Özel Sayı

Sayı: 46, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Bilimname, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılmaktadır.

Dergimizin amacı; İlahiyat bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. İlahiyat alanında kaleme alınan makaleler yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmaktır.

Dergide bilimsel kriterlere uygun olarak hazılanmış özgün araştırmalar ve çalışmalar yayınlanmaktadır.

Editörler Kurulunun kararı ile Özel Sayılar yayımlanabilir.

Bilimname'nin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler, öğrenciler ve bu konulara ilgi duyan diğer kişilerdir. Bu kapsamda Bilimname: Düşünce Platformu’nda İlahiyat Temel Alanında yer alan disiplinlerde üretilen çalışmalar yayınlanmaktadır. Buna göre;

Temel İslam Bilimleri alanında Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kıraat, Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri alanında Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Mantık;

İslam Tarihi ve Sanatları alanında İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dinî Musiki disiplinlerinde üretilen eserlere yer verilmektedir.

Dergi yazım kılavuzu için tıklayınız.

Makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımı zorunludur.

Genel İlkeler

1. Bilimname, uluslararası hakemli bir dergi olup yayın yeri Kayseri'dir. Yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlayabilir.

2. Bilimname, İlahiyat Bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir.

3. Bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.

4. Bilimname, gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Bilimname dergisinden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir.

5. Bilimname dergisinin yayın dili Türkçe, İngilizce, Arapça'dır.

6. Makalenin başında en az 200, en çok 250 kelimeden oluşan Türkçe (özet) ve en az 750 kelimelik İngilizce (Abstract), 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Key Words); Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir. Anahtar kelimelerden ilki makalenin ait olduğu bilim dalını göstermelidir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayınlanmazlar.

7. Bilimname'ye gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.

8. Bilimname'de makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir. Yüklenen makaleye, yazım ve dil kontrol sorumlusu tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı hakemlere yönlendirilmektedir. Editör onayından geçen her makale için üç hakem atanmaktadır. Bu hakemler ilgili anabilim dalında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Yazar kendi ana sayfasından makalesinin hakem sürecini takip etmelidir.

9. Bilimname'de makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir.

10.  Dergi sistemine eklenen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum bildirileri ise, durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir.

11. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında atıf yapılan eserler, yazar soyadı sırasına göre yazar soyadı büyük; adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir.

12. Bilimname'ye yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Özgeçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Örn: Temel İslam Bilimleri/Tefsir; Felsefe ve Din Bilimleri/Din Psikolojisi.

13. Bilimname sadece elektronik olarak yayın yapan bir dergidir.

14. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki özelliklere göre düzenlenmelidir.

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu:

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk:

5 cm

Alt Kenar Boşluk:

5 cm

Sol Kenar Boşluk:

4,5 cm

Sağ Kenar Boşluk:

4,5 cm

Yazı Tipi:

Cambria

Yazı Tipi Stili:

Normal

Yazı ve Boşluk Boyutu (Normal Metin):

10,5

Özet

9

Yazı ve Boşluk Boyutu (Dipnot):

9

Paragraf Aralığı:

Önce 3 nk; Sonra 3 nk

Paragraf Girintisi:

1 cm

Satır Aralığı:

Tek

 

2. Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi, makale sisteme eklenirken font dosyası da eklenmelidir.

3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

4. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.

5. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde Chicago, APA ve İSNAD kullanılmalıdır. Ancak her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.

.

15.12.2020 tarihide toplanan Yayın Kurulunda aşağıdaki kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir:
1. Sisteme yüklenecek her makaleden 200 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret, Yayın Kurulu tarafından belirlenecek olan makalelerin İngilizceye tercüme edilmesi, mizanpaj ve derginin diğer giderleri için kullanılacak ve makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Lütfen ücreti ödemeden önce makale sisteminin açık olup olmadığını kontrol ediniz!
Uygulama:
a. Ücret, Cihan ER (TEZMER) hesabına (IBAN: TR570020500009382833800001) yatırılacaktır.
b. Makale gönderimi ile birlikte ücret dekontunun da sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde makale sürece alınmayacaktır.