Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Covid19 Sürecinde Yürütülen Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri

Year 2021, Volume: 7 Issue: 1, 32 - 46, 30.06.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.867019

Abstract

Covid19 salgını modern dünyanın yakın zamanda hiç yaşamadığı toplumsal bir durumu ortaya çıkardı. Bu toplumsal durum yaşamın olağan akışını alt üst etti. Hiç alışkın olmadığın yeni bir toplumsal gerçeklik doğdu. Bu gerçeklik başta ticaret, insan ilişkileri, gündelik alışkanlıklar, ulaşım ve eğitim dahil birçok alanı olağan akışında yapılamaz hale getirdi. Sayılan bu sektörler içinde belki de en çok etkileneni eğitim alanı oldu. Eğitim kurumları bir anda kapandı ve yeni durum karşısında çaresiz kaldı. Kısa süreli bu çaresizlikten sonra neredeyse tüm dünyada uzaktan eğitime geçilerek, uzaktan eğitim imkânı sağlayan site, program ve portallar bir anda eğitim yaşantısının odağına yerleşmişlerdir. Ancak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin bu sürece yeterince hazır olmadıkları görülmüştür. Bu çalışmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin Covid19 sürecinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla öğrenilmeye çalışılmıştır. Nitel yöntemle veri elde etmek amacıyla 20 öğretmenden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuş, çalışma grubuna seçilen öğretmenlerin kent merkezi ve köyde çalışıyor olmalarına dikkat edilmiştir. Çalışma sonucunda İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Covid19 Sürecinde Yürütülen Eğitim Faaliyetlerine ilişkin olarak başlangıçta ciddi sorunlarla karşılaşıldığı, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu konuda yeterince eğitimli ve deneyimli olmadığı, öğrencilerin internet ve ekipman konunda yeterince imkana sahip olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeterli imkana sahip olmadığı ayrıca uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ilerleyen süreçte Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin tecrübe edindiği ifade edilmiştir. Öğrencilere internet ve bilgisayar desteği verilmesi, EBA portalının içerik itibariyle zenginleştirilmesi, öğretmenlerin uzaktan eğitim ile ilgili olarak eğitilmesi ve yüz yüze eğitimin belli bir planlamayla mutlaka başlatılması gibi öneriler getirilmiştir.

References

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Buheji, M., ve Ahmed, D. (2020). Foresight of Coronavirus ( COVID-19 ) Opportunities for a Better World, (March). https://doi.org/10.5923/j.economics.20201002.05.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020). COVID-19 Salgını Sürecinde Öğretmenler”. Tedmem. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Durak, G, Çankaya, S. ve İzmi̇rli̇, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 787-809 . DOI: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, 48-55.
 • Feng, Z., Xu, D., ve Zhao, H. (2007). Epidemiological models with non-exponentially distributed disease stages and applications to disease control. Bulletin of Mathematical Biology, 69(5), 1511–1536. https://doi.org/10.1007/s11538-006-9174-9
 • Gaeth, G. J., Levin, I. P., Sood, S., Juang, C., ve Castellucci, J. (1997). Consumers’ attitude change across sequences of successful and unsuccessful product usage. Marketing Letters, 8(1), 41–53.
 • Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (SUZEP Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 259-271.
 • Gürer, M. D., Tekinarsan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Huber, S.G. ve Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educ Asse Eval Acc. https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y
 • Huss, J. A., Sela, O., ve Eastep, S. (2015). A Case Study of Online Instructors and Their Quest for Greater Interactivity in Their Courses: Overcoming the Distance in Distance Education. Australian Journal of Teacher Education, 40(4).
 • Karip, E. 2020. COVID-19: Okulların Kapatılması ve Sonrası, https://tedmem.org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaysi, F., & Aydemir, E. (2017). Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 778-790.
 • Koh, C. G., Lee, L., Lo, C., Wong, C., ve Yap, J. (2020). A Socio-Psychological Perspective. In Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 44–48). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • OECD. (2020a). Education disrupted – education rebuilt: Some insights from PISA on the availability and use of digital tools for learning- OECD Education and Skills Today. https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Özatay F. & Sak G. (2020b). Covid-19 Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanırsa, TEPAV Politika Notu No, 202008.
 • Özatay, F. ve Sak G. (2020a). Covid-19’un Ekonomik Sonuçlarını Yönetebilmek İçin Ne Yapılabilir?, TEPAV Politika Notu No, 202006.
 • Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424
 • Panchabakesan, S. (2011). Problems and prospectives in distance education in India in the 21st century. Problems of Education in The 21st Century, 30, 113-122.
 • PHA. (2020). COVID-19 (Coronavirus). Public Health Agency, 18(2), 99–100. https://doi.org/10.1089/lrb.2020.29084.cov Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic.
 • https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunitiescovid-19-pandemic
 • Saran, S. (2020). Technology: Digital Epiphany? COVID-19 and Our Tech Futures. In Insight Report Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 24–27). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. (Erişim Tarihi: 11.06.2020).
 • https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/Covid-19-rehberi/Covid 19_rehberı_genel_bılgıler_epıdemıyolojı_ve_tanı.pdf.
 • Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge Scholars Publishing.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • WHO. (2020). Past pandemics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable diseases/influenza/pandemic-influenza/past-pandemics
 • Yusuf, M. (2011). The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2623–2626. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.158.

آراء المعلمين العاملين في المدارس الابتدائية فيما يتعلق بالأنشطة التعليمية التي أجريت خلال Covid19

Year 2021, Volume: 7 Issue: 1, 32 - 46, 30.06.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.867019

Abstract

كشف تفشي Covid19 عن وضع اجتماعي لم يشهده العالم الحديث مؤخرًا. هذا الوضع الاجتماعي يزعج التدفق المعتاد للحياة. ظهر واقع اجتماعي جديد لم تكن معتادًا عليه. جعل هذا الواقع العديد من المجالات ، بما في ذلك التجارة والعلاقات الإنسانية والعادات اليومية والنقل والتعليم ، غير مجدية في تدفقها المعتاد. من بين هذه القطاعات ، ربما كان التعليم هو الأكثر تضرراً. فجأة أغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها وأصبحت عاجزة عن مواجهة الوضع الجديد. بعد هذا العجز قصير المدى ، بدأ التعليم عن بعد في جميع أنحاء العالم تقريبًا ، وأصبحت المواقع والبرامج والبوابات التي توفر التعليم عن بعد فجأة محور الحياة التعليمية. ومع ذلك ، لوحظ أن الإداريين والمعلمين والطلاب لم يكونوا مستعدين بما يكفي لهذه العملية. في هذه الدراسة ، تمت محاولة معرفة آراء المعلمين العاملين في المدارس الابتدائية حول الأنشطة التعليمية التي تم إجراؤها خلال عملية Covid19 من خلال نموذج مقابلة شبه منظم. من أجل الحصول على بيانات بالطريقة النوعية ، تم تشكيل مجموعة عمل مكونة من 20 معلمًا وتم الاهتمام بحقيقة أن المعلمين الذين تم اختيارهم لمجموعة الدراسة كانوا يعملون في وسط المدينة وفي القرية. نتيجة للدراسة ، واجه المعلمون العاملون في المدارس الابتدائية مشاكل خطيرة في البداية فيما يتعلق بالأنشطة التعليمية التي تم تنفيذها في عملية Covid19 ، ولم يكن المعلمون والطلاب متعلمين وخبرة كافية في هذا الصدد ، ولم يكن لدى الطلاب فرص كافية في الإنترنت والمعدات ، ولم يكن لدى وزارة التربية الوطنية الفرص الكافية. تم التوصل إلى أن التدريب ليس بنفس فعالية التدريب وجها لوجه. ومع ذلك ، ذكر أن الوزارة والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور اكتسبوا خبرة في العملية التالية. تم تقديم اقتراحات مثل توفير الإنترنت ودعم الكمبيوتر للطلاب ، وإثراء بوابة EBA من حيث المحتوى ، وتثقيف المعلمين حول التعليم عن بعد وبدء التعليم وجهاً لوجه مع تخطيط معين.

References

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Buheji, M., ve Ahmed, D. (2020). Foresight of Coronavirus ( COVID-19 ) Opportunities for a Better World, (March). https://doi.org/10.5923/j.economics.20201002.05.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020). COVID-19 Salgını Sürecinde Öğretmenler”. Tedmem. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Durak, G, Çankaya, S. ve İzmi̇rli̇, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 787-809 . DOI: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, 48-55.
 • Feng, Z., Xu, D., ve Zhao, H. (2007). Epidemiological models with non-exponentially distributed disease stages and applications to disease control. Bulletin of Mathematical Biology, 69(5), 1511–1536. https://doi.org/10.1007/s11538-006-9174-9
 • Gaeth, G. J., Levin, I. P., Sood, S., Juang, C., ve Castellucci, J. (1997). Consumers’ attitude change across sequences of successful and unsuccessful product usage. Marketing Letters, 8(1), 41–53.
 • Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (SUZEP Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 259-271.
 • Gürer, M. D., Tekinarsan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Huber, S.G. ve Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educ Asse Eval Acc. https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y
 • Huss, J. A., Sela, O., ve Eastep, S. (2015). A Case Study of Online Instructors and Their Quest for Greater Interactivity in Their Courses: Overcoming the Distance in Distance Education. Australian Journal of Teacher Education, 40(4).
 • Karip, E. 2020. COVID-19: Okulların Kapatılması ve Sonrası, https://tedmem.org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaysi, F., & Aydemir, E. (2017). Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 778-790.
 • Koh, C. G., Lee, L., Lo, C., Wong, C., ve Yap, J. (2020). A Socio-Psychological Perspective. In Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 44–48). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • OECD. (2020a). Education disrupted – education rebuilt: Some insights from PISA on the availability and use of digital tools for learning- OECD Education and Skills Today. https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Özatay F. & Sak G. (2020b). Covid-19 Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanırsa, TEPAV Politika Notu No, 202008.
 • Özatay, F. ve Sak G. (2020a). Covid-19’un Ekonomik Sonuçlarını Yönetebilmek İçin Ne Yapılabilir?, TEPAV Politika Notu No, 202006.
 • Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424
 • Panchabakesan, S. (2011). Problems and prospectives in distance education in India in the 21st century. Problems of Education in The 21st Century, 30, 113-122.
 • PHA. (2020). COVID-19 (Coronavirus). Public Health Agency, 18(2), 99–100. https://doi.org/10.1089/lrb.2020.29084.cov Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic.
 • https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunitiescovid-19-pandemic
 • Saran, S. (2020). Technology: Digital Epiphany? COVID-19 and Our Tech Futures. In Insight Report Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 24–27). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. (Erişim Tarihi: 11.06.2020).
 • https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/Covid-19-rehberi/Covid 19_rehberı_genel_bılgıler_epıdemıyolojı_ve_tanı.pdf.
 • Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge Scholars Publishing.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • WHO. (2020). Past pandemics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable diseases/influenza/pandemic-influenza/past-pandemics
 • Yusuf, M. (2011). The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2623–2626. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.158.

Opinions des enseignants travaillant dans les écoles primaires concernant les activités éducatives menées pendant Covid19

Year 2021, Volume: 7 Issue: 1, 32 - 46, 30.06.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.867019

Abstract

L'épidémie de Covid19 a révélé une situation sociale que le monde moderne n'a jamais connue récemment. Cette situation sociale a bouleversé le flux habituel de la vie. Une nouvelle réalité sociale est apparue à laquelle vous n'êtes pas habitué. Cette réalité a rendu de nombreux domaines, y compris le commerce, les relations humaines, les habitudes quotidiennes, les transports et l'éducation, irréalisables dans leur flux habituel. Parmi ces secteurs, l'éducation a peut-être été le plus touché. Les établissements d'enseignement ont soudainement fermé et étaient impuissants face à la nouvelle situation. Après cette impuissance à court terme, l'enseignement à distance a été lancé presque partout dans le monde, et les sites, programmes et portails qui offrent l'enseignement à distance sont soudainement devenus le centre de la vie éducative. Cependant, il a été observé que les administrateurs, les enseignants et les étudiants n'étaient pas suffisamment préparés à ce processus. Dans cette étude, il a été tenté de connaître les opinions des enseignants travaillant dans les écoles primaires sur les activités éducatives menées pendant le processus Covid19 à travers un formulaire d'entretien semi-structuré. Afin d'obtenir des données avec une méthode qualitative, un groupe de travail composé de 20 enseignants a été formé et une attention a été portée au fait que les enseignants sélectionnés pour le groupe d'étude travaillaient dans le centre-ville et dans le village. À la suite de l'étude, les enseignants travaillant dans les écoles primaires ont été confrontés au début à de graves problèmes en ce qui concerne les activités éducatives menées dans le cadre du processus Covid19, les enseignants et les élèves n'étaient pas suffisamment formés et expérimentés à cet égard, les élèves n'avaient pas suffisamment d'opportunités en matière d'internet et d'équipement, le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas suffisamment de possibilités. il a été conclu que la formation n'était pas aussi efficace que la formation en personne. Cependant, il a été déclaré que le Ministère, les élèves, les enseignants et les parents avaient acquis une expérience dans le processus suivant. Des suggestions ont été faites telles que la fourniture d'un support Internet et informatique aux étudiants, l'enrichissement du portail EBA en termes de contenu, la formation des enseignants à l'enseignement à distance et le démarrage de l'enseignement en présentiel avec une certaine planification.

References

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Buheji, M., ve Ahmed, D. (2020). Foresight of Coronavirus ( COVID-19 ) Opportunities for a Better World, (March). https://doi.org/10.5923/j.economics.20201002.05.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020). COVID-19 Salgını Sürecinde Öğretmenler”. Tedmem. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Durak, G, Çankaya, S. ve İzmi̇rli̇, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 787-809 . DOI: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, 48-55.
 • Feng, Z., Xu, D., ve Zhao, H. (2007). Epidemiological models with non-exponentially distributed disease stages and applications to disease control. Bulletin of Mathematical Biology, 69(5), 1511–1536. https://doi.org/10.1007/s11538-006-9174-9
 • Gaeth, G. J., Levin, I. P., Sood, S., Juang, C., ve Castellucci, J. (1997). Consumers’ attitude change across sequences of successful and unsuccessful product usage. Marketing Letters, 8(1), 41–53.
 • Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (SUZEP Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 259-271.
 • Gürer, M. D., Tekinarsan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Huber, S.G. ve Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educ Asse Eval Acc. https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y
 • Huss, J. A., Sela, O., ve Eastep, S. (2015). A Case Study of Online Instructors and Their Quest for Greater Interactivity in Their Courses: Overcoming the Distance in Distance Education. Australian Journal of Teacher Education, 40(4).
 • Karip, E. 2020. COVID-19: Okulların Kapatılması ve Sonrası, https://tedmem.org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaysi, F., & Aydemir, E. (2017). Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 778-790.
 • Koh, C. G., Lee, L., Lo, C., Wong, C., ve Yap, J. (2020). A Socio-Psychological Perspective. In Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 44–48). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • OECD. (2020a). Education disrupted – education rebuilt: Some insights from PISA on the availability and use of digital tools for learning- OECD Education and Skills Today. https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Özatay F. & Sak G. (2020b). Covid-19 Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanırsa, TEPAV Politika Notu No, 202008.
 • Özatay, F. ve Sak G. (2020a). Covid-19’un Ekonomik Sonuçlarını Yönetebilmek İçin Ne Yapılabilir?, TEPAV Politika Notu No, 202006.
 • Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424
 • Panchabakesan, S. (2011). Problems and prospectives in distance education in India in the 21st century. Problems of Education in The 21st Century, 30, 113-122.
 • PHA. (2020). COVID-19 (Coronavirus). Public Health Agency, 18(2), 99–100. https://doi.org/10.1089/lrb.2020.29084.cov Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic.
 • https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunitiescovid-19-pandemic
 • Saran, S. (2020). Technology: Digital Epiphany? COVID-19 and Our Tech Futures. In Insight Report Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 24–27). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. (Erişim Tarihi: 11.06.2020).
 • https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/Covid-19-rehberi/Covid 19_rehberı_genel_bılgıler_epıdemıyolojı_ve_tanı.pdf.
 • Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge Scholars Publishing.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • WHO. (2020). Past pandemics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable diseases/influenza/pandemic-influenza/past-pandemics
 • Yusuf, M. (2011). The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2623–2626. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.158.

Opinions of Teachers Working in Primary Schools Regarding Educational Activities Conducted During Covid19

Year 2021, Volume: 7 Issue: 1, 32 - 46, 30.06.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.867019

Abstract

The Covid19 pandemic has revealed a social situation that the modern world has never experienced recently. This social situation upset the usual flow of life. A new social reality has emerged that you are not used to. This reality made many fields, including commerce, human relations, daily habits, transportation and education, unfeasible in their usual flow. Among these sectors, education was perhaps the most affected. Educational institutions suddenly closed and were helpless against the new situation. After this short-term helplessness, almost all over the world, distance education has been switched to, and sites, programs and portals that provide distance education have suddenly become the focus of educational life. However, it was observed that administrators, teachers and students were not prepared enough for this process. In this study, it was tried to learn the opinions of teachers working in primary schools on the educational activities carried out during the Covid19 process through a semi-structured interview form. In order to obtain data with qualitative method, a study group consisting of 20 teachers was formed, and attention was paid to the fact that the teachers selected for the study group were working in the city center and village. As a result of the study, the teachers working in primary schools faced serious problems in the beginning regarding the Educational Activities carried out in the Covid19 Process, teachers and students were not sufficiently educated and experienced in this regard, students did not have enough opportunities in internet and equipment, the Ministry of National Education did not have sufficient opportunities. it was concluded that the training is not as effective as face-to-face training. However, it was stated that the Ministry, students, teachers and parents gained experience in the following process. Suggestions were made such as providing internet and computer support to students, enriching the EBA portal in terms of content, educating teachers about distance education and starting face-to-face education with a certain planning.

References

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Buheji, M., ve Ahmed, D. (2020). Foresight of Coronavirus ( COVID-19 ) Opportunities for a Better World, (March). https://doi.org/10.5923/j.economics.20201002.05.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020). COVID-19 Salgını Sürecinde Öğretmenler”. Tedmem. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Durak, G, Çankaya, S. ve İzmi̇rli̇, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 787-809 . DOI: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, 48-55.
 • Feng, Z., Xu, D., ve Zhao, H. (2007). Epidemiological models with non-exponentially distributed disease stages and applications to disease control. Bulletin of Mathematical Biology, 69(5), 1511–1536. https://doi.org/10.1007/s11538-006-9174-9
 • Gaeth, G. J., Levin, I. P., Sood, S., Juang, C., ve Castellucci, J. (1997). Consumers’ attitude change across sequences of successful and unsuccessful product usage. Marketing Letters, 8(1), 41–53.
 • Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (SUZEP Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 259-271.
 • Gürer, M. D., Tekinarsan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Huber, S.G. ve Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educ Asse Eval Acc. https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y
 • Huss, J. A., Sela, O., ve Eastep, S. (2015). A Case Study of Online Instructors and Their Quest for Greater Interactivity in Their Courses: Overcoming the Distance in Distance Education. Australian Journal of Teacher Education, 40(4).
 • Karip, E. 2020. COVID-19: Okulların Kapatılması ve Sonrası, https://tedmem.org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi, Son erişim tarihi: 01 Mayıs 2020.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaysi, F., & Aydemir, E. (2017). Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 778-790.
 • Koh, C. G., Lee, L., Lo, C., Wong, C., ve Yap, J. (2020). A Socio-Psychological Perspective. In Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 44–48). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • OECD. (2020a). Education disrupted – education rebuilt: Some insights from PISA on the availability and use of digital tools for learning- OECD Education and Skills Today. https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Özatay F. & Sak G. (2020b). Covid-19 Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanırsa, TEPAV Politika Notu No, 202008.
 • Özatay, F. ve Sak G. (2020a). Covid-19’un Ekonomik Sonuçlarını Yönetebilmek İçin Ne Yapılabilir?, TEPAV Politika Notu No, 202006.
 • Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424
 • Panchabakesan, S. (2011). Problems and prospectives in distance education in India in the 21st century. Problems of Education in The 21st Century, 30, 113-122.
 • PHA. (2020). COVID-19 (Coronavirus). Public Health Agency, 18(2), 99–100. https://doi.org/10.1089/lrb.2020.29084.cov Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic.
 • https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunitiescovid-19-pandemic
 • Saran, S. (2020). Technology: Digital Epiphany? COVID-19 and Our Tech Futures. In Insight Report Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World (pp. 24–27). Geneva: World Economic Forum. www.weforum.org.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. (Erişim Tarihi: 11.06.2020).
 • https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/Covid-19-rehberi/Covid 19_rehberı_genel_bılgıler_epıdemıyolojı_ve_tanı.pdf.
 • Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge Scholars Publishing.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • WHO. (2020). Past pandemics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable diseases/influenza/pandemic-influenza/past-pandemics
 • Yusuf, M. (2011). The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2623–2626. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.158.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Emin USTA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2355-1203
Türkiye


Ferhat DÖNMEZ This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-4025-4254
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Submission Date January 23, 2021
Acceptance Date May 29, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Usta, M. E. & Dönmez, F. (2021). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Covid19 Sürecinde Yürütülen Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 7 (1) , 32-46 . DOI: 10.34137/jilses.867019