ISSN: 1304-1878
e-ISSN: 2148-5860
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Senatosunun kararıyla bu yıl içerisinde Ahi Evran Özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayıya gönderilen makalelerden ücret talep edilmeyecek ve 20 makale sınırı aranmayacaktır.

Önemli Duyuru: Lütfen Özel Sayı için Ahi Evran konusu dışında makale göndermeyiniz.

Lütfen makale göndermeden önce Ücretlendirme Politikası bölümünü inceleyiniz!
Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” gereğince süreci 2020 yılı ve sonrasında başlayan araştırma makaleleri için "Etik Kurul İzin Belgesi" zorunludur.

2021 - Sayı: 45

Araştırma Makalesi

2. Subhi Ezel Mirza Yahya ve Ezeliler

Araştırma Makalesi

10. Fıkıh Usulünde İşaretin Delâleti

Araştırma Makalesi

FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE, TANRI’DA VÜCUD VE MAHİYETİN AYNILIĞI VE AYRILIĞI MESELESİ