Journal of Qualitative Research in Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2624 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |New article submissions can only be accepted via ENAD Manuscript Center.

APPLY: http://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad


Journal of Qualitative Research in Education has updated publishing policy:
Publishing will be done as 4 issues (January, April, July and October) for per year. 
Thank you for your attention.


Manuscript Template: http://enadonline.com/en/manuscript-submission/


Journal of Qualitative Research in Education

e-ISSN 2148-2624 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |
Cover ImageNew article submissions can only be accepted via ENAD Manuscript Center.

APPLY: http://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad


Journal of Qualitative Research in Education has updated publishing policy:
Publishing will be done as 4 issues (January, April, July and October) for per year. 
Thank you for your attention.


Manuscript Template: http://enadonline.com/en/manuscript-submission/


Volume 8 - Issue 3 - Jul 28, 2020
 1. Sources of Preservice Early Childhood Teachers’ Self-Efficacy Beliefs About Teaching Science: A Phenomenological Study
  Pages 776 - 795
  Ahmet SİMSAR , Shannon G. DAVİDSON
 2. Senior Executives Opinions regarding Educational Competencies of University Graduate Young Labor Force: Logistics Education Case
  Pages 796 - 813
  Gülsen Serap ÇEKEROL
 3. Developments in Transformational School Leadership Research: A Systematic Review
  Pages 814 - 830
  Ali Çağatay KILINÇ , Mahmut POLATCAN , Tuba YALDIZ
 4. Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Uygulamasının İncelenmesi
  Pages 831 - 864
  Nermin KARABACAK , Mehmet KÜÇÜK , İ̇sa KORKMAZ
 5. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Afyonkarahisar Örneği
  Pages 865 - 894
  Hakan BAYIRLI , Okan DORUK , Aysel TÜFEKCİ
 6. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kaynaştırma Öğrencilerine Sunulan Destek Hizmetler Hakkında Uygulamacı Görüşleri
  Pages 895 - 919
  Eren YENİGÜN , Serhat ODLUYURT
 7. Çift İlişkilerinde Şiddet: İlişkisel Faktörler, Köken Aile Deneyimleri ve Baş Etme Stratejileri
  Pages 920 - 949
  Suat KILIÇARSLAN , İ̇zzet PARMAKSIZ
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevreye Yönelik Materyalist Eğilimleri: Ahlaki Muhakeme Temelli Çevre Eğitimi*
  Pages 950 - 979
  Esra SARAÇ , Rabia SARIKAYA
 9. Yönetici Gözüyle Dezavantajlı Okullar: Sosyal Adaletin Sağlanması için Çözüm Önerileri
  Pages 980 - 999
  Ali TOSUN , Mustafa Hami AY , Seval KOÇAK
 10. Özel Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi*
  Pages 1000 - 1028
  Çağrı Aydın GÜLBAHAR , Didem KOŞAR
 11. Öğretmeyi Öğrenmek: Öğretmen Adaylarının Öğretimsel Kararlarının Etnometodolojik Çözümlenmesi*
  Pages 1029 - 1058
  Raziye SANCAR , Deniz DERYAKULU
Dergi Şablonu


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/

ya da

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/a90b/8ab8/6e0e/5bf58c2e7844b.pdf


Announcement

VIIth International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2020 will be held on the 24th-27th June 2020 in Eskişehir, in collaboration with Anadolu University Faculty of Educational Sciences.

Dergiye Ait Bilgiler

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD]

Uluslararası, Hakemli, Ücretsiz, Açık erişim, Online e-dergi

ISSN : 2148-2624

Açık Erişim Politikası: ENAD'da yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

DOI : http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1

Web sayfası : http://www.enadonline.com/tr/index.php

Diller : Türkçe,İngilizce

e-posta : enad.editor@gmail.com

Yayına Başlama Tarihi: Kasım 2013

Yayın Sıklığı : Yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim]