PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE SOCIAL PROBLEMS OF STUDENTS IN THE VOCATIONAL SCHOOL TO USE SOCIAL NETWORK: QUALITATIVE STUDY

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 8, 30.06.2017

Abstract

The aim of the study is to determine
the opinions of students in Develi Vocational School about their social
problems prompting them to use social networks. The qualitative research method
was used in this study and phenomenology design was taken into consideration. The
sample of the study consisted of students studying in Erciyes University Develi
Vocational School in fall semester of the 2014-2015 academic year. The sample
group was determined according to criterion sampling. The data of the study
were analysed by using a computer program appropriate for the qualitative data
analysis by being collected from a total of 15 students through a
semi-structured interview form prepared by the researchers and consisting of open-ended
questions. In analyses, descriptive analysis technique was used. As a result of
the study, social problems prompting the students to use social network were
collected under five categories. These categories were determined as problems
caused by social environment, decreased social activities, transportation to
city centre, personal characteristics, and finance. Due to limited social
environment and social activities for which they spent time in the campus and
district, time they spent on the internet and their social network addiction
were found to increase. They had difficulties in establishing communication
within the campus and with people of the district due to social and cultural
reasons and they stated that they spent more time on social networks due to
these reasons. Moreover, another results were that the students had an
increased social network addiction due to problems in transportation network
between the district and city centre, financial problems of the students and
their personal characteristics.References

 • Akyurt, N. (2009). “Meslek Yüksekokulları ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(11), 175-189.
 • Bilen, K., Ercan, O. ve Gülmez, T. (2014). “”Sosyal ağların kullanım amacı ve benimsenme süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 115-123.
 • Dikme, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fuat, N. ve Him, T. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumları Ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki Korelasyon: GAÜ Psikoloji Ve Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinde İnternet Kaynaklı Tutum Değişiklikleri, II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Famagusta – North Cyprus Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
 • Kalkan, M. ve Kaygusuz, C. (Ed.). (2013). İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Örs, F. (2003). “Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırmas”ı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. Ve Baysal, N. (2012). “Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki İşlevselliği”. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 496-506.
 • Tiryakioğlu, F. ve Erzurum, F. (2011). Bir Eğitim Aracı Olarak Ağların Kullanılması. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey Kongresine Sunulmuş Bildiri.
 • Tonta, Y. (2009). “Dıjıtal Yerliler, Sosyal Ağlar Ve Kütüphanelerin Geleceği”. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 742-768.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Yükseköğretim Kanunu (Kanun No: 2547 Kabul tarihi: 4.11.1981)

THE SOCIAL PROBLEMS OF STUDENTS IN THE VOCATIONAL SCHOOL TO USE SOCIAL NETWORK: QUALITATIVE STUDY

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 8, 30.06.2017

Abstract

The
aim of the study is to determine the opinions of students in Develi Vocational
School about their social problems prompting them to use social networks. The qualitative
research method was used in this study and phenomenology design was taken into
consideration. The sample of the study consisted of students studying in
Erciyes University Develi Vocational School in fall semester of the 2014-2015
academic year. The sample group was determined according to criterion sampling.
The data of the study were analysed by using a computer program appropriate for
the qualitative data analysis by being collected from a total of 15 students
through a semi-structured interview form prepared by the researchers and
consisting of open-ended questions. In analyses, descriptive analysis technique
was used. As a result of the study, social problems prompting the students to
use social network were collected under five categories. These categories were
determined as problems caused by social environment, decreased social
activities, transportation to city centre, personal characteristics, and finance.
Due to limited social environment and social activities for which they spent
time in the campus and district, time they spent on the internet and their
social network addiction were found to increase. They had difficulties in
establishing communication within the campus and with people of the district
due to social and cultural reasons and they stated that they spent more time on
social networks due to these reasons. Moreover, another results were that the
students had an increased social network addiction due to problems in
transportation network between the district and city centre, financial problems
of the students and their personal characteristics. 

References

 • Akyurt, N. (2009). “Meslek Yüksekokulları ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(11), 175-189.
 • Bilen, K., Ercan, O. ve Gülmez, T. (2014). “”Sosyal ağların kullanım amacı ve benimsenme süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 115-123.
 • Dikme, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fuat, N. ve Him, T. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumları Ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki Korelasyon: GAÜ Psikoloji Ve Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinde İnternet Kaynaklı Tutum Değişiklikleri, II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Famagusta – North Cyprus Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
 • Kalkan, M. ve Kaygusuz, C. (Ed.). (2013). İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Örs, F. (2003). “Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırmas”ı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. Ve Baysal, N. (2012). “Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki İşlevselliği”. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 496-506.
 • Tiryakioğlu, F. ve Erzurum, F. (2011). Bir Eğitim Aracı Olarak Ağların Kullanılması. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey Kongresine Sunulmuş Bildiri.
 • Tonta, Y. (2009). “Dıjıtal Yerliler, Sosyal Ağlar Ve Kütüphanelerin Geleceği”. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 742-768.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Yükseköğretim Kanunu (Kanun No: 2547 Kabul tarihi: 4.11.1981)

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Hanife AKGÜL

Türkiye


Raziye PEKŞEN AKÇA

Türkiye

Publication Date June 30, 2017
Submission Date June 1, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Akgül, H. & Pekşen Akça, R. (2017). THE SOCIAL PROBLEMS OF STUDENTS IN THE VOCATIONAL SCHOOL TO USE SOCIAL NETWORK: QUALITATIVE STUDY . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 3 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/30313/318190