Bilimname
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr


bilimname

CC: BY-NC-ND

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimizin yeni yayın kriterlerine göre;

a. Sorumlu yazarın (sisteme makaleyi yükleyen ve süreci takip eden araştırmacının) Doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

b. Kitap tanıtımı ve tahkik çalışmalara yer verilmeyecektir.

Not: Bu kararlardan sistemdeki çalışmalar etkilenmeyecektir ancak yeni yayınlar kabul edilmeyecektir. Hakem süreci tamamlanmış olsa bile bu şartları taşımayan çalışmalara dergide yer verilmeyecektir..

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi


bilimname

CC: BY-NC-ND

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimizin yeni yayın kriterlerine göre;

a. Sorumlu yazarın (sisteme makaleyi yükleyen ve süreci takip eden araştırmacının) Doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

b. Kitap tanıtımı ve tahkik çalışmalara yer verilmeyecektir.

Not: Bu kararlardan sistemdeki çalışmalar etkilenmeyecektir ancak yeni yayınlar kabul edilmeyecektir. Hakem süreci tamamlanmış olsa bile bu şartları taşımayan çalışmalara dergide yer verilmeyecektir..

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Cilt 2019 - Sayı 37 - Nis 2019
 1. Dinde Yenilikçilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Sayfalar 9 - 42
  ÜMİT HOROZCU
 2. Mekkî ve Medenî Sûreler Bağlamında Dünya Vurgusu
  Sayfalar 43 - 77
  Ahmet Özdemir
 3. Kira Sertifikası İçerikli Yeni Akidler: Enerji-Tarım Kira Ortaklığı ve Altına Dayalı Kira Sertifikası
  Sayfalar 79 - 119
  Yunus Keles
 4. Hadislerin Tesbitinde Sened Tenkidinin Tercihi Nedenleri
  Sayfalar 121 - 140
  Murat KAYA
 5. Endülüs Emevîleri Döneminde Kelâm Karşıtlığının Sebepleri
  Sayfalar 141 - 167
  Fatma Bayraktar Karahan
 6. Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu
  Sayfalar 169 - 190
  Kutbettin EKİNCİ
 7. “İbrahimî Dinler” Kavramsallaştırmasının Tarihi
  Sayfalar 191 - 241
  Muhammet YEŞİLYURT
 8. Hac İbadetinin Bireysel Dinî Yaşayış Üzerindeki Etkileri: Bir Tipleme Denemesi
  Sayfalar 243 - 287
  Ahmet Rifat GEÇİOĞLU
 9. Arap Nevâdir Eserleri Örnekliğinde Mizahın Toplumsal Ve Siyasal İşlevi
  Sayfalar 289 - 320
  EMİN UZ, MUHAMMED EFİL
 10. Bilgece Hayat
  Sayfalar 321 - 351
  Cenan Kuvancı
 11. Siyasallaşma Sürecinde Halku’l-Kur’an Tartışmaları
  Sayfalar 353 - 382
  Muharrem Akoğlu
 12. Boşanma Sürecindeki Bireylerde Depresyon Anksiyete Stres ve Dini Başa Çıkma Arasındaki İlişki
  Sayfalar 383 - 405
  Nimet Ferah
 13. Popüler Dinin Yeniden Üretilmesinde ve Yaygınlaştırılmasında Türk Korku Sineması
  Sayfalar 407 - 429
  Erol Erkan
 14. Kur’ân Ayetleri Perspektifinde İlahî Mîsak
  Sayfalar 431 - 452
  Hacı Mehmet SOYSALDI
 15. Osmanlı Uygulamaları Işığında Küçüklerin Evlendirilmesi ve Veli İzinsiz Nikâh
  Sayfalar 453 - 475
  Ömer KORKMAZ
 16. Arap Dili Gramerinde Şibh-i Cümle Ve Taalluk
  Sayfalar 477 - 508
  Fatih Ulugöl
 17. Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin Kısır Döngü Ve Teselsülün İptalinde Kullandığı Burhanlar
  Sayfalar 509 - 534
  Fevzi Yiğit
 18. İslam Ceza Hukukuna Göre Kleptomanide Ceza Ehliyeti Ve Hırsızlık Fiilinin Sonuçları
  Sayfalar 535 - 557
  Emel Yılmaz
 19. İslâm Hukukunda Çok Eşliliği Meşru Kılan Şartlar Ve Buna Ruhsat Veren Özel Durumlar
  Sayfalar 559 - 591
  İbrahim Yılmaz
 20. Sahabe Şiirlerinde Hz. Peygamber’in Medine’ye Hicreti
  Sayfalar 593 - 627
  Mehmet YILMAZ
 21. Fârâbî’de Mantık Bilimine İlişkin Bazı Temel Meseleler
  Sayfalar 629 - 660
  Muhammet Nasih ECE
 22. “Boşlukların Tanrı’sı” İfadesi ve Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 661 - 684
  Murat Akın
 23. Şarkılarla Dinî ve Ahlakî Değer Aktarımı: Barış Manço Örneği
  Sayfalar 685 - 724
  Muhammed Fatih Turanalp
 24. Ebû Zer el-Herevî’nin Hayatı ve İlmî Kişiliği
  Sayfalar 725 - 757
  ÖMER FARUK AKPINAR
 25. Abdülganî En-Nablusî’nin Zimmîlerin Mâlî Yükümlülüklerine Dair Fetvası: Tahkik ve Tahlil
  Sayfalar 759 - 813
  Emine Nurefşan Dinç
 26. Küre Bir Dünyada İstikbâl-i Kıblenin İmkanı Üzerine
  Sayfalar 815 - 856
  Muammer Arangül
 27. Osmanlı Hukuk Tarihinde Öncü Bir İsim: Timurtaşi Üzerine Biyografik Bir İnceleme
  Sayfalar 857 - 887
  Osman Güman, Ayşe Sezer
 28. Hikmet Ekseninde Nassların Yorumlanma İmkânı ve Sınırları
  Sayfalar 889 - 914
  Nasi Aslan
 29. Mâtürîdî'nin Kur'an Yorumuna İlişkin Tercihlerinde Akıl Kriteri
  Sayfalar 915 - 951
  Süleyman Narol
 30. رؤيةٌ في تحليل الصّورةُ البلاغيّةُ وأثرِها في المتلقّي
  Sayfalar 953 - 970
  SULIMAN ALOMIRAT
 31. المذهب الحنفي ومشيخة الإسلام الحنفية في الجزائر من فتح شمال إفريقيا إلى غاية الاستقلال
  Sayfalar 971 - 1000
  Fares Zaher, Soner Duman
 32. Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma
  Sayfalar 1001 - 1028
  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZCAN
 33. Kazakistan Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 1029 - 1055
  İlyas Erpay
 34. Din-Bilim İlişkisi ve Çatışmanın Araçsallığı
  Sayfalar 1057 - 1084
  Cüneyt COŞKUN
 35. Cessâs’ın Şâfiî’nin Beyân Anlayışına Yönelik Eleştirileri
  Sayfalar 1085 - 1116
  Ebubekir Daşdemir
 36. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Dini Başa Çıkma Süreçleri
  Sayfalar 1117 - 1153
  ZEYNEP MEREY, AYŞE ŞENTEPE LOKMANOĞLU
 37. Makyavelizm ve Dindarlık: Demografik Değişkenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 1155 - 1186
  İbrahim Furkan Güven
 38. Fetö Darbe Girişiminin Gençlerin Din ve Cemaat Algısı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1187 - 1210
  Necmi Karslı
 39. Şer'i Hüküm: Tanım ve Tartışmalar
  Sayfalar 1211 - 1224
  Hacı Yunus APAYDIN
 40. Stoa Felsefesinin Temel Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1225 - 1245
  Suat Çelikkol
 41. Neglected Aspect of Religious Education: Search for Meaning
  Sayfalar 1247 - 1269
  Hasan MEYDAN
 42. A Reading of Judaism Through Post-Structuralist Lenses
  Sayfalar 1271 - 1297
  Hesna Serra Aksel
 43. Bir Nesle Mensubiyetin Hikayesi: Anılar ve Düşünceler
  Sayfalar 1299 - 1307
  Abdulvahap TAŞTAN
 44. Kur'an ve Psikoloji
  Sayfalar 1309 - 1313
  Muhammet Enes Vural