Türkçe Yayın Kabulü

JICM Artık Türkçe Yayın Kabülüne Başladı !

* Türkiyenin ilk metin ve video dergisi !
* İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Journal of immunology and clinical microbiology, JICM) uluslararası hakemli dergidir. Klasik makale tiplerine ek olarak video makale versiyonlarını da yayınlamaktadır (isteğe bağlı). 

* Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında aşağıda yazılı yayın kriterlerini karşılamaktadır:
   Doçentlik Başvuruları:
   - Uluslararası Makale
  b)Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi
   Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği:
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan araştırma veya derleme yazıları 30 puan
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, kısa makale, yorum, olgu sunumu, editöre mektup, özet vb. yazıları 6 puan.

JICM Editoriyal Takımı
editorial@jiacm.com