Güncel Pediatri
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Cilt 17 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 ve Premature Morbiditeleri: Bronkopulmoner Displazi, Premature Retinopatisi, İntraventriküler Kanama ve Nekrotizan Enterokolit
  Sayfalar 189 - 199
  Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Salih Çağrı Çakır, Cansu Yılmaz, Taner Özgür, Ferah Budak
 2. Çocukluk Çağı Özofagus Darlıklarda Tekrarlanan Savary-Gilliard Buji Dilatasyonları Etkili Midir?
  Sayfalar 200 - 208
  Veli Avci, Burcu Güven
 3. Orta Karadeniz bölgesindeki çocuklarda Helikobakter Pilori enfeksiyonu sıklığı ve demir eksikliği anemisi ile ilişkisi
  Sayfalar 209 - 219
  Sibel Uçak Semirgin
 4. Kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda trombosit fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 220 - 231
  Funda Tayfun Küpesiz, Canan Vergin, Mustafa Bak
 5. Yanık Tedavisi Gören Çocukların Annelerinin Uyguladığı İlk Yardım Müdahalesi ve Bilgisi
  Sayfalar 232 - 242
  Hesna Gürler, İlknur Yıldız
 6. Dirençli epilepsili çocuklarda ilaç dışı tedavinin etkinliği
  Sayfalar 243 - 252
  Özge Vural, Ayse Serdaroglu, Aysegul Nese Citak Kurt, Tuğba Hirfanoğlu, , Gökhan Kurt
 7. Pediatrik Üst Solunum Yolunun Rijit Teleskop Video Laringoskopi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 253 - 264
  İbrahim Ketenci, Alperen Vural, Kerem Kökoğlu, Mehmet İlhan Şahin
 8. Epilepsili çocukların annelerinin yaşam doyumu ve başa çıkma tutumları
  Sayfalar 265 - 278
  Hatice BAŞKALE, Bengü ÇETİNKAYA, Sibel Serap CEYLAN, Ümran ÖZTAŞ
 9. Sistemik başlangıçlı juvenil idiyopatik artrit tanılı olguların değerlendirilmesi
  Sayfalar 279 - 289
  Şükrü Çekiç, Yasin Karalı, Sara Şebnem Kılıç
 10. Çocuklarda kortikosteroid tedavisinin kardiovasküler yan etkisi
  Sayfalar 290 - 299
  Çelebi Kocaoğlu
 11. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Ebeveyn Tutumları
  Sayfalar 300 - 313
  Mehmet Erdem Uzun, Halit Necmi Uçar, Ayşe Pınar Vural
 12. İştahsız Çocuk ve Beslenme Tedavisi Yaklaşımları
  Sayfalar 314 - 324
  Kadriye Toprak, Gülhan Samur