PDF BibTex RIS Cite

TÜRKÇEYİ İYİ BİLMEYEN YA DA YENİ ÖĞRENEN BİREYLERİN MECAZLARI ANLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 35 - 39, 12.08.2016

Abstract

Bu çalışmada; ana dili Türkçe olmayan ve Türkçeyi yeni öğrenen bireylerin Türkçenin anlam derinliklerini algılayamamalarından, gerçek anlamdan mecaz anlama geçememelerinden kaynaklanan durumlar, ağırlıklı olarak deyimler ve kalıp sözler üzerinden ele alınacaktır. Konuyla ilgili örnekler, yeri geldiğinde mizahî yeri geldiğinde şaşırtıcı bir dil ve üslupla verilecektir. Bir dilde kullanılan sözlerde, toplumun hayat seyrine bağlı olarak, zaman içinde çeşitli anlam değişmeleri görülür. Deyimler, kalıp sözler, atasözleri, ikilemeler vb. Türkçede anlam derinliğine sahip dil malzemeleridir. Türkçe öğrenimi hem öğrenim hayatının, hem günlük hayatın, hem de çalışma hayatının temel kaynağıdır. Türkçeyi güzel konuşan bir kişinin insanlara etkisi daha güçlüdür. Anlatıma güç katan mecazlar, bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü, gelenek, görenek ve inançlarını, düşünme biçimini, nükte ve buluşlarını ortaya koyar. Aynı zamanda dilin kendine özgü olan ve onu diğer dillerden ayıran yönünü oluşturur. Düşündürücü, ince ve derin anlamlı sözler herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ifadeler değildir. Espri kültürü ve anlama düzeyi gelişmemiş kişiler ile Türkçeyi öğrenmekte olan yabancıların mecazları anlama konusunda karşılaştıkları sorunların en büyük nedeni, bu sözlerdeki gerçek anlamın dikkate alınıp, işin mecazî boyutunun kavranamamasıdır. 

THE DIFFICULTIES ON UNDERSTANDING TURKISH LANGUAGE’S METAPHORS OF INDIVIDUALS WHO DO NOT SPEAK TURKISH LANGUAGE WELL OR NEW LEARNING

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 35 - 39, 12.08.2016

Abstract

In this article, the topics arising from the individuals with non-Turkish mother tongue and new-learners who can not understand meaning in depth and metaphors of Turkish language will be examined based heavily on idiomatic expressions and routine words. The examples of the topic will be explained in a humorous language or amazing language whichever fits best. Various meaning changes could be seen in the words of a language in time proportional to the level community life. Idiomatic expressions, routine words, proverbs and handiadyoins etc. are the language materials with deep meaning in Turkish. Turkish learning is the main source of learning life, daily life and working life in Turkey. A person, who can speak Turkish fluently, is more effective on other people. Metaphorical idioms, make explanations more statefull, give us world thoughts, traditions, thinking style, witty remarks of the people who use that language. At the same time, metaphorical idioms give us orginal characteristics of the language, and its difference than other languages. Meaningfull and metaphorical speaches are not easily understood by everyone. One of the biggest reasons preventing understanding metaphorical explanations by the people at lower levels of understanding Turkish and by the foreigners who are just learning Turkish, is thinking only first meaning of those words, rather than metaphorical meaning.  

Details

Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

M. Fatih ALKAYIŞ

Publication Date August 12, 2016
Submission Date February 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Alkayış, M. F. (2016). TÜRKÇEYİ İYİ BİLMEYEN YA DA YENİ ÖĞRENEN BİREYLERİN MECAZLARI ANLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 2 (1) , 35-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/23621/251580