sümeyra BİLECİK
 20. Kirin Zekata Nisbeti ve Bunun Fıkhî Yansımaları
  Pages 591 - 636
  Muammer ARANGÜL
 21. İblis’in Şüphelerine Molla Sadrâ’nın Felsefî Cevapları
  Pages 637 - 661
  Fevzi YİĞİT
 22. Belâgatte Metafor Problemi: Bir Anlam, Yapı ve Mecâz Sorunu Olarak İstiâre-i Mekniyye
  Pages 663 - 688
  Murat TALA
 23. Fıkıh Usûlü Yazımında Memzûc Metot Üzerine Bir İnceleme: İbnü’s-sââtî’nin Nihâyetü’l-vüsûl’ü Örneği
  Pages 689 - 724
  Seyit Mehmet UĞUR
 24. تبدُّل سبب الملك والآثار المترتِّبة عليه
  Pages 725 - 747
  Soner DUMAN, İbrahim ALBAKKAR
 25. خروج الجملة الحالية عن الأصل/ دراسة نحوية بلاغية
  Pages 749 - 784
  Zekeriya KASAP
 26. Kur’ân-ı Kerîm’in Anlaşılmasında İ‘râb-Bağlam İlişkisi
  Pages 785 - 811
  Adil BOR
 27. Kemâl Yolculuğu Olarak Dinî Tecrübe: Gazâlî Üzerinden Bir Okuma
  Pages 813 - 833
  Abdullah AKGÜL
 28. Kur’ân’da Geleceğe Dair Gaybî Haberler: el-İsra 17/79, er-Rûm 30/1-5 ve el-Fetih 48/27. Ayetleri
  Pages 835 - 862
  Ayşenur FİDAN
 29. Sudûr Köken ve Süreç Açısından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Eyüp Şahin Yayınevi Yayınları, Ankara, 2017
  Pages 863 - 867
  İrfan KARADENİZ
 30. Ahlak ve Yasama İlkeleri
  Pages 869 - 879
  Metin AYDIN
 31. Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller İbn Hanbel Mihnesi & İbn Rüsd Çilesi
  Pages 881 - 888
  Halil ARSLAN