ISSN: 1304-9054
e-ISSN: 1308-6308
Başlangıç: 2003
Yayımcı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Bu derginin 2003-2021 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2021 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayımlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2021 - Cilt: 19 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

2. Vitamin D Levels of COVID-19 Positive Sypmtomatic Pediatric Cases

Araştırma Makalesi

3. Clinical Features and Quality of Life in Duchenne and Becker Muscular Dystrophy Patients from A Tertiary Center in Turkey

Araştırma Makalesi

4. The Prevention of Non-traumatic Home Accidents Among Children Aged 0-6 Year

Araştırma Makalesi

8. Monogenik Obezite Ön Tanısı ile İncelenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Genetik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

9. Obez Çocuk ve Ergenlerde Mesane Bağırsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesi

Derleme

18. Kistik Fibroziste Mikrobesin Ögelerinin Önemi

Derleme

20. Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri Akut Lenfoblastik Lösemi