Editör

Doç. Dr. Mustafa ULU

Turkey
mustafaulu@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0070-7826
Konular: Din Psikolojisi
Kurum: Erciyes Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Nesrin DURSUN

Turkey
nesrindursun@erciyes.edu.tr
Konular: Arap Dili ve Belâgati
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Hayriye GENCEL SÖZEN

Turkey
hayriyegencel@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7887-4478
Konular: Din Eğitimi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT

Turkey
temelyesilyurt@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1129-5206
Konular: Kelam
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN

Turkey
akcihan@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4155-4048
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Halim ÖZNURHAN

Turkey
hoznurhan@erciyes.edu.tr
Konular: Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK

Turkey
akyureks@erciyes.edu.tr
Konular: Din Eğitimi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Celal TÜRER

Turkey
cturer@ankara.edu.tr
Konular: Felsefe
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Asım YAPICI

Turkey
asimyapici@cu.edu.tr
Konular: Din Psikolojisi,Din Sosyolojisi,Din Eğitimi,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

Turkey
mcakmaklioglu@hotmail.com
Konular: Tasavvuf
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.

Prof. Dr. Mustafa KARAGÖZ

Turkey
mkaragoz--@erciyes.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Cenan KUVANCI

Turkey
cenankuvanci@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1175-7071
Konular: İslam Felsefesi,Felsefe Tarihi,Din Felsefesi,İlahiyat
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ömer ÖZSOY

Germany
oezsoy@em.uni-frankfurt.de
Konular: Tefsir
Kurum: Zentrum für Islamische Studien - Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ

Turkey
lcebeci@erciyes.edu.tr
Konular: Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU

Turkey
akoglu@erciyes.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ