Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 31 - 36, 30.12.2019

Abstract

gibi yeteneklerin kazandırılması ve nesnelerin birbiri ile iletişim kurabilmesine olanak sağlamaktadır. Akıllı nesne kaynaklarının ve iletişim ağ yeteneklerinin gelişimiyle, çeşitli akıllı ortamlar –sağlık, şebeke, ev, fabrika, tarım, şehir, araçlar, ulaşım ve benzeri-  hızla gelişmektedir. Bu kapsamda, IoT sistemlerinde işlenecek verilerin ve gerçekleştirilecek işlemlerin güvenliği ve gizliliği oldukça önemli bir konudur. Çalışmamızın amacı, mevcut ulaşım ve araç ekosisteminin reddedilemezlik ve mutabakat sağlama güvenlik gereksinimleri karşılamayı sağlayacak, aynı zamanda akıllı ulaşım ve bağlantılı araç IoT ekosistemlerinin gelişimini destekleyecek, Blockchain teknolojisine dayalı bir güvenli veri yönetim modeli ortaya koymaktır. Önerilen modelde, IoT sistemlerinin kısıtlarını göz önünde bulunduran ve akıllı ulaşım endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak, yeni nesil akıllı araç kitleri ile entegre çalışabilen güvenli, etkin ve yenilikçi bir altyapı sağlanacaktır.

References

 • [1] A. Whitmore, A. Agarwal, and L. Da Xu, "The Internet of Things—A survey of topics and trends". Information Systems Frontiers, pp. 17: 261, 2015. Doi: 10.1007/s10796-014-9489-2.
 • [2] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi and M. Ayyash, "Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17.4, pp. 2347-2376, 2015. Doi: 10.1109/COMST.2015.2444095.
 • [3] O. J. A. Pinno, A. R. A. Gregio, and L.C. De Bona, "ControlChain: Blockchain as a Central Enabler for Access Control Authorizations in the IoT", in IEEE Global Communications Conference, 2017, pp. 1-6.
 • [4] M. Ammar, G. Russello, and B. Crispo, "Internet of Things: A survey on the security of IoT frameworks", Journal of Information Security and Applications, 38, pp. 8-27, 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jisa.2017.11.002.
 • [5] S. Huh, S. Cho, and S. Kim, "Managing IoT devices using Blockchain platform", in 19th IEEE International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2017, pp. 464-467.
 • [6] A. Ouaddah, A. Abou Elkalam, and A. Ait Ouahman, "FairAccess: a new Blockchain‐based access control framework for the Internet of Things", Security and Communication Networks, 9(18), pp. 5943-5964, 2016. Doi: https://doi.org/10.1002/sec.1748.
 • [7] Turkcell, Kopilot. Available: https://www.turkcell.com.tr/servisler/kopilot [Accessed: 12 Kasım 2019].
 • [8] J. Lin, et al., "A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications. " IEEE Internet of Things Journal, 4(5), pp. 1125-1142, 2017. Doi: 10.1109/JIOT.2017.2683200.
 • [9] R. Khan, S. Khan, R. Zaheer, and S. Khan, "Future Internet: The Internet Of Things Architecture, Possible Applications and Key Challenges", in 10th IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2012, pp. 257-260.
 • [10] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system", 2008.
 • [11] L. Iuon-Chang, and T. Liao, "A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges", IJ Network Security, 19(5), pp. 653-659, 2017. Doi: 10.6633/IJNS.201709.19(5).01.
 • [12] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, "An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends", in IEEE International Congress on Big Data, 2017, pp. 557-564.
 • [13] B. N. Silva, M. Khan, and K. Han, "Internet of Things: A Comprehensive Review of Enabling Technologies, Architecture, and Challenges", IETE Technical Review, 35(2), pp. 205-220, 2018. Doi: https://doi.org/10.1080/02564602.2016.1276416.
 • [14] S. Hameed, et al. "Understanding security requirements and challenges in Internet of Things (IoT): A review", Journal of Computer Networks and Communications, 2019. Doi: https://doi.org/10.1155/2019/9629381.
 • [15] V. Gazis, et al. "Short paper: IoT: Challenges, projects, architectures." in Proceedings of 18th IEEE International Conference on Intelligence in Next Generation Networks, 2015, pp. 145-147.
 • [16] D. Singh, G. Tripathi, and A. J. Jara, "A survey of Internet-of-Things: Future Vision, Architecture, Challenges and Services", in IEEE world forum on Internet of Things (WF-IoT), 2014, pp. 287-292.
 • [17] S. Li, L. Da Xu, and S. Zhao, "The Internet of Things: A Survey", Information Systems Frontiers, 17(2), pp. 243-259, 2015. Doi: 10.1007/s10796-014-9492-7.
 • [18] Z. K. Zhang, et al., "IoT Security: Ongoing Challenges and Research Opportunities," in IEEE 7th International Conference on Service-Oriented Computing and Applications, 2014, pp. 230-234.
 • [19] N. Kshetri, "Can blockchain strengthen the internet of things? " IT Professional, 19(4), pp. 68-72, 2017. Doi: 10.1109/MITP.2017.3051335.
 • [20] A. Dorri, S. Kanhere and R. Jurdak, "Towards an optimized blockchain for IoT. " in Proceedings of the Second International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation, ACM, 2017, pp. 173-178.

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 31 - 36, 30.12.2019

Abstract

References

 • [1] A. Whitmore, A. Agarwal, and L. Da Xu, "The Internet of Things—A survey of topics and trends". Information Systems Frontiers, pp. 17: 261, 2015. Doi: 10.1007/s10796-014-9489-2.
 • [2] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi and M. Ayyash, "Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17.4, pp. 2347-2376, 2015. Doi: 10.1109/COMST.2015.2444095.
 • [3] O. J. A. Pinno, A. R. A. Gregio, and L.C. De Bona, "ControlChain: Blockchain as a Central Enabler for Access Control Authorizations in the IoT", in IEEE Global Communications Conference, 2017, pp. 1-6.
 • [4] M. Ammar, G. Russello, and B. Crispo, "Internet of Things: A survey on the security of IoT frameworks", Journal of Information Security and Applications, 38, pp. 8-27, 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jisa.2017.11.002.
 • [5] S. Huh, S. Cho, and S. Kim, "Managing IoT devices using Blockchain platform", in 19th IEEE International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2017, pp. 464-467.
 • [6] A. Ouaddah, A. Abou Elkalam, and A. Ait Ouahman, "FairAccess: a new Blockchain‐based access control framework for the Internet of Things", Security and Communication Networks, 9(18), pp. 5943-5964, 2016. Doi: https://doi.org/10.1002/sec.1748.
 • [7] Turkcell, Kopilot. Available: https://www.turkcell.com.tr/servisler/kopilot [Accessed: 12 Kasım 2019].
 • [8] J. Lin, et al., "A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications. " IEEE Internet of Things Journal, 4(5), pp. 1125-1142, 2017. Doi: 10.1109/JIOT.2017.2683200.
 • [9] R. Khan, S. Khan, R. Zaheer, and S. Khan, "Future Internet: The Internet Of Things Architecture, Possible Applications and Key Challenges", in 10th IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2012, pp. 257-260.
 • [10] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system", 2008.
 • [11] L. Iuon-Chang, and T. Liao, "A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges", IJ Network Security, 19(5), pp. 653-659, 2017. Doi: 10.6633/IJNS.201709.19(5).01.
 • [12] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, "An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends", in IEEE International Congress on Big Data, 2017, pp. 557-564.
 • [13] B. N. Silva, M. Khan, and K. Han, "Internet of Things: A Comprehensive Review of Enabling Technologies, Architecture, and Challenges", IETE Technical Review, 35(2), pp. 205-220, 2018. Doi: https://doi.org/10.1080/02564602.2016.1276416.
 • [14] S. Hameed, et al. "Understanding security requirements and challenges in Internet of Things (IoT): A review", Journal of Computer Networks and Communications, 2019. Doi: https://doi.org/10.1155/2019/9629381.
 • [15] V. Gazis, et al. "Short paper: IoT: Challenges, projects, architectures." in Proceedings of 18th IEEE International Conference on Intelligence in Next Generation Networks, 2015, pp. 145-147.
 • [16] D. Singh, G. Tripathi, and A. J. Jara, "A survey of Internet-of-Things: Future Vision, Architecture, Challenges and Services", in IEEE world forum on Internet of Things (WF-IoT), 2014, pp. 287-292.
 • [17] S. Li, L. Da Xu, and S. Zhao, "The Internet of Things: A Survey", Information Systems Frontiers, 17(2), pp. 243-259, 2015. Doi: 10.1007/s10796-014-9492-7.
 • [18] Z. K. Zhang, et al., "IoT Security: Ongoing Challenges and Research Opportunities," in IEEE 7th International Conference on Service-Oriented Computing and Applications, 2014, pp. 230-234.
 • [19] N. Kshetri, "Can blockchain strengthen the internet of things? " IT Professional, 19(4), pp. 68-72, 2017. Doi: 10.1109/MITP.2017.3051335.
 • [20] A. Dorri, S. Kanhere and R. Jurdak, "Towards an optimized blockchain for IoT. " in Proceedings of the Second International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation, ACM, 2017, pp. 173-178.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section Cilt 1 - Sayı 1 - 30 Aralık 2019
Authors

Mohammed ALSADİ This is me
ISTANBUL UNIVERSITY
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Sevinç GÜLSEÇEN>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8537-7111
Andorra


Sinan KARA This is me
TURKCELL TEKNOLOJI AR-GE
0000-0000-0000-0000
Andorra


Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE> (Primary Author)
GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-8414-5252
Andorra


Vedat COŞKUN This is me
BEYKENT UNIVERSITY
0000-0000-0000-0000
Andorra

Publication Date December 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jismar642493, journal = {Journal of Information Systems and Management Research}, issn = {2717-9931}, address = {mhcalp@ktu.edu.tr}, publisher = {M. Hanefi CALP}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {31 - 36}, title = {Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli}, key = {cite}, author = {Alsadi, Mohammed and Gülseçen, Sevinç and Kara, Sinan and Özdenizci Köse, Büşra and Coşkun, Vedat} }
APA Alsadi, M. , Gülseçen, S. , Kara, S. , Özdenizci Köse, B. & Coşkun, V. (2019). Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli . Journal of Information Systems and Management Research , 1 (1) , 31-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jismar/issue/51306/642493
MLA Alsadi, M. , Gülseçen, S. , Kara, S. , Özdenizci Köse, B. , Coşkun, V. "Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli" . Journal of Information Systems and Management Research 1 (2019 ): 31-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jismar/issue/51306/642493>
Chicago Alsadi, M. , Gülseçen, S. , Kara, S. , Özdenizci Köse, B. , Coşkun, V. "Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli". Journal of Information Systems and Management Research 1 (2019 ): 31-36
RIS TY - JOUR T1 - Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli AU - Mohammed Alsadi , Sevinç Gülseçen , Sinan Kara , Büşra Özdenizci Köse , Vedat Coşkun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Information Systems and Management Research JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 36 VL - 1 IS - 1 SN - 2717-9931- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Information Systems and Management Research Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli %A Mohammed Alsadi , Sevinç Gülseçen , Sinan Kara , Büşra Özdenizci Köse , Vedat Coşkun %T Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli %D 2019 %J Journal of Information Systems and Management Research %P 2717-9931- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Alsadi, Mohammed , Gülseçen, Sevinç , Kara, Sinan , Özdenizci Köse, Büşra , Coşkun, Vedat . "Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli". Journal of Information Systems and Management Research 1 / 1 (December 2019): 31-36 .
AMA Alsadi M. , Gülseçen S. , Kara S. , Özdenizci Köse B. , Coşkun V. Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli. JISMAR. 2019; 1(1): 31-36.
Vancouver Alsadi M. , Gülseçen S. , Kara S. , Özdenizci Köse B. , Coşkun V. Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli. Journal of Information Systems and Management Research. 2019; 1(1): 31-36.
IEEE M. Alsadi , S. Gülseçen , S. Kara , B. Özdenizci Köse and V. Coşkun , "Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli", Journal of Information Systems and Management Research, vol. 1, no. 1, pp. 31-36, Dec. 2019