Ücret Politikası

04.01.2022 tarihide toplanan Yayın Kurulunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir:
1. Sisteme yüklenecek her makaleden 350 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret, Yayın Kurulu tarafından belirlenecek olan makalelerin İngilizceye tercüme edilmesi, mizanpaj ve derginin diğer giderleri için kullanılacak ve makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Lütfen ücreti ödemeden önce makale sisteminin açık olup olmadığını kontrol ediniz!
Uygulama:
a. Ücret, 'Cihan ER TEZMER' hesabına (IBAN: TR030020500009382833800003) yatırılacaktır.
b. Makale gönderimi ile birlikte ücret dekontunun da sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde makale, hakem ve yayın sürecine alınmayacaktır.

Gönderim Ücreti: 350.00 TRY