Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 27 - 31 2018-05-28

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU
Accreditation of Health Care Services in the World and Turkey

İbrahim H. KAYRAL [1]


Öncelikle tıp eğitimi, sonrasında ise sağlık bakım hizmetleri başta olmak üzere sağlık alanında standartlaşmanın başlaması Dünya'da 1900'lerin başlarına kadar gitmektedir. Amerika başta olmak üzere Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde kurulmaya başlanan yapılar, sağlık hizmetlerinde kalitenin öncelikle minimum düzeyde güvence altına alınması, sonrasında ise ulaşılabilir standartların tanımlanması şeklinde başlamıştır. Bağımsız dış denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimler sonucunda bu hizmetleri sunan sağlık kurumlarının akredite edilmesi bugün dünyada kabul gören bir sistemdir. Bu sistemlerin koordinasyonunda ve gelişiminde uluslararası çatı kuruluş olan ISQua, 1900'lerde başlayan uygulamaların bir uzantısı ve sonucu olarak 1985 yılında çalışmalarına başlamıştır. 2014 yılında çalışmalarına başlayan TÜSEB bünyesinde kurulan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, çalışmalarını uluslararası norm ve kurallara uygun olarak yürütmeyi ilke edinmiş, bu kapsamda ISQua üyeliğini gerçekleştirmiş ve Dünya'da sağlık hizmet kalitesi ve akreditasyonu alanlarında yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir

The beginning of standardization in the field of health, especially medical education, followed by health care services, goes to the beginning of the 1900s in the world. Established in countries such as Canada and Australia, after in USA, the structures have started to work in the quality and safety of health care services at the minimum level and then defining the achievable standards. As a result of surveys carried out by independent external surveyors, the accreditation systems of the health institutions are now a recognized systems in the world. ISQua, the international framework for the coordination and development of these systems, has begun to work in 1985 as an extension of the work that began in the 1900s and as a result. Turkish Health Care Quality and Accreditation Institute, founded under TÜSEB in 2014, studies with the principle of international norms and rules, carried out the ISQua membership in this context and aims to contribute to the work to be carried out in the world of health service quality and accreditation field.

 • Akdağ,Recep, 2008,"HTP Progress Report", MoH of Turkey
 • Braithwaite, J. Mannion, R. Matsuyama, Y. Shekelle, P. Whittaker,S., Al-Adaw, S., 2017, Health System Improvement Across the Globe Success Stories from 60 Countries, CRC Press, Taylor & Francis Group
 • Kayral,İ., 2014, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Karmaşası: “Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli”, Verimlilik Dergisi, s. 65-81
 • Kayral, İ, Berktaş, M, 2017, National Accreditation System In Turkey: Standards and External Evaluation, ISQua, Londra , http://epostersonline.com/isqua2017/node/163
 • Rooney A, van Ostenberg, 1999, P. Licensure, Accreditation and Certification: Approaches to Health Services Quality. April, 1999
 • Sharon Ann Myers,2012 Patient Safety and hospital accreditation: Overview of Hosptail Accreditation and Patient Safety, , Springer Publishing Company
 • Shaw, C.,2004, Toolkit for Accreditation Programs, ISQua, 2004, Australia
 • TÜSEB Kuruluş Kanunuu, 2014, 6569 Sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Tarih: 26/11/2014
 • www.isqua.org (Erişim: 05.09.2017)
 • kalite.saglik.gov.tr (Erişim: 10.03.2017)
 • http://tuseb.gov.tr/tuska (Erişim: 26.02.2018)
 • www.jointcommissioninternational.org (Erişim: 02.09.2017)
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim H. KAYRAL (Primary Author)
Institution: TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Ankara
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2018

Bibtex @review { jhqa415406, journal = {Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi}, issn = {2667-6869}, address = {Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok Kat:6 Sıhhiye Çankaya Ankara}, publisher = {Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {27 - 31}, doi = {}, title = {DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU}, key = {cite}, author = {KAYRAL, İbrahim H.} }
APA KAYRAL, İ . (2018). DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi , 1 (1) , 27-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jhqa/issue/36846/415406
MLA KAYRAL, İ . "DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU". Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 (2018 ): 27-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jhqa/issue/36846/415406>
Chicago KAYRAL, İ . "DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU". Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 (2018 ): 27-31
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU AU - İbrahim H. KAYRAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 31 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-6869- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU %A İbrahim H. KAYRAL %T DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU %D 2018 %J Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi %P 2667-6869- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KAYRAL, İbrahim H. . "DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU". Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 / 1 (May 2018): 27-31 .
AMA KAYRAL İ . DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU. SKAD. 2018; 1(1): 27-31.
Vancouver KAYRAL İ . DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi. 2018; 1(1): 31-27.