Hakkında

21447 21448 21449

bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Senatosunun kararıyla bu yıl içerisinde Ahi Evran Özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayıya gönderilen makalelerden ücret talep edilmeyecek ve 20 makale sınırı aranmayacaktır.

Önemli Duyuru: 2021 yılı Ekim sayısı için makale kabul edilmemektedir. Lütfen Özel Sayı için Ahi Evran konusu dışında makale göndermeyiniz.

Lütfen makale göndermeden önce Ücretlendirme Politikası bölümünü inceleyiniz!
Her sayı için en fazla 20 makale gönderilmesine izin verilecektir. Makale sayısı tamamlandığında makale gönderim sistemi kapatılacaktır.
TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” gereğince süreci 2020 yılı ve sonrasında başlayan araştırma makaleleri için "Etik Kurul İzin Belgesi" zorunludur.