Güncel Pediatri
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Cilt 18 - Sayı 1 - 15 Nis 2020
 1. Preterm Ve Term İnfantlarda İnhale Nitrik Oksit Sonuçları: Üçüncü Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünıtesındeki Dört Yıllık Deneyim
  Sayfalar 1 - 14
  İpek GUNEY VARAL , Pelin DOGAN
 2. Prematüre Bebeklerde Hemoglobin Düzeyi İle Bronkopulmoner Displazi İlişkisi
  Sayfalar 15 - 28
  İpek GÜNEY VARAL
 3. Down Sendromlu Çocuklarin Günlük Yaşamdaki Fonksiyonel Düzeyinin Ve Yaşinin Annelerin Yaşam Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 29 - 40
  Bilge BAŞAKÇI ÇALIK , Sebahat Yaprak ÇETİN , Mustafa Can KILIÇ , Ferruh TAŞPINAR , Ümmühan BAŞ ASLAN
 4. Erken Çocukluk Çağında Wilson Hastaların Tanısal Zorlukları
  Sayfalar 41 - 52
  Fatma DEMİRBAŞ , Ayça EFENDİOĞLU AĞAYEV , Gönül ÇALTEPE , Ayhan Gazi KALAYCI
 5. Febril Nöbette Hiponatreminin Önemi
  Sayfalar 53 - 62
  Beril DİLBER , Elif ACAR ARSLAN , Sevim ŞAHİN , Gülnur ESENÜLKÜ , Pınar ÖZKAN KART , Ali CANSU
 6. Hekımler Diş Sürme Dönemi Semptomları İçin Kehribar Takı Kullanımını Tavsiye Ediyor Mu?
  Sayfalar 63 - 73
  Burcu GÜÇYETMEZ TOPAL , Sıdıka Beril FALAY
 7. Hemofilide Problem Davranışlar ve Aşırı Koruyucu Annelik Tutumları
  Sayfalar 74 - 84
  Melike SEZGİN EVİM , Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU
 8. Kronik Ürtiker’li Çocuklarda Serum Otolog Deri Testi: Hastalığın Ağırlığı İle İlişkisi Var Mı?
  Sayfalar 85 - 84
  Deniz ÖZÇEKER , Esra ÖZEK YÜCEL , Sevgi SİPAHİ ÇİMEN , Fatih DİLEKCİ , Nermin GÜLER , Zeynep TAMAY
 9. Pediatrik Akut Enfeksiyöz Miyozitlerin Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri: 26 Hastanın Değerlendirilmesi
  Sayfalar 95 - 103
  Aysegül DANIŞ , Özlem YAYICI KÖKEN , Hülya KAYILIOĞLU , Özge DEDEOGLU , Ayse AKSOY , Deniz YUKSEL
 10. Suriye Ve Iraklı Göçmen Çocuklarda D Vitamini Eksikliği
  Sayfalar 104 - 113
  Eyüp SARI
 11. Serebral Palsili Çocuğa Sahip Annelerin Anksıyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri
  Sayfalar 114 - 124
  Merve GEMİKÖZ , Merih ÖZGEN , Fezan MUTLU
 12. Hemofagositik Lenfohistiyositozisile Tedavi Edilen Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 125 - 133
  Aytül TEMUROĞLU , Melike SEZGİN EVİM , Betül SEVİNİR , Birol BAYTAN , Salih GÜLER , Adalet MERAL GÜNEŞ
 13. Yenı Coronavirüs 2019 Enfeksıyonları Güncel Durum
  Sayfalar 134 - 139
  Edanur YEŞİL , Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU