Bilimname
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr


bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics
bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020.
Konu Başlıkları: Scope:
İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy
İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy
Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics
İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development
İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade
İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy
İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty
İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy
Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership
Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid
Sosyal Adalet Social Justice
Faiz (Riba) Interest (Riba)
STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities
Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions
İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions
İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems
İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary
İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications
Sermaye Piyasaları Capital Markets
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions
İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments
İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy
Katılım Bankacılığı
Mudarabe
Muşarake
İcare
Murabaha
Sukuk
Karz-ı Hasen
Diğer
Participation Banking
Mudaraba
Musharaka
Ijara
Murabaha
Sukuk
Benevolent Loan
Other
Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management
Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy
Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce
Firmalarda Yönetim Company Management
Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies
Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies
Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies
Uluslararası Ortaklıklar International Associations
Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources
Kurum içi İletişim Corporate Communication
Yeni Yatırımlar New Investments
İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful)
Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers
Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products
İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy
Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes
İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy
İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective
Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020
Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi


bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics
bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020.
Konu Başlıkları: Scope:
İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy
İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy
Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics
İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development
İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade
İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy
İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy
İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty
İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy
Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership
Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid
Sosyal Adalet Social Justice
Faiz (Riba) Interest (Riba)
STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities
Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions
İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions
İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems
İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary
İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications
Sermaye Piyasaları Capital Markets
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions
İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments
İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy
Katılım Bankacılığı
Mudarabe
Muşarake
İcare
Murabaha
Sukuk
Karz-ı Hasen
Diğer
Participation Banking
Mudaraba
Musharaka
Ijara
Murabaha
Sukuk
Benevolent Loan
Other
Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management
Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking
İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies
İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management
İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy
Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce
Firmalarda Yönetim Company Management
Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies
Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies
Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies
Uluslararası Ortaklıklar International Associations
Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources
Kurum içi İletişim Corporate Communication
Yeni Yatırımlar New Investments
İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance
İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful)
Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers
Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products
İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy
İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy
Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes
İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy
İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective
Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020
Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.
Cilt 2019 - Sayı 38 - Eki 2019
 1. Kitab-ı Mukaddes Eleştirisinin Öncülerinden Katolik Rahip Richard Simon’un (1638–1712) İslam’a Yaklaşımı
  Sayfalar 9 - 55
  Ramazan ADIBELLİ
 2. Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi
  Sayfalar 57 - 81
  Kadir GÖMBEYAZ
 3. İbrahim el-Yâzicî'nin Arap Diline Katkıları
  Sayfalar 83 - 101
  Hüseyin GÜNDAY , Nesrin DURSUN
 4. Sadreddin Konevî'ye Göre Tanrı Hakkında Konuşmanın İmkânı
  Sayfalar 103 - 124
  Cenan KUVANCI
 5. 20. Yüzyılın İlk Yarısında Lübnan’da Arap Milliyetçiliğinin Edebiyatçı ve Çevirmen Önderlerinden Birisi: Flîks Fâris
  Sayfalar 125 - 169
  Muammer SARIKAYA
 6. Tevellâ ve Teberrâ’nın Nizârî İsmâilî Yorumu: Nâsirüddîn Tûsî Örneği
  Sayfalar 171 - 199
  Harun IŞIK
 7. Ammice Fasih’in Bozulmuş Hali Midir?: Fasih-Ammice Diyalektiğinin Tarihsel Serüveni
  Sayfalar 201 - 228
  Ahmet KAPLAN
 8. Er-Risâle Dergisindeki Doğu Edebiyatına Dair Yazılar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 229 - 249
  Ahmet BOSTANCI , Zehra ÖZLİ
 9. Malezya’da İslami Finans ve İslami Bankacılık Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 251 - 287
  Ayfer GEDİKLİ , Seyfettin ERDOĞAN
 10. Sahabenin Anlama Sorunu ile Karşılaştığı Bazı Ayetler
  Sayfalar 289 - 324
  Ali KARATAŞ
 11. Sosyal Antropolojideki Büyü Olgusuna Sihir Kavramı Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım
  Sayfalar 325 - 354
  Halit YEŞİLMEN
 12. Geçmişten Günümüze Dinler Tasnifinde Morfolojik Yaklaşım
  Sayfalar 355 - 388
  Şevket ÖZCAN
 13. Antik Yunan'dan İslam Düşüncesine: Ölçülülük/İffet Erdemi Merkezli Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 389 - 420
  Emine TAŞÇİ YILDIRIM
 14. Velayet, Hicret ve Nifak Bağlamında İrtidat
  Sayfalar 421 - 448
  Sami KILINÇLI
 15. Geç Osmanlı Döneminde Devletin Kutsal Değerleri Korumadaki Duyarlılığı
  Sayfalar 449 - 468
  Muhammet OKUDAN
 16. Sekülerleşme ve Göç İlişkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği
  Sayfalar 469 - 499
  Ramazan AKKIR
 17. Dkab Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Yeterlilikleri ile Duygu, Tutum ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 501 - 522
  Teceli KARASU
 18. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Savaş Ve Barışa İlişkin Tutumları
  Sayfalar 523 - 551
  Özge MAVİŞ SEVİM , Ramazan DİLER
 19. Özel Eğitim ve DKAB Öğretmenlerine Göre Otizmlilerde Din-Ahlak Eğitimi ve DKAB Dersleri
  Sayfalar 553 - 589
  Sümeyra BİLECİK
 20. Kirin Zekata Nisbeti ve Bunun Fıkhî Yansımaları
  Sayfalar 591 - 636
  Muammer ARANGÜL
 21. İblis’in Şüphelerine Molla Sadrâ’nın Felsefî Cevapları
  Sayfalar 637 - 661
  Fevzi YİĞİT
 22. Belâgatte Metafor Problemi: Bir Anlam, Yapı ve Mecâz Sorunu Olarak İstiâre-i Mekniyye
  Sayfalar 663 - 688
  Murat TALA
 23. Fıkıh Usûlü Yazımında Memzûc Metot Üzerine Bir İnceleme: İbnü’s-sââtî’nin Nihâyetü’l-vüsûl’ü Örneği
  Sayfalar 689 - 724
  Seyit Mehmet UĞUR
 24. تبدُّل سبب الملك والآثار المترتِّبة عليه
  Sayfalar 725 - 747
  Soner DUMAN , İbrahim ALBAKKAR
 25. خروج الجملة الحالية عن الأصل/ دراسة نحوية بلاغية
  Sayfalar 749 - 784
  Zekeriya KASAP
 26. Kur’ân-ı Kerîm’in Anlaşılmasında İ‘râb-Bağlam İlişkisi
  Sayfalar 785 - 811
  Adil BOR
 27. Kemâl Yolculuğu Olarak Dinî Tecrübe: Gazâlî Üzerinden Bir Okuma
  Sayfalar 813 - 833
  Abdullah AKGÜL
 28. Kur’ân’da Geleceğe Dair Gaybî Haberler: el-İsra 17/79, er-Rûm 30/1-5 ve el-Fetih 48/27. Ayetleri
  Sayfalar 835 - 862
  Ayşenur FİDAN
 29. Sudûr Köken ve Süreç Açısından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Eyüp Şahin Yayınevi Yayınları, Ankara, 2017
  Sayfalar 863 - 867
  İrfan KARADENİZ
 30. Ahlak ve Yasama İlkeleri
  Sayfalar 869 - 879
  Metin AYDIN
 31. Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller İbn Hanbel Mihnesi & İbn Rüsd Çilesi
  Sayfalar 881 - 888
  Halil ARSLAN