Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Secondary school teachers' metaphorical perceptions of gifted students

Year 2022, Volume 9, Issue 4, 387 - 415, 30.12.2022

Abstract

This research aims to reveal the metaphorical perceptions of secondary school teachers about gifted students. The study group of the research consists of 170 secondary school teachers working in secondary schools in Buca district of Izmir province in the 2021-2022 academic year. Qualitative research method was used in the research. The phenomenology design was used as the design of the research. The data used in the research were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers. According to the research findings, secondary school teachers produced 123 different metaphors for gifted students. Valid metaphors were analyzed with the content analysis method. According to the results of the analysis, the metaphors reflecting the perceptions of the secondary school teachers about the gifted students were gathered under 12 different conceptual categories. It has been revealed that the majority of secondary school teachers have positive perceptions about gifted students, and metaphors with negative perceptions are grouped under the category of "individual in need of social support". In the study, it was also determined that the metaphors produced by male and female teachers showed different distributions. Female teachers see gifted students as individuals who need special education the most. Male teachers, on the other hand, perceive gifted students as individuals with the highest cognitive performance. In the study, it was determined that the metaphors produced by teachers in different branches showed different distributions from each other. In order to obtain accurate and more qualified information about gifted students, teachers can be given training on special education and gifted students. In this sense, psycho-educational programs can be organized for teachers.

References

 • Akay, M. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek matematik temelli STEM etkinliklerinin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). T.C. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akgün E. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının “çocuk” ve “okul öncesi öğretmeni” kavramına ilişkin metaforik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16 (4), 1652-1672.
 • Akkanat, Ç., Abu, N. K., & Gökdere, M. (2018). Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ve eğitimlerine yönelik algıları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(2), 185-201.
 • Ataman, A. (2011). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. (b.1) Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ataman, A. (2004). Üstün Zekâlı ve Üstün Özel Yetenekli Çocuklar. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Baştuğ, Y. E. & Servi, C. (2021). Öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylere ilişkin tutumlarının metaforik algıları çerçevesinde incelenmesi: Bir karma desen incelemesi. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 8, 770-787. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.957732.
 • Bayar, S., Arslan, D. & Avcı Doğan, G. (2020). Özel eğitim öğretmen adaylarının üstün zekâ kavramına yönelik algısı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF. 4(3), 232-253.
 • Bedur, S., Bilgiç, N., & Taşlıdere, E. (2015). Özel (üstün) yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(23), 159-175.
 • Brookby, S. A. (2004). Academic self-efficacy and social self-concept of mathematically gifted high school students in a summer residential program (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (PQ number: 3133644).
 • Bildiren, A. (2017). Examination of the skill areas of gifted children using wısc-r ıntelligence scale scores. European Journal of Education Studies. 3(9), 378-391.
 • Bulut, A. S. (2018). Prospective primary school teachers’ perceptions about highly talented individuals and concepts of special education. Journal of Kırşehir Education Faculty. 19(3), 2357-2376.
 • Christensen-Needham, V. (2010). Primary teachers’ perceptions of the social and emotional aspects of gifted and talented education. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of Teaching and Learning in the university of Canterbury, New Zealand.
 • Clark, B. (2015). Üstün Zekâlı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Cunningham, L. G., & Rinn, A. N. (2007). The role of gender and previous participation in a summer program on gifted adolescents' self-concepts over time. Journal for the Education of the Gifted. 30(3), 326-352.
 • Curt, S. J. (2005). Preservice Teacher’ Attitudes Toward Gifted Students and Gifted Education. Degree of Doctoral Thesis: USA.
 • Curtis, J. (2005). Preservice teachers' attitudes toward gifted students and gifted education. Teachers College, Columbia University. Columbia University (Online). Retrieved May 25. 2009 from http://www.proquest.um.com.
 • Çapan, B. E. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Journal of International Social Research, 3(12).
 • Davaslıgil, Ü. ve Zeana, M. (2004). Üstün zekâlıların eğitimi projesi. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 85–100.
 • Davaslıgil, Ü. (1991). Üstün olma niteliğini kazanma. Eğitim ve Bilim. 15(82).
 • Davis, G. A., & Rosso, J. A. (2006). Gifted children and gifted education: A handbook for teachers and parents. Scottsdale. AZ: Great Potential Press.
 • Davis, G. A., Rimm, S. B., & Siegle, D. (2011). Education of the gifted and talented (6th Ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Demirok, M. (2012). Öğretmeni Yönetici, Denetmen ve Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik, Algı, Görüş ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Dinarlı, J. (2016). Özel eğitim öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilere yönelik algı ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Duran, A., & Dağlıoğlu, H. E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocuklara ilişkin metaforik algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3). 855-881.
 • Ekinci, A., Sümer, S., Bozan, S., & Çete, U. (2018). Sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilere ilişkin algıları: metaforik bir çalışma. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(3), 1-20.
 • Endepohls-Ulpe, M., & Ruf, H. (2005). Primary school teachers’ criteria for the identification of gifted pupils. High Ability Studies. 16, 219–228.
 • Epçaçan, U. (2018). Bilim ve sanat merkezinde öğretim uygulamalarının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). TC. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Erdoğan, S. C., & Güçyeter, Ş. (2019). Öğretmen Adaylarının Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Metaforları. İlköğretim Online. 18(3).
 • Ertürk, A. (2019). Bilim ve Sanat Merkezleri Destek Eğitim Programının sınıf öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies. 15, 119 147. https://doi.org/doi.10.1080/1359813042000314682
 • Fisher, R. & Williams, M. (2004). Unlocking creativity: Teaching across the curriculum. https:/ /books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=W6WOTKVVjCwC&oi=fnd&pg=PP2&dq=4.%09Fisher,+R.,+%26+Williams,+M.+(2004).+Unlocking+creativity:+Teaching+across+the+curriculum.+Routledge&ots=aqxp3otkBU&sig=5YS_kGzaYgL5hAhS3CWmsGgBRXk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false adresinden 16.06.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Geake, J.G. & Gross, M.U. (2008). Teachers’ Negative Affect Toward Academically Gifted Students: An Evolutionary Psychological Study. Gifted Child Quarterly. 52, 217-231.
 • Godor, B. P. (2019). Gifted metaphors: exploring the metaphors of teachers in gifted education and their ımpact on teaching the gifted. Roeper Review. 41(1), 51-60. https://doi.org/10.1080/02783193.2018.1553219.
 • Gökçe, F. Ö., & Çakmakçı, Y. Öğretmen Adaylarının “Üstün/Özel Yetenekli Çocuk” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(1), 13-35.
 • Gökdere, M., & Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli çocuklara verilen değerler eğitiminde öğretmenin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(2), 93-103.
 • Güçyeter, Ş. (2015). Ortaokul matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin matematikte üstün zekâlı öğrenci özelliklerine yönelik yargılarının incelenmesi. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. 5(1), 44-66.
 • Karsak, O. H. G., & Gider, B. (2019). Metaphorical perceptions and views of teachers about gifted and talented students and their education. Cumhuriyet International Journal of Education. 8(4), 961-982. http://dx.doi.org/10.30703/cije.543321.
 • Koç, İ. (2015). Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden özel yetenekli öğrencilerin iletişim becerileriyle ilgili görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3(1), 39-53.
 • Kırmızı, M., & Tarım, K. (2018). Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması. Sakarya University Journal of Education. 8(4), 337-350.
 • Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought (pp.202–251, 2nd ed.,). New York, NY: Cambridge University Press. Retriewed from https://cloudfront.escholarship.org/ dist/prd/content/qt54g7j6zh/qt54g7j6zh.pdf.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Lee, L. (1999). Teachers’ conceptions of gifted and talented young children. High Ability Studies. 10, 183–196.
 • Lee, S. Y., Olszewski-Kubilius, P., & Thomson, D. T. (2012). Academically gifted students’ perceived interpersonal competence and peer relationships. Gifted Child Quarterl., 56(2), 90-104.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • MEB (2021). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=608 adresinden 15.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Metin, N., Şenol, F. B., & İnce, E. (2017). Determination of the prospective teachers' attitudes toward the education of the gifted children. Journal of Theoretical Educational Science. 10(1), 95-116.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis a methods sourcebook (3rd Ed.). California, Sage Publications, Inc.
 • Miller, E. M. (2009). The effect of training in gifted education on elementary classroom teachers’ theory- based reasoning about the concept of giftedness. Journal for the Education of the Gifted. 33(1), 65-105.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology. Method, theory, and fields of application. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research. 1(2).
 • Neumeister, K. L. S., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-grade teachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted. 30(4), 479-499.
 • Olszewski-Kubilius, P. (2018). The role of the family in talent development. In Handbook of giftedness in children (pp. 129-147). Springer, Cham.
 • Olthouse, J. (2014). How do preservice teachers conceptualize giftedness? A metaphor analysis. Roeper Review. 36(2), 122-132.
 • Özcan, D., & Gülkaya, Ş. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklara yönelik algı ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2355-2368.
 • Özsoy, Y. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 74-87.
 • Palladino, C. (2008). Teachers’ Perspectives on Educating the Gifted Learner Within the Regular Education Classroom. Degree of Doctoral Thesis: Walden University. Retrieved May 20. 2009 from http://www. proquest.um.com.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc.
 • Renzulli, J. S. (1982). What makes a problem real: Stalking the illusive meaning of qualitative differences in gifted education. Gifted Child Quarterly. 26(4), 147-156.
 • Renzulli, J. S. (1986). The three-ring conception of giftedness: a development model of creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 53-92). New York: Cambridge University Press.
 • Rizza, M. G., & Morrison, W. F. (2003). Uncovering stereotypes and identifying characteristics of gifted students and students with emotional/behavioral disabilities. Roeper Review. 25(2), 73-77.
 • Sak, U. (2011). Prevalence of misconceptions, dogmas, and popular views about giftedness and intelligence: A case from Turkey. High Ability Studies, 22(2), 179-197.
 • Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri (b. 4). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Silverman, L. (2000). Characteristics of Giftedness. Gifted Development. Retrieved 26.06.2022 from www.gifteddevelopment.com.
 • Sternberg, R. J. & Zhang, L. (1995). What do we mean by giftedness? A pentagonal implicit theory. Gifted Child Quarterly. 39(2), 88-94.
 • Sürmeli, V. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler hakkındaki farkındalık düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Şakar, S., & Köksal, M. S (2021). Özel eğitim öğretmen adaylarının iki kere farklılığa yönelik metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1924-1941. https://doi.org/10.17679/inuefd.908319
 • Şayir, T. (2015). Üstün yetenekli çocuklara ilişkin sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). TC. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Tannenbaum, A. J. (1997). The meaning and making of giftedness. Handbook of gifted education. 2, 27-42.
 • Tannenbaum, A. J. (2003). Nature and nurture of giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition) (pp. 45-59). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tortop, H. S., & Dinçer, S. (2016). Destek eğitim odalarında üstün/özel yetenekli öğrencilerle çalışan sınıf öğretmenlerinin uygulama hakkındaki görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD). 4(2).
 • Tuttle Jr, F. B. (1988). Characteristics and identification of gifted and talented students. NEA professional Library, PO Box 509, West Haven, CT 06516.
 • Ünal, D., S., Erdoğan, D. G., & Demirhan, E. (2016). Bilsem’nde öğrenim gören çocukların anne ve babalarının üstün yetenekli çocuk kavramına dair metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 5(30). 266-274.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (b. 10). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Webb, J. T., Gore, J. L., & Amend, E. R. (2007). A parent's guide to gifted children. Great Potential Press, Inc.
 • Winebrenner, S. (2000). Gifted Students Need an Education, Too. Educational Leadership. 17, 52-56.
 • Wood, E. F., & Floden, R. E. (1990). Where Teacher Education Students Agree: Beliefs Widely Shared Before Teacher Education. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 331781).

Year 2022, Volume 9, Issue 4, 387 - 415, 30.12.2022

Abstract

References

 • Akay, M. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek matematik temelli STEM etkinliklerinin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). T.C. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akgün E. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının “çocuk” ve “okul öncesi öğretmeni” kavramına ilişkin metaforik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16 (4), 1652-1672.
 • Akkanat, Ç., Abu, N. K., & Gökdere, M. (2018). Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ve eğitimlerine yönelik algıları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(2), 185-201.
 • Ataman, A. (2011). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. (b.1) Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ataman, A. (2004). Üstün Zekâlı ve Üstün Özel Yetenekli Çocuklar. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Baştuğ, Y. E. & Servi, C. (2021). Öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylere ilişkin tutumlarının metaforik algıları çerçevesinde incelenmesi: Bir karma desen incelemesi. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 8, 770-787. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.957732.
 • Bayar, S., Arslan, D. & Avcı Doğan, G. (2020). Özel eğitim öğretmen adaylarının üstün zekâ kavramına yönelik algısı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF. 4(3), 232-253.
 • Bedur, S., Bilgiç, N., & Taşlıdere, E. (2015). Özel (üstün) yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(23), 159-175.
 • Brookby, S. A. (2004). Academic self-efficacy and social self-concept of mathematically gifted high school students in a summer residential program (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (PQ number: 3133644).
 • Bildiren, A. (2017). Examination of the skill areas of gifted children using wısc-r ıntelligence scale scores. European Journal of Education Studies. 3(9), 378-391.
 • Bulut, A. S. (2018). Prospective primary school teachers’ perceptions about highly talented individuals and concepts of special education. Journal of Kırşehir Education Faculty. 19(3), 2357-2376.
 • Christensen-Needham, V. (2010). Primary teachers’ perceptions of the social and emotional aspects of gifted and talented education. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of Teaching and Learning in the university of Canterbury, New Zealand.
 • Clark, B. (2015). Üstün Zekâlı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Cunningham, L. G., & Rinn, A. N. (2007). The role of gender and previous participation in a summer program on gifted adolescents' self-concepts over time. Journal for the Education of the Gifted. 30(3), 326-352.
 • Curt, S. J. (2005). Preservice Teacher’ Attitudes Toward Gifted Students and Gifted Education. Degree of Doctoral Thesis: USA.
 • Curtis, J. (2005). Preservice teachers' attitudes toward gifted students and gifted education. Teachers College, Columbia University. Columbia University (Online). Retrieved May 25. 2009 from http://www.proquest.um.com.
 • Çapan, B. E. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Journal of International Social Research, 3(12).
 • Davaslıgil, Ü. ve Zeana, M. (2004). Üstün zekâlıların eğitimi projesi. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 85–100.
 • Davaslıgil, Ü. (1991). Üstün olma niteliğini kazanma. Eğitim ve Bilim. 15(82).
 • Davis, G. A., & Rosso, J. A. (2006). Gifted children and gifted education: A handbook for teachers and parents. Scottsdale. AZ: Great Potential Press.
 • Davis, G. A., Rimm, S. B., & Siegle, D. (2011). Education of the gifted and talented (6th Ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Demirok, M. (2012). Öğretmeni Yönetici, Denetmen ve Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik, Algı, Görüş ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Dinarlı, J. (2016). Özel eğitim öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilere yönelik algı ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Duran, A., & Dağlıoğlu, H. E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocuklara ilişkin metaforik algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3). 855-881.
 • Ekinci, A., Sümer, S., Bozan, S., & Çete, U. (2018). Sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilere ilişkin algıları: metaforik bir çalışma. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(3), 1-20.
 • Endepohls-Ulpe, M., & Ruf, H. (2005). Primary school teachers’ criteria for the identification of gifted pupils. High Ability Studies. 16, 219–228.
 • Epçaçan, U. (2018). Bilim ve sanat merkezinde öğretim uygulamalarının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). TC. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Erdoğan, S. C., & Güçyeter, Ş. (2019). Öğretmen Adaylarının Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Metaforları. İlköğretim Online. 18(3).
 • Ertürk, A. (2019). Bilim ve Sanat Merkezleri Destek Eğitim Programının sınıf öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies. 15, 119 147. https://doi.org/doi.10.1080/1359813042000314682
 • Fisher, R. & Williams, M. (2004). Unlocking creativity: Teaching across the curriculum. https:/ /books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=W6WOTKVVjCwC&oi=fnd&pg=PP2&dq=4.%09Fisher,+R.,+%26+Williams,+M.+(2004).+Unlocking+creativity:+Teaching+across+the+curriculum.+Routledge&ots=aqxp3otkBU&sig=5YS_kGzaYgL5hAhS3CWmsGgBRXk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false adresinden 16.06.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Geake, J.G. & Gross, M.U. (2008). Teachers’ Negative Affect Toward Academically Gifted Students: An Evolutionary Psychological Study. Gifted Child Quarterly. 52, 217-231.
 • Godor, B. P. (2019). Gifted metaphors: exploring the metaphors of teachers in gifted education and their ımpact on teaching the gifted. Roeper Review. 41(1), 51-60. https://doi.org/10.1080/02783193.2018.1553219.
 • Gökçe, F. Ö., & Çakmakçı, Y. Öğretmen Adaylarının “Üstün/Özel Yetenekli Çocuk” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(1), 13-35.
 • Gökdere, M., & Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli çocuklara verilen değerler eğitiminde öğretmenin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(2), 93-103.
 • Güçyeter, Ş. (2015). Ortaokul matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin matematikte üstün zekâlı öğrenci özelliklerine yönelik yargılarının incelenmesi. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. 5(1), 44-66.
 • Karsak, O. H. G., & Gider, B. (2019). Metaphorical perceptions and views of teachers about gifted and talented students and their education. Cumhuriyet International Journal of Education. 8(4), 961-982. http://dx.doi.org/10.30703/cije.543321.
 • Koç, İ. (2015). Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden özel yetenekli öğrencilerin iletişim becerileriyle ilgili görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 3(1), 39-53.
 • Kırmızı, M., & Tarım, K. (2018). Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması. Sakarya University Journal of Education. 8(4), 337-350.
 • Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought (pp.202–251, 2nd ed.,). New York, NY: Cambridge University Press. Retriewed from https://cloudfront.escholarship.org/ dist/prd/content/qt54g7j6zh/qt54g7j6zh.pdf.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Lee, L. (1999). Teachers’ conceptions of gifted and talented young children. High Ability Studies. 10, 183–196.
 • Lee, S. Y., Olszewski-Kubilius, P., & Thomson, D. T. (2012). Academically gifted students’ perceived interpersonal competence and peer relationships. Gifted Child Quarterl., 56(2), 90-104.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • MEB (2021). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=608 adresinden 15.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Metin, N., Şenol, F. B., & İnce, E. (2017). Determination of the prospective teachers' attitudes toward the education of the gifted children. Journal of Theoretical Educational Science. 10(1), 95-116.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis a methods sourcebook (3rd Ed.). California, Sage Publications, Inc.
 • Miller, E. M. (2009). The effect of training in gifted education on elementary classroom teachers’ theory- based reasoning about the concept of giftedness. Journal for the Education of the Gifted. 33(1), 65-105.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology. Method, theory, and fields of application. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research. 1(2).
 • Neumeister, K. L. S., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-grade teachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted. 30(4), 479-499.
 • Olszewski-Kubilius, P. (2018). The role of the family in talent development. In Handbook of giftedness in children (pp. 129-147). Springer, Cham.
 • Olthouse, J. (2014). How do preservice teachers conceptualize giftedness? A metaphor analysis. Roeper Review. 36(2), 122-132.
 • Özcan, D., & Gülkaya, Ş. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklara yönelik algı ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2355-2368.
 • Özsoy, Y. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 74-87.
 • Palladino, C. (2008). Teachers’ Perspectives on Educating the Gifted Learner Within the Regular Education Classroom. Degree of Doctoral Thesis: Walden University. Retrieved May 20. 2009 from http://www. proquest.um.com.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc.
 • Renzulli, J. S. (1982). What makes a problem real: Stalking the illusive meaning of qualitative differences in gifted education. Gifted Child Quarterly. 26(4), 147-156.
 • Renzulli, J. S. (1986). The three-ring conception of giftedness: a development model of creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 53-92). New York: Cambridge University Press.
 • Rizza, M. G., & Morrison, W. F. (2003). Uncovering stereotypes and identifying characteristics of gifted students and students with emotional/behavioral disabilities. Roeper Review. 25(2), 73-77.
 • Sak, U. (2011). Prevalence of misconceptions, dogmas, and popular views about giftedness and intelligence: A case from Turkey. High Ability Studies, 22(2), 179-197.
 • Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri (b. 4). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Silverman, L. (2000). Characteristics of Giftedness. Gifted Development. Retrieved 26.06.2022 from www.gifteddevelopment.com.
 • Sternberg, R. J. & Zhang, L. (1995). What do we mean by giftedness? A pentagonal implicit theory. Gifted Child Quarterly. 39(2), 88-94.
 • Sürmeli, V. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler hakkındaki farkındalık düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Şakar, S., & Köksal, M. S (2021). Özel eğitim öğretmen adaylarının iki kere farklılığa yönelik metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1924-1941. https://doi.org/10.17679/inuefd.908319
 • Şayir, T. (2015). Üstün yetenekli çocuklara ilişkin sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). TC. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Tannenbaum, A. J. (1997). The meaning and making of giftedness. Handbook of gifted education. 2, 27-42.
 • Tannenbaum, A. J. (2003). Nature and nurture of giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition) (pp. 45-59). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tortop, H. S., & Dinçer, S. (2016). Destek eğitim odalarında üstün/özel yetenekli öğrencilerle çalışan sınıf öğretmenlerinin uygulama hakkındaki görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD). 4(2).
 • Tuttle Jr, F. B. (1988). Characteristics and identification of gifted and talented students. NEA professional Library, PO Box 509, West Haven, CT 06516.
 • Ünal, D., S., Erdoğan, D. G., & Demirhan, E. (2016). Bilsem’nde öğrenim gören çocukların anne ve babalarının üstün yetenekli çocuk kavramına dair metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 5(30). 266-274.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (b. 10). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Webb, J. T., Gore, J. L., & Amend, E. R. (2007). A parent's guide to gifted children. Great Potential Press, Inc.
 • Winebrenner, S. (2000). Gifted Students Need an Education, Too. Educational Leadership. 17, 52-56.
 • Wood, E. F., & Floden, R. E. (1990). Where Teacher Education Students Agree: Beliefs Widely Shared Before Teacher Education. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 331781).

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Published Date December 2022
Journal Section Counselling and Guidance of Gifted
Authors

Musa POLAT> (Primary Author)
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-8664-2511
Türkiye


İsa POLAT>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR BUCA
0000-0002-5686-5631
Türkiye


Duygu SÖNMEZ>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR BUCA
0000-0003-3928-7777
Türkiye


Aydın TAVŞANCIOĞLU>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR
0000-0003-0575-260X
Türkiye


Metin YEL>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR
0000-0002-6197-2001
Türkiye


Özkan KAYA>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-3459-6047
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 4

Cite

APA Polat, M. , Polat, İ. , Sönmez, D. , Tavşancıoğlu, A. , Yel, M. & Kaya, Ö. (2022). Secondary school teachers' metaphorical perceptions of gifted students . Journal of Gifted Education and Creativity , 9 (4) , 387-415 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/74010/1152273

Sponsorship: Journal of Gifted Education and Creativity supported by Association for Young Scientists and Talent Education and International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education

News

Journal of Gifted Education and Creativity indexed in DOAJ since March 15, 2020. 3rd  International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 15-16 December 2022 (Please click for attendance).

JGEDC accepted to EBSCO Education Source HW Wilson Index at April 29, 2022. 25125  March 2022 issue reflected.26209

                                                       

Abstracting & Indexing

17868 2075620758207572210121099 22216 25125

26400 Publons Platform  27046


EBSCO H. W. Wilson Databases (Education Full-Text)

DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)

POPULARITY OF THE JOURNAL OF GIFTED EDUCATION AND CREATIVITY OVER THE WORLDFlag Counter

Note: Counter started on 28 February, 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publicaton Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1, Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: info@gencbilgeyayincilik.com

Editorial email:  editorjgedc@gmail.com


Be a member of Editorial Board of JGEDC 

Editorial Board of JGEDC changing,  do you want to be member of our team. Please send email to editorjgedc@gmail.com or

+90 505 383 5795 (whatsapp) 

New members 

Michael Shaughnessy,  US (editor), Todd Kettler, US (editor), Ann Robinson, US; Antti Juvonen, Finland; Monica Meadows, US; Martina Brazzolotto, Italy; Anne M. Roberts, US; Mojca Kukanja Gabriyelcic, Slovenia; Ahmed Hamdan, UAE; Keri Guilbault, US; Sarah Marie Berry, US;  Anne M. Roberts, US.  Join our team