Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-2360 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Anadolu University |


Sevgili Okuyucularımız,

AUAd, Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında yayımlanan açık erişimli, hakemli ve ücretsiz akademik bir dergidir. AUAd ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, yılda dört kere okuyucularıyla buluşmaktadır. Açıköğretim uygulamaları ve araştırmalarında insan odaklı bir anlayış benimseyen AUAd, Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenmenin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme alanlarında yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Dergimizin dizinlendiği veritabanları aşağıda sıralanmaktadır.

Baş Editörler
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk (Anadolu Üniversitesi)

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-2360 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Anadolu University |
Cover Image


Sevgili Okuyucularımız,

AUAd, Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında yayımlanan açık erişimli, hakemli ve ücretsiz akademik bir dergidir. AUAd ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, yılda dört kere okuyucularıyla buluşmaktadır. Açıköğretim uygulamaları ve araştırmalarında insan odaklı bir anlayış benimseyen AUAd, Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenmenin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme alanlarında yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Dergimizin dizinlendiği veritabanları aşağıda sıralanmaktadır.

Baş Editörler
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk (Anadolu Üniversitesi)