Güncel Pediatri
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


GÜNCEL PEDİATRİ Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 3 - 2 Ara 2019
 1. Annelerin Donör Süt ve Süt Bankalarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 325 - 336
  Aylin PEKYİĞİT , Dilek YILDIZ , Berna EREN FİDANCI , Burcu ÇALIK , Özgenur DEHMEN , Tuğba KOÇAK , Sema ALTINTAŞ
 2. Prematüre Bebeklerde Erken Agresif Total Parenteral Nütrisyonun Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 337 - 349
  Hilal ÖZKAN , Mehmet Fatih BAŞAK , Nilgün KÖKSAL , Bayram DORUM , Salih Çağrı ÇAKIR
 3. İmmun Trombositopenik Purpura Tanılı Çocuklarda İntravenöz İmmunoglobulin Tedavisini Etkileyen Prognostik Faktörler ve Tedavinin Kronikleşme Üzerine Etkisi
  Sayfalar 350 - 358
  Kadriye Nil KAPTAN , Emine TÜRKKAN
 4. Romatizmal Kalp Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Problemler ve Bunları Etkileyen Faktörler: Bir Ön Çalışma
  Sayfalar 359 - 373
  Merve CİKİLİ UYTUN , Serkan Fazlı ÇELİK , Fatih Hilmi ÇETİN , Zehra BABADAĞI , Salih UYTUN
 5. Sezeryan Doğumun Yenidoğan Genel Hareketleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 374 - 386
  Meltem YAZICI , Ayşe LİVANELİOGLU
 6. Annelerin Çocuklarına Yönelik İstismar-İhmal Davranışları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 387 - 399
  Zehra ÇALIŞKAN , Derya EVGİN , Emine MUSALLİ , Betül AKŞİT , Özlem Nur DURGUN , Nazlı TÜRE
 7. Ergen Gebeliklere Genel Bir Bakış, Tek Merkez Deneyimi: Amasya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Sayfalar 400 - 411
  Gökçe CELEP , Atiye Aysemin GÜRÇAĞLAR , Yalçıner ERDOĞAN , Fadıl Osman KARA
 8. Konjenital Hipotiroidi Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
  Sayfalar 412 - 423
  Sercan Yücel YANMAZ , Edip ÜNAL , Funda Feryal TAŞ , Ruken YILDIRIM , Yusuf Kenan HASPOLAT
 9. Toplum Sağlığı İçin Giderek Artan Tehlike Aşı Reddi Önlenebilir mi?
  Sayfalar 424 - 434
  Mustafa Volkan DÜZGÜN , Ayşegül İşler DALGIÇ
 10. Epidermodisplazia Verrusiformis Tanısı Konulan İki Kardeş: Olgu Sunumu Epidermodisplazia Verrusiformis
  Sayfalar 435 - 441
  Tekden KARAPINAR , Hilal Kaya ERDOĞAN , İşıl BULUR , Zeynep Nurhan SARAÇOĞLU , Emine DÜNDAR