Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 96 - 101, 03.04.2016

Abstract

Seasonal and Migrant Farmworkers and their family members (SMF) who have known as disadvantaged risk group all around the world due to their some characteristics. Providing highly qualified and accessible health care services to this group is critical. Aim of the study was evaluating the status of applications to SMF for gaining the health care services and determining the satisfaction level of SMF with the health care services. The study was conducted in seven tent cities in Eskisehir. A three part questionnaire that includes questions related to socio-demographic characteristics of SMF, applications of SMF to health care services due to their health problems and SMF’s satisfaction level of health care services. We conducted multivariate logistic regression to identify the socio-demographic and other factors that related to SMF’s satisfaction level of health care services. We reached total of 46.3% SMF. The mean and standard deviation of age were 24.9±16.4 years. Among the SMF 39.4% were male, 53.1% applied to the state hospitals, 63.5% applied for examination, 89.8% were satisfied with health care services. Distance from the tent cities to the city center and educational level of SMF were associated with their satisfaction level of health care services. SMF prefer the secondary health care services rather than primary health care services. Therefore primary health care services should be advised to SMF for their health problems. Also expectancy of SMF from the health care services might be increased. Further qualitative and intervention researches will be needed to determine need and expectation of SMF about health care services.

References

 • Aytar, G., & Yeşildal, N. (2004). Yatan hasta memnuniyeti. Düzce TıpFakültesi Dergisi, 3(1), 10-14.
 • Bell, N. (2002). The exploitation of migrants in Europe. Paper presented at the Presentation at the Borders and Migration Conference of the Austrian League for Human Rights. Vienna.
 • ÇSGB Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı.(2010). Erişim adresi:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/slogan/dosyalar/dokuman4 Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • Doğan, Z., Arslan, S., & Berkman, A. N. (2015). Türkiye’de Tarim Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunlari: Tarihsel Bir Bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-41.
 • Ercan, İ., Ediz, B., & Kan, İ. (2004). Hastaların sosyo-ekonomik durumlarına göre sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(3) 161-167. Hurst, P., Termine, P., & Karl, M. (2005). Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development. FAO-ILO-IUF.
 • İlhan, M., Tüzün, H., Aycan, S., Aksakal, F. N., & Özkan, S. (2006). Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların sağlık hizmeti kullanma özellikleri ve bazı sosyoekonomik belirteçlerle değişimi: sağlık reformu öncesi son saptamalar. Toplum Hekimliği Bülteni, 25(3), 33-41.
 • International Labor Office. Global Employment Trends (2011) 2011:27-53 Erişim Tarihi: 04.01.2016. IUF: The WTO and the World Food System: A trade union approach. Geneva (2002), p. 3.
 • Karabıyık, E. (2014). Mevsimlik Gezici Tarım İşlerinde Çocuk İşçiliğiyle Yerel Düzeyde Mücadele Eskişehir İlinde Bitkisel Üretimde Çalişan Çocuklar Raporu.
 • Özcan, M., Özkaynak, V., & Toktaş, İ. (2008). Silvan Devlet Hastanesine başvuran kişilerin memnuniyet düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi, 35(2).p 96-101.
 • Özcebe, H., Sönmez, R., Atasoy, A., Dede, Ö., Demir, A., Fakıoğlu, E., & Yılmaz, N. (2003). Ankara Gülveren SağlıkOcağı Bölgesi Anadolu Mahallesinde 65 yaş ve Üzeri NüfusunSağlık Hizmeti Kullanımının Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 6(1), 22-26.
 • Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği (2015) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-5.htm Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • Şimşek, Z. (2012). Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2012: Harran University and United Nations (UNFPA). Taran, P. A., & Geronimi, E. (2003). Globalization, labour and migration: Protection is paramount. International Labour Office. Geneva. p 1-22.
 • Turkish Statistical Institute Report (2011) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • United States Department of Labor Employment And Training Administration (2015) https://www.doleta.gov/programs/who_msfw.cfm. Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • Yildirak, N., Gülçubuk, B., Gün, S., Olhan, E., & Kiliç, M. (2003). Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarimİşçilerinin Çalışmave Yaşam Koşulları ve Sorunları.Tarim-İş Türkiye Orman-Topraksu-Tarim Sanayiİşçileri Sendikası, Yayin(2003/4). Ankara

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 96 - 101, 03.04.2016

Abstract

References

 • Aytar, G., & Yeşildal, N. (2004). Yatan hasta memnuniyeti. Düzce TıpFakültesi Dergisi, 3(1), 10-14.
 • Bell, N. (2002). The exploitation of migrants in Europe. Paper presented at the Presentation at the Borders and Migration Conference of the Austrian League for Human Rights. Vienna.
 • ÇSGB Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı.(2010). Erişim adresi:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/slogan/dosyalar/dokuman4 Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • Doğan, Z., Arslan, S., & Berkman, A. N. (2015). Türkiye’de Tarim Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunlari: Tarihsel Bir Bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-41.
 • Ercan, İ., Ediz, B., & Kan, İ. (2004). Hastaların sosyo-ekonomik durumlarına göre sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(3) 161-167. Hurst, P., Termine, P., & Karl, M. (2005). Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development. FAO-ILO-IUF.
 • İlhan, M., Tüzün, H., Aycan, S., Aksakal, F. N., & Özkan, S. (2006). Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların sağlık hizmeti kullanma özellikleri ve bazı sosyoekonomik belirteçlerle değişimi: sağlık reformu öncesi son saptamalar. Toplum Hekimliği Bülteni, 25(3), 33-41.
 • International Labor Office. Global Employment Trends (2011) 2011:27-53 Erişim Tarihi: 04.01.2016. IUF: The WTO and the World Food System: A trade union approach. Geneva (2002), p. 3.
 • Karabıyık, E. (2014). Mevsimlik Gezici Tarım İşlerinde Çocuk İşçiliğiyle Yerel Düzeyde Mücadele Eskişehir İlinde Bitkisel Üretimde Çalişan Çocuklar Raporu.
 • Özcan, M., Özkaynak, V., & Toktaş, İ. (2008). Silvan Devlet Hastanesine başvuran kişilerin memnuniyet düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi, 35(2).p 96-101.
 • Özcebe, H., Sönmez, R., Atasoy, A., Dede, Ö., Demir, A., Fakıoğlu, E., & Yılmaz, N. (2003). Ankara Gülveren SağlıkOcağı Bölgesi Anadolu Mahallesinde 65 yaş ve Üzeri NüfusunSağlık Hizmeti Kullanımının Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 6(1), 22-26.
 • Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği (2015) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-5.htm Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • Şimşek, Z. (2012). Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2012: Harran University and United Nations (UNFPA). Taran, P. A., & Geronimi, E. (2003). Globalization, labour and migration: Protection is paramount. International Labour Office. Geneva. p 1-22.
 • Turkish Statistical Institute Report (2011) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • United States Department of Labor Employment And Training Administration (2015) https://www.doleta.gov/programs/who_msfw.cfm. Erişim tarihi: 04.01.2016.
 • Yildirak, N., Gülçubuk, B., Gün, S., Olhan, E., & Kiliç, M. (2003). Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarimİşçilerinin Çalışmave Yaşam Koşulları ve Sorunları.Tarim-İş Türkiye Orman-Topraksu-Tarim Sanayiİşçileri Sendikası, Yayin(2003/4). Ankara

Details

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Orginal Research
Authors

Egemen UNAL>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey
0000-0002-9939-9191


Reşat AYDIN This is me
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Mehmet Enes GOKLER>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey
0000-0002-1524-8565


Selma METİNTAŞ>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Emine AYHAN>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Tuğçe KOYUNCU This is me
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Burcu ATALAY>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Fatih ÖZ This is me
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Burhanettin IŞIKLI>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey


Muhammed Fatih ONSUZ>
Eskisehir Osmangazi University, Central Research Laboratory Application and Research Center (ARUM), Odunpazari, Eskisehir, Turkey

Publication Date April 3, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { jihsam327553, journal = {Journal of International Health Sciences and Management}, eissn = {2149-9519}, address = {}, publisher = {Sedat BOSTAN}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {96 - 101}, title = {SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR}, key = {cite}, author = {Unal, Egemen and Aydın, Reşat and Gokler, Mehmet Enes and Metintaş, Selma and Ayhan, Emine and Koyuncu, Tuğçe and Atalay, Burcu and Öz, Fatih and Işıklı, Burhanettin and Onsuz, Muhammed Fatih} }
APA Unal, E. , Aydın, R. , Gokler, M. E. , Metintaş, S. , Ayhan, E. , Koyuncu, T. , Atalay, B. , Öz, F. , Işıklı, B. & Onsuz, M. F. (2016). SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR . Journal of International Health Sciences and Management , 2 (2) , 96-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jihsam/issue/29835/327553
MLA Unal, E. , Aydın, R. , Gokler, M. E. , Metintaş, S. , Ayhan, E. , Koyuncu, T. , Atalay, B. , Öz, F. , Işıklı, B. , Onsuz, M. F. "SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR" . Journal of International Health Sciences and Management 2 (2016 ): 96-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jihsam/issue/29835/327553>
Chicago Unal, E. , Aydın, R. , Gokler, M. E. , Metintaş, S. , Ayhan, E. , Koyuncu, T. , Atalay, B. , Öz, F. , Işıklı, B. , Onsuz, M. F. "SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR". Journal of International Health Sciences and Management 2 (2016 ): 96-101
RIS TY - JOUR T1 - SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR AU - EgemenUnal, ReşatAydın, Mehmet EnesGokler, SelmaMetintaş, EmineAyhan, TuğçeKoyuncu, BurcuAtalay, FatihÖz, BurhanettinIşıklı, Muhammed FatihOnsuz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of International Health Sciences and Management JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 101 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-9519 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of International Health Sciences and Management SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR %A Egemen Unal , Reşat Aydın , Mehmet Enes Gokler , Selma Metintaş , Emine Ayhan , Tuğçe Koyuncu , Burcu Atalay , Fatih Öz , Burhanettin Işıklı , Muhammed Fatih Onsuz %T SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR %D 2016 %J Journal of International Health Sciences and Management %P -2149-9519 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Unal, Egemen , Aydın, Reşat , Gokler, Mehmet Enes , Metintaş, Selma , Ayhan, Emine , Koyuncu, Tuğçe , Atalay, Burcu , Öz, Fatih , Işıklı, Burhanettin , Onsuz, Muhammed Fatih . "SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR". Journal of International Health Sciences and Management 2 / 2 (April 2016): 96-101 .
AMA Unal E. , Aydın R. , Gokler M. E. , Metintaş S. , Ayhan E. , Koyuncu T. , Atalay B. , Öz F. , Işıklı B. , Onsuz M. F. SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR. Journal of International Health Sciences and Management. 2016; 2(2): 96-101.
Vancouver Unal E. , Aydın R. , Gokler M. E. , Metintaş S. , Ayhan E. , Koyuncu T. , Atalay B. , Öz F. , Işıklı B. , Onsuz M. F. SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR. Journal of International Health Sciences and Management. 2016; 2(2): 96-101.
IEEE E. Unal , R. Aydın , M. E. Gokler , S. Metintaş , E. Ayhan , T. Koyuncu , B. Atalay , F. Öz , B. Işıklı and M. F. Onsuz , "SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVEL OF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR", Journal of International Health Sciences and Management, vol. 2, no. 2, pp. 96-101, Apr. 2016