Bilimname
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr


21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Senatosunun kararıyla bu yıl içerisinde Ahi Evran Özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayıya gönderilen makalelerden ücret talep edilmeyecek ve 20 makale sınırı aranmayacaktır.

Önemli Duyuru: 2021 yılı Ekim sayısı için makale kabul edilmemektedir. Lütfen Özel Sayı için Ahi Evran konusu dşında makale göndermeyiniz.

15.12.2020 tarihide toplanan Yayın Kurulunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir:
1. Sisteme yüklenecek her makaleden 200 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret, Yayın Kurulu tarafından belirlenecek olan makalelerin İngilizceye tercüme edilmesi, mizanpaj ve derginin diğer giderleri için kullanılacak ve makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Lütfen ücreti ödemeden önce makale sisteminin açık olup olmadığını kontrol ediniz!
Uygulama:
a. Ücret, Cihan ER (TEZMER) hesabına (IBAN: TR570020500009382833800001) yatırılacaktır.
b. Makale gönderimi ile birlikte ücret dekontunun da sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde makale sürece alınmayacaktır.
2. Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” gereğince süreci 2020 yılı ve sonrasında başlayan araştırma makaleleri için "Etik Kurul İzin Belgesi" zorunludur.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi


21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Senatosunun kararıyla bu yıl içerisinde Ahi Evran Özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayıya gönderilen makalelerden ücret talep edilmeyecek ve 20 makale sınırı aranmayacaktır.

Önemli Duyuru: 2021 yılı Ekim sayısı için makale kabul edilmemektedir. Lütfen Özel Sayı için Ahi Evran konusu dşında makale göndermeyiniz.

15.12.2020 tarihide toplanan Yayın Kurulunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir:
1. Sisteme yüklenecek her makaleden 200 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret, Yayın Kurulu tarafından belirlenecek olan makalelerin İngilizceye tercüme edilmesi, mizanpaj ve derginin diğer giderleri için kullanılacak ve makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Lütfen ücreti ödemeden önce makale sisteminin açık olup olmadığını kontrol ediniz!
Uygulama:
a. Ücret, Cihan ER (TEZMER) hesabına (IBAN: TR570020500009382833800001) yatırılacaktır.
b. Makale gönderimi ile birlikte ücret dekontunun da sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde makale sürece alınmayacaktır.
2. Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” gereğince süreci 2020 yılı ve sonrasında başlayan araştırma makaleleri için "Etik Kurul İzin Belgesi" zorunludur.

Cilt 2021 - Sayı 44 - 30 Nis 2021
 1. İslâm ve batı dünyasında kamu yararı bağlamında içkinin yasaklanması: mukayeseli bir araştırma
  Sayfalar 7 - 48
  Nasi ASLAN, Fatıma ÜNSAL
 2. Hans Mol’a göre kutsallaşma mekanizmaları ve kimlik üzerine etkileri: menzil tarikatı örneği
  Sayfalar 49 - 82
  Ömer Faruk DARENDE, Abdulvahap TAŞTAN
 3. Diyanet hutbelerinin süre ve cümle uzunlukları bakımından incelenmesi
  Sayfalar 83 - 129
  Ümit Harun AKKAYA
 4. Ayet ve hadisler çerçevesinde bir genel kabulün tahlili: “affı olmayan günahlar” meselesi
  Sayfalar 131 - 161
  Taha ÇELİK
 5. Teoriden pratiğe vakf ve ibtidâ
  Sayfalar 163 - 205
  Yakup UZUN
 6. Kisrâ sarayından kerbelâ sahrasına: millî-dinî kimlik unsuru ve tarihî-menkibevî figür arasında maktellerde şehrbânû
  Sayfalar 207 - 238
  Elnura AZİZOVA
 7. DKAB öğretmenlerinin, ölçme ve değerlendirme tekniklerini eleştirel düşünme eğitimine katkı sağlayacak şekilde kullanma durumları
  Sayfalar 239 - 278
  Osman CİNGÖZ, Süleyman AKYÜREK
 8. Birbirinin yerine kullanılan iki farklı kavram: dünyevileşme ve sekülerleşme
  Sayfalar 279 - 312
  Volkan ERTİT, Osman Zahid ÇİFÇİ
 9. Approach of christian thought to islam in the middle ages: examples of Bernard of Clairvaux, Peter the Venerable, Francis of Assisi and Thomas Aquinas
  Sayfalar 313 - 330
  Yasin İPEK
 10. Hakikat ve mecaz bağlamında kur’an’da mesh (maymunlaşma) hadisesi
  Sayfalar 331 - 367
  Mustafa TUNÇER
 11. Din, bilim ve sanata karşı: ahlak arayışında sıra dışı bir yaşam, Tolstoy
  Sayfalar 369 - 387
  Mehmet BİREKUL
 12. Nuhbetü’l-asar ve gül-deste-i riyaz-ı irfan’a göre ölüm estetiği
  Sayfalar 389 - 423
  Kenan MERMER
 13. Testing adaptive market hypothesis in global islamic stock markets: evidence from markov-switching adf test
  Sayfalar 425 - 449
  Mehmet Fatih BUĞAN, Emrah İsmail ÇEVİK, Nüket KIRCI ÇEVİK, Durmuş Çağrı YILDIRIM
 14. Covid 19’un yarattığı ekonomik etkilerle mücadelede felsefesi, araçları ve karakteristik özellikleriyle islami finansman modelinin rolü
  Sayfalar 451 - 489
  Sabrı Burak ARZOVA, Bertaç Şakir ŞAHİN
 15. Abbâsî halîfesi Mu‘tasım-Billâh döneminde (218-227/833-842) saraydaki bilimsel faaliyetler
  Sayfalar 491 - 519
  Samet ŞENEL, Levent ÖZTÜRK
 16. Gençlerde maneviyat ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların moderatör etkisi
  Sayfalar 521 - 546
  Halil EKSİ, Nesrullah OKAN
 17. Kânûnî‘ye ithaf edilen umûr-ı âmme risâlesi: özgülük temelli yorum bağlamında bir katkı
  Sayfalar 547 - 576
  Yasin APAYDIN
 18. Müctehidlerin tabakaları hakkında bir inceleme
  Sayfalar 577 - 609
  Fatih ÇİNAR
 19. الكتابة الحجازية للمصحف الشريف في صدر الإسلام
  Sayfalar 611 - 639
  Ziyad ALRAWASHDEH, Khadeejeh ALRAWASHDEH
 20. مكانة الممارسة في صناعة تحقيق النصوص: ثلاث صفحات من أيامي مع الشيخ شعيب الأرنؤوط
  Sayfalar 641 - 669
  Ahmed ÜRKMEZ
 21. The integrationist policy of diyanet towards sectarian diversity
  Sayfalar 671 - 696
  Sumeyra YAKAR, Emine Enise YAKAR
 22. DKAB öğretmenlerinin denetim, rehberlik ve mesleki gelişime bakışı: DKAB öğretmenleri ve okul müdürlerinin görüşleri
  Sayfalar 697 - 736
  Ali GÜNGÖR, Süleyman AKYÜREK