Bilimname
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr


bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Nisan 2020 sayısı için makale kabulu başlamıştır. Makale gönderimi 28 Şubat tarihinde kapatılacaktır.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics
bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020.
Konu Başlıkları: Scope:
İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy
İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy
Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics
İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development
İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade
İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy
İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty
İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy
Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership
Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid
Sosyal Adalet Social Justice
Faiz (Riba) Interest (Riba)
STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities
Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions
İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions
İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems
İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary
İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications
Sermaye Piyasaları Capital Markets
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions
İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments
İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy
Katılım Bankacılığı
Mudarabe
Muşarake
İcare
Murabaha
Sukuk
Karz-ı Hasen
Diğer
Participation Banking
Mudaraba
Musharaka
Ijara
Murabaha
Sukuk
Benevolent Loan
Other
Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management
Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy
Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce
Firmalarda Yönetim Company Management
Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies
Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies
Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies
Uluslararası Ortaklıklar International Associations
Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources
Kurum içi İletişim Corporate Communication
Yeni Yatırımlar New Investments
İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful)
Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers
Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products
İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy
Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes
İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy
İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective
Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020
Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi


bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Nisan 2020 sayısı için makale kabulu başlamıştır. Makale gönderimi 28 Şubat tarihinde kapatılacaktır.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics
bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020.
Konu Başlıkları: Scope:
İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy
İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy
Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics
İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development
İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade
İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy
İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty
İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy
Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership
Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid
Sosyal Adalet Social Justice
Faiz (Riba) Interest (Riba)
STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities
Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions
İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions
İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems
İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary
İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications
Sermaye Piyasaları Capital Markets
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions
İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments
İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy
Katılım Bankacılığı
Mudarabe
Muşarake
İcare
Murabaha
Sukuk
Karz-ı Hasen
Diğer
Participation Banking
Mudaraba
Musharaka
Ijara
Murabaha
Sukuk
Benevolent Loan
Other
Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management
Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy
Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce
Firmalarda Yönetim Company Management
Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies
Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies
Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies
Uluslararası Ortaklıklar International Associations
Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources
Kurum içi İletişim Corporate Communication
Yeni Yatırımlar New Investments
İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful)
Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers
Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products
İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy
Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes
İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy
İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective
Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020
Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.
Din Psikolojisi Son Sayı
Cilt 2019 - Sayı 40 - 31 Ara 2019
 1. Din Psikolojisi Tarihinde Psiko-Biyografi Geleneği
  Sayfalar 7 - 35
  Faruk KARACA
 2. Mizah Anlayışı ile Dindarlığın Farklı Görüntüleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 37 - 66
  Asım YAPICI , Yusuf EMRE
 3. Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı, Dindarlık ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 67 - 104
  Veysel UYSAL , Yahya TURAN
 4. Dini Başa Çıkma Ve Sabır Bağlamında İnsan Tipleri: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 105 - 135
  Asım YAPICI , Süleyman DOĞANAY
 5. Türkiye’de Din Psikolojisi Tezlerinde Dindarlık Ölçekleri: Bibliyografik Bir Araştırma (1997-2019)
  Sayfalar 137 - 172
  Ahmet ALBAYRAK , Emine KURT
 6. Ahlaki Çözülme, İdeal İnsan ve Hayatın Anlamı Bağlamında Atebetü’l-Hakâyık
  Sayfalar 173 - 194
  Behlül TOKUR
 7. Üniversite Öğrencilerinin, Sihir, Büyü ve Tabiatüstü Güçlerle İlgili Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 195 - 228
  Saffet KARTOPU , Abdurrahman ÜNALAN
 8. Sağlık Çalışanları, Hastalar ve Mdr Uzmanlarının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ın (Getat’ın) Dini Yaşantı ile Etkileşimine Bakışları
  Sayfalar 229 - 271
  Gülüşan GÖCEN , Büşra GÜGEN
 9. Suriyeli Mültecilerin Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri ile Dindarlıkları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 273 - 311
  Mustafa ULU , Harun ÇELİK
 10. Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma
  Sayfalar 313 - 349
  Gülüşan GÖCEN , Merve GENÇ
 11. Pro-Sosyal Davranışlarda Diğerkâmlığın (Özgecilik) Tanımı Ve Konumu
  Sayfalar 351 - 373
  Sevde DÜZGÜNER
 12. Okul Yöneticilerine Göre İmam-Hatip Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar
  Sayfalar 375 - 406
  Ali BALTACI
 13. İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Özgüven Düzeyleri Hakkında Nicel Bir Analiz
  Sayfalar 407 - 440
  Nevzat GENCER