Güncel Pediatri
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


GÜNCEL PEDİATRİ Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 3 - 18 Ara 2020
 1. COVID-19 ve Çocuk Diş Hekimliğine Güncel Etkileri
  Sayfalar 484 - 488
  Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU
 2. Dilate Kardiyomiyopatinin Nadir Ancak Tedavi Edilebilir Bir Nedeni Olan ALCAPA Sendromlu Altı Olgunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 290 - 299
  Nur ÖZCAN, Metehan KIZILKAYA, Tuğberk AKÇA, Özlem BOSTAN
 3. Ebeveynlerin Aşı Tereddüt Düzeylerinin ve Karşıtlık Nedenlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 300 - 316
  Erhan AYGÜN, Hasan Said TORTOP
 4. Konjenital Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanılı Hastalarda Klinik ve Genetik Özellikler ile Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 317 - 335
  İbrahim Mert ERBAŞ, Gönül ÇATLI, Ahu PAKETÇİ, Ahmet ANIK, Korcan DEMİR, Ece BÖBER, Ayhan ABACI
 5. Human Paraoxonase-1 Activity in Children with Acute Bronchiolitis
  Sayfalar 336 - 345
  Ufuk ERENBERK, Feyza USTABAŞ KAHRAMAN, Mehmet Emin ÖZKAYA, Mustafa Atilla NURSOY, Ayşegül DOĞAN DEMİR, Özden TÜREL
 6. Contribution of Neutrophil/Lymphocyte Ratio, RDW, RPR, MPV and MPR Indexes to Febrile Seizure Diagnosis
  Sayfalar 346 - 357
  Turgay ÇOKYAMAN, Tolga KASAP
 7. Geç Preterm ve Term Yenidoğanlarda Yenidoğanın Geçici Takipnesi Gelişimi ile Kortizol, Epinefrin ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 358 - 369
  Cemile Mukadder ÖZKILINÇ, Esin YALINBAŞ
 8. 0-24 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Bebek Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler
  Sayfalar 370 - 389
  Ahmet ERGİN, Güliz AYDEMİR ACAR, Kerim BALTACI
 9. IgA Vaskuliti Tanılı Olgularda Klinik ve Hematolojik Parametrelerin İlişkisi
  Sayfalar 390 - 402
  Arife USLU GÖKCEOĞLU, Meliha SEVİM, Sema Nilay ABSEYİ
 10. Clinical and Laboratory Follow up of Pediatric Craniopharyngioma Cases
  Sayfalar 403 - 410
  Elif SÖBÜ, Erdal EREN, Betül SEVİNİR, M.özgür TAŞKAPILIOĞLU, Ömer TARIM
 11. Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda İndüksiyon Steroid Dozunun Klinik Seyire Etkileri
  Sayfalar 411 - 420
  Sibel YEL, Neslihan GÜNAY, Ayşe Seda PINARBAŞI, Aynur GENCER BALABAN, İsmail DURSUN, Muammer Hakan POYRAZOGLU
 12. Obez Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini ve Tiroid Fonksiyonlarının Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 421 - 433
  Selma TUNÇ, Meliha DEMİRAL
 13. Travma Dışı Nörolojik Yakınma İle Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 434 - 443
  Rabia TÜTÜNCÜ TOKER, Muhittin BODUR, Abdullah Hakan ÖZMEN, Mehmet Sait OKAN
 14. Evaluation of Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with PFAPA Syndrome
  Sayfalar 444 - 456
  Vildan GÜNGÖRER, Alaaddin YORULMAZ, Şükrü ARSLAN
 15. Çocuklarda Arı (Hymenoptera) Sokmalarına Bağlı Reaksiyonların Prevalansı
  Sayfalar 454 - 469
  Yakup CANITEZ, Nihat SAPAN
 16. Çocuk Acil Servislerine Gelen Akut Zehirlenme Olaylarının Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme
  Sayfalar 470 - 483
  Süreyya SARVAN, Emine EFE, Ayşegül İŞLER