ISSN: 1304-1878
e-ISSN: 2148-5860
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Önemli Duyuru: 2022 Yılı için makale ücreti olarak 350 TL belirlenmiştir.

Lütfen makale göndermeden önce Ücretlendirme Politikası bölümünü inceleyiniz!
Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” gereğince süreci 2020 yılı ve sonrasında başlayan araştırma makaleleri için "Etik Kurul İzin Belgesi" zorunludur.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 6 Ocak 2022 Bitiş: 28 Şubat 2022

2021 - Sayı: 46

Araştırma Makalesi

7. Ahi Evran'ın Hadis Kültürü

Araştırma Makalesi

FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE, TANRI’DA VÜCUD VE MAHİYETİN AYNILIĞI VE AYRILIĞI MESELESİ