The Journal of Current Pediatrics
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Bursa Uludağ University |


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


The Journal of Current Pediatrics

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Volume 18 - Issue 2 - Aug 1, 2020
 1. Down sendromlu çocukların günlük yaşamdaki fonksiyonel düzeyinin ve yaşının annelerin yaşam kalitesine etkisi
  Pages 1 - 1
  Bilge BAŞAKÇI ÇALIK
 2. Artritli Çocuk Olgularin Değerlendirilmesi: 9 Yillik Retrospektif Çalişma
  Pages 140 - 152
  Edanur YEŞİL , Solmaz CELEBİ , Nur ÖZCAN , Arife ÖZER , Cansu TURAN , Beyhan BÜLBÜL , Cenk ERMUTLU , Bartu SARISÖZEN , Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
 3. Ebeveynlerin Çocukluk Aşilarina Yönelik Tutumlari (Pacv) Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Psikometrik Özellikleri
  Pages 153 - 167
  Celalettin ÇEVİK , Soner GÜNEŞ , Sultan ESER , Erhan ESER
 4. Atnalı Böbrek Anomalili Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
  Pages 168 - 176
  Zehra AYDIN , Özlem YÜKSEL AKSOY , Mihriban İNÖZÜ , Begüm AVCI , Umut Selda BAYRAKÇI , Fatma SEMSA ÇAYCI
 5. Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Hastalarında Ağız Hijyeni, Ağız Sağlığı ve Periodontal Sağlık
  Pages 177 - 193
  Feyza USTABAS KAHRAMAN , Şerife ÖZDEMİR , Hakan YAZAN , Erkan ÇAKIR
 6. Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisinde İştahsızlık Ve Koku Duyusu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Pages 194 - 207
  Utku AYGÜNEŞ , Ayla UZUN ÇİÇEK
 7. Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacmi Ve Trombosit Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 208 - 219
  Fatma DUKSAL , Ahmet Sami GÜVEN , Mesut ARSLAN , Melih Timuçin DOĞAN , Utku AYGÜNEŞ
 8. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Hastalarda Risk Faktörleri Ve Dismorfolojinin İncelenmesi
  Pages 220 - 236
  Dilşad YILDIZ MİNİKSAR
 9. Genetik Değiştiricilerin Beta Talasemi Major Ve Intermedia Kliniğine Etkileri
  Pages 237 - 251
  Yöntem YAMAN , Özgür CARTI , Gülcihan ÖZEK , Hüseyin ONAY , Berna ATABEY , Canan VERGİN
 10. Tip 1 Diyabetli Hastalarda Otoimmün Tiroid Hastaliği Sıklığı
  Pages 251 - 262
  Edip ÜNAL , Meliha DEMİRAL , Murat ÖCAL , Birsen BAYSAN , Mehmet Nuri ÖZBEK
 11. Hemofilik Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Değişikliklerinin Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Pages 263 - 275
  Büşra DEMİR , Zuhal KESKİN YILDIRIM , Suat EREN , Mustafa BÜYÜKAVCI
 12. Candida Özofajiti İle Prezente Olan Eozinofilik Özofajitli Bir Çocuk Hasta: Olgu Sunumu
  Pages 276 - 284
  Melike ARSLAN , Necati BALAMTEKİN , Armağan GÜNAL
 13. Çocuk Olguda Gastrointestinal Korozif Hasara Neden Olan Nadir Bir Etken:Sirke Ruhu
  Pages 285 - 289
  Muharrem ÇİÇEK , Tuğba KANAR , Günsel KUTLUK