Bilimname
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr


21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Önemli Duyuru: 15.12.2020 tarihide toplanan Yayın Kurulunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir:
1. Sisteme yeni yüklenen makalelerden 200 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret Yayın Kurulu tarafından belirlenecek olan makalelerin İngilizceye tercüme edilmesi, mizanpaj ve derginin diğer giderleri için kullanılacaktır. Makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir.
Uygulama:
a. Ücret, İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı hesabına (IBAN: TR030001200124100016100011) yatırılacaktır.
b. Makale gönderimi ile birlikte ücret dekontunun da sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde makale sürece alınmayacaktır.
2. Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
3. Nisan 2021 sayısı için en son makale kabul tarihi olarak 28.02.2021 tarihi belirlenmiştir.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi


21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Önemli Duyuru: 15.12.2020 tarihide toplanan Yayın Kurulunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir:
1. Sisteme yeni yüklenen makalelerden 200 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret Yayın Kurulu tarafından belirlenecek olan makalelerin İngilizceye tercüme edilmesi, mizanpaj ve derginin diğer giderleri için kullanılacaktır. Makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir.
Uygulama:
a. Ücret, İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı hesabına (IBAN: TR030001200124100016100011) yatırılacaktır.
b. Makale gönderimi ile birlikte ücret dekontunun da sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde makale sürece alınmayacaktır.
2. Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
3. Nisan 2021 sayısı için en son makale kabul tarihi olarak 28.02.2021 tarihi belirlenmiştir.

Cilt 2020 - Sayı 43 - 30 Kas 2020
 1. Tarih yoluyla teoloji: XIX. yüzyılda tarihsel teolojinin doğası sorunu
  Sayfalar 7 - 30
  Asim DURAN
 2. Modern görsel kültürde m nesli'nin online inanç pratikleri
  Sayfalar 31 - 71
  Metin EKEN
 3. Nurettin TOPÇU`ya göre ahlâkî bir arketip: Millet mistiği
  Sayfalar 73 - 93
  Cenan KUVANCI
 4. Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah
  Sayfalar 95 - 128
  Berrin GÜZEL, Recep Emin GÜL
 5. İbnü’l-Cevzî’nin nezâir anlayışının sorunları
  Sayfalar 129 - 168
  Mustafa KARAGÖZ
 6. Geçici koruma altına alınan suriyelilerde göç, kültürleşme/kültürel uyum ve din ilişkisi: Kayseri örneği
  Sayfalar 169 - 212
  Abdullah TANRIVERDİ, Mustafa ULU
 7. İlk fransızca kur’an tercümesi: André du Yyer ve L’Alcoran de Mahomet adlı eseri
  Sayfalar 213 - 245
  Ramazan ADIBELLİ
 8. Dinî sembollere yönelik psiko-sosyal tutumlar ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenlere göre karşılaştırılması
  Sayfalar 247 - 286
  Çiğdem GÜLMEZ, Fatma Zehra PATTABANOĞLU
 9. Üç kavram, tek terim ve bir öneri: Kur’ân’ın cem‘i
  Sayfalar 287 - 315
  Hüseyin ORAL
 10. İbnü’t-Tıktakā’nın el-Fahrî’sinde abbâsî sosyal hayatından izler: bir sosyal tarih denemesi
  Sayfalar 317 - 347
  Esra ATMACA
 11. Ahlaki Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 349 - 364
  Mustafa Fatih AY
 12. Fârâbî’nin ibn Meymûn’a etkisi: metin karşılaştırma
  Sayfalar 365 - 379
  Özcan AKDAĞ
 13. Almanya (krv) alevilik din dersi öğretim programı ile islam din dersi öğretim programının karşılaştırılması
  Sayfalar 381 - 408
  Hasan SÖZEN
 14. Dindar insan algısı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması
  Sayfalar 409 - 435
  Emine Dilşad AKÇA, Mualla YILDIZ
 15. Cinsiyete göre dindarlık: bir meta-analiz çalışması
  Sayfalar 437 - 460
  Sezai KORKMAZ
 16. اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في مقاربة السنة وعلوم الرواية: البورصوي والكوراني أنموذجا
  Sayfalar 461 - 499
  Mohamad Anas SARMINI, Muhammed SIDDIK