Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Analysis of Cahit Sıtkı Tarancı’s Poem Titled “That’s How Youth Is” From The Perception of Youth

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 47 - 53, 30.12.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.957997

Abstract

Literature is one of the best means of helping the young whom live only in the moment to become appreciative of others not only when they grow old, to become intellectually awake, preparing them to be knowledgeable and conscious people for the future; transmitting the experiences of the past to the posterity, to provide them with artistic training. Cahit Sıtkı Tarancı’s poem titled “That’s How Youth is” is one of the most important and primary literary texts in terms of transmitting the experiences of emotional and intellectual worlds and perception of one generation to the other by reflecting on them, making them conscious, bringing them to their senses, having them question their existence, and having them to understand the value of time and their youth. The aim of this article is to analyze the mentioned poem by giving references to the literary features of Cahit Sıtkı Tarancı, to remind the audience the importance of the poem and to examine its content and style. The poem gives voice to the subject of youth and the feeling/ theme of regret, it is also a literary warning to the new generation as to advising them to not waste their youth and live their lives to the fullest. In this study, the document analysis method, one of the qualitative research designs, is used.

References

 • Alnıaçık, Ü. ve İslamoğlu, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Buğra T. (2014). Gençliğim Eyvah, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Dilçin, C. (1995). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Enginün, İ. (2001). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yay.
 • Eyüboğlu, S. (1994). Montaigne – Denemeler. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Kolcu A. İ. (2008). Edebiyat Kuramları. Ankara: Salkımsöğüt Yay.
 • Kolcu, A. İ. (2009). Cumhuriyet Edebiyatı I – Şiir. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.
 • Korkmaz, R. (2002). İkaros'un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı. Ankara: Akçağ Yay.
 • Kuşgözoğlu, T. (2021). Gençlik Dönemi Sorunları, https://www.tavsiyeediyorum.com/ makale_6516.htm. Erişim Tarihi: 01.04.2021.
 • Önerli, S. (1976). Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri. Ankara: Akran Matbaacılık.
 • Tarancı, C. S. (1962). Düşten Güzel. İstanbul: Varlık Yay.
 • Tarancı, C. S. (1968). Ömrümde Sükût. İstanbul: Bilge Yay.
 • Tarancı, C. S. (1997). Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri. Derleyen: Asım Bezirci. İstanbul: Can Yay.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Gençlik Böyledir İşte” Şiirinin Gençlik Algısı Bağlamında Çözümlemesi

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 47 - 53, 30.12.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.957997

Abstract

İnsan gençliğinde yaşar, yaşlandığında ya da yaşlandıkça anlar. Bu bir genel kabuldür ve insan gerçeğidir. Aklın başa gelmesi, Cahit Sıtkı’nın Otuz Beş Yaş şiirinde söylediği dizeler üzerinden gidersek, suyun insanı boğduğu, ateşin yaktığı gibi temel ve sıradan gerçekleri bile insanın bilgiden bilince dönüştürebilmesi ancak yolun yarısı olan otuz beş yaşı devirmesi / olgunlaşması ile mümkün olabilecektir. Yaş, yaşlanana bilgelik de katar. Gençliğinde yaşayan, yaşlandığında anlayan insanları, zihnen uyanık tutmak, bilgi ve bilinç sahibi olarak yarınlara hazırlamak, sanatsal olarak eğitmek, geçmişin deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için edebiyat, en iyi araçlardan biridir. Bu bağlamda Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Gençlik Böyledir İşte” adlı şiiri, bir kuşağın deneyimlerini, duygusal ve düşünsel dünyası ile algısını; sonraki kuşağa aktarmak, onları düşündürmek, bilinçlendirmek, kendine getirmek, varoluşlarını sorgulatmak, zamanın ve gençliklerinin değerini fark ettirmek için anılması gereken önemli ve öncelikli edebi metinlerdendir. Bu yazı, söz konusu şiiri, biçim ve içerik özelliklerini incelemek, şairi Cahit Sıtkı’nın edebi portresinden de yararlanarak, çözümlemek, öncelikle hedef kitlesi gençlere hatırlatmak için kaleme alınmıştır. Gençlik konusunun ve pişmanlık duygusunun / temasının işlendiği bu şiir, gençlere, gençliklerini heba etmemeleri, dolu dolu yaşamaları noktasında edebi bir uyarıdır. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

References

 • Alnıaçık, Ü. ve İslamoğlu, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Buğra T. (2014). Gençliğim Eyvah, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Dilçin, C. (1995). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Enginün, İ. (2001). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yay.
 • Eyüboğlu, S. (1994). Montaigne – Denemeler. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Kolcu A. İ. (2008). Edebiyat Kuramları. Ankara: Salkımsöğüt Yay.
 • Kolcu, A. İ. (2009). Cumhuriyet Edebiyatı I – Şiir. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.
 • Korkmaz, R. (2002). İkaros'un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı. Ankara: Akçağ Yay.
 • Kuşgözoğlu, T. (2021). Gençlik Dönemi Sorunları, https://www.tavsiyeediyorum.com/ makale_6516.htm. Erişim Tarihi: 01.04.2021.
 • Önerli, S. (1976). Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri. Ankara: Akran Matbaacılık.
 • Tarancı, C. S. (1962). Düşten Güzel. İstanbul: Varlık Yay.
 • Tarancı, C. S. (1968). Ömrümde Sükût. İstanbul: Bilge Yay.
 • Tarancı, C. S. (1997). Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri. Derleyen: Asım Bezirci. İstanbul: Can Yay.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Creative Arts and Writing
Journal Section Articles
Authors

Salim DURUKOĞLU
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2429-7609
Türkiye

Early Pub Date December 28, 2021
Publication Date December 30, 2021
Submission Date June 26, 2021
Acceptance Date December 20, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Durukoğlu, S. (2021). Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Gençlik Böyledir İşte” Şiirinin Gençlik Algısı Bağlamında Çözümlemesi . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 7 (2) , 47-53 . DOI: 10.34137/jilses.957997