Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2013, Volume 3, Issue 1, 85 - 90, 31.03.2013

Abstract

Bu çalışmada Murat Nehri (Bingöl, Genç)’ nden yakalanan 50 adet Capoeta capoeta umbla’ nın kas dokusunda mangan (Mn), bakır (Cu), krom (Cr), kadmiyum (Cd), nikel (Ni), çinko (Zn) ve kobalt (Co)’ ın birikim düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metallerin birikim düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (AAS) cihazı kullanılarak ppm cinsinden tespit edildi. Cr ve Cd, AAS tayin sınırları dışında olup hiçbir dokuda tespit edilmedi. Mn, Cu, Ni, Zn ve Co’ın bütün dokularda bulunduğu belirlendi. Çalışma Kasım 2010 – Haziran 2011 tarihleri arasında yapıldı. Balık örneklerinin alınmasında Genç ilçesi Soğukpınar köyü istasyon olarak belirlenmiştir. Balıkların kas dokusunda tespit edilen metal değerleri, balık dokularında kabul edilebilir metal değerlerinin altında bulunmuş olup insan sağlığı için tehlike oluşturmamaktadır

References

 • Anonim, 1991. Türkiye’nin çevre sorunları. Türkiye Çevre Sorun- ları Vakfı Yayını.
 • Bryan, G., 1976. Heavy metal contamination in the sea. in: R.Johnston Mar. Poll. Academic Press mc. London, 185-302.
 • Canpolat, Ö., Çalta, M., 2001. Keban Baraj Gölü (Elazığ)’nden ya- kalanan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843)’de bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2): 263-268.
 • Kargın, E., Erdem, C., 1989. Farklı bakır konsantrasyonlarının Tila- pia nilotica (L.) 1758’de birikimi ve mortalite üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(2): 53-66.
 • Köse, E., 2007. Enne Barajı’nda yaşayan balıklarda ağır metal biri- kiminin araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Kütahya.
 • Anonim, 1991. Resmi Gazete, Tebliğler. Sayı: 20884, Sayfa: 5, 28 Mayıs 1991.
 • Şeker, E., Özmen, H., Aksoy, Ş., 1998. Investigation of heavy metal accumulation in Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) ca- ught in Elazig Hazar Lake, (in turkish). Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(2): 13-20.
 • Uysal, H., Tunçer, S., Yaramaz, Ö., 1986. Gölcük ve Gölmarmara göllerinde yaşayan C.carpio, S. glanis, A anguilla’da bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması. VIII. Ulusal Biyoloji Kong- resi Tebliğleri, İzmir, 2: 444-453.
 • Ginneken, L., Chowdhury, M.J., Blust R., 1999. Bioavailability of cadmium and zinc to the common carp, Cyprinus carpio, in complexing environments: A test for the validity of the free ion activitymodel. Environmental Toxicology and Chemistry, 18: 2295-2304.

Determination of Some Metal Levels in Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) Caugth from Murat River

Year 2013, Volume 3, Issue 1, 85 - 90, 31.03.2013

Abstract

In this study, it was aimed to determine the levels of mangane (Mn), copper (Cu), chrome (Cr), cadmium
(Cd), nickel (Ni), zinc (Zn) and cobalt (Co) in muscle of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) caught in
Murat River (Bingöl, Genç). Accumulation levels of metals were detected by Atomic Absorption Spectrophotometer
(AAS) as expressed ppm. Cr and Cd were not found in detectable levels in any muscles according to results obtained
by AAS. Mn, Cu, Ni, Zn and Co were found in all muscles that examined. The study was performed between
November 2010 - June 2011. The Soğukpınar Village, in Genç, is determined as the station in taking fish samples.
The metal levels detected in musclu tissues of the fishes are under the acceptable metal levels in fish tissues and it
doesn’t pose danger for human health.

References

 • Anonim, 1991. Türkiye’nin çevre sorunları. Türkiye Çevre Sorun- ları Vakfı Yayını.
 • Bryan, G., 1976. Heavy metal contamination in the sea. in: R.Johnston Mar. Poll. Academic Press mc. London, 185-302.
 • Canpolat, Ö., Çalta, M., 2001. Keban Baraj Gölü (Elazığ)’nden ya- kalanan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843)’de bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2): 263-268.
 • Kargın, E., Erdem, C., 1989. Farklı bakır konsantrasyonlarının Tila- pia nilotica (L.) 1758’de birikimi ve mortalite üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(2): 53-66.
 • Köse, E., 2007. Enne Barajı’nda yaşayan balıklarda ağır metal biri- kiminin araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Kütahya.
 • Anonim, 1991. Resmi Gazete, Tebliğler. Sayı: 20884, Sayfa: 5, 28 Mayıs 1991.
 • Şeker, E., Özmen, H., Aksoy, Ş., 1998. Investigation of heavy metal accumulation in Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) ca- ught in Elazig Hazar Lake, (in turkish). Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(2): 13-20.
 • Uysal, H., Tunçer, S., Yaramaz, Ö., 1986. Gölcük ve Gölmarmara göllerinde yaşayan C.carpio, S. glanis, A anguilla’da bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması. VIII. Ulusal Biyoloji Kong- resi Tebliğleri, İzmir, 2: 444-453.
 • Ginneken, L., Chowdhury, M.J., Blust R., 1999. Bioavailability of cadmium and zinc to the common carp, Cyprinus carpio, in complexing environments: A test for the validity of the free ion activitymodel. Environmental Toxicology and Chemistry, 18: 2295-2304.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science, Engineering
Journal Section Su Ürünleri / Fisheries
Authors

Muammer KIRICI (Primary Author)


Mehmet Reşit TAYSI This is me


Aydın Şükrü BENGÜ This is me


Ünal İSPİR This is me

Publication Date March 31, 2013
Application Date September 26, 2012
Acceptance Date February 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jist104365, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2013}, volume = {3}, number = {1}, pages = {85 - 90}, title = {Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kırıcı, Muammer and Taysı, Mehmet Reşit and Bengü, Aydın Şükrü and İspir, Ünal} }
APA Kırıcı, M. , Taysı, M. R. , Bengü, A. Ş. & İspir, Ü. (2013). Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 3 (1) , 85-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7933/104365
MLA Kırıcı, M. , Taysı, M. R. , Bengü, A. Ş. , İspir, Ü. "Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 85-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7933/104365>
Chicago Kırıcı, M. , Taysı, M. R. , Bengü, A. Ş. , İspir, Ü. "Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 85-90
RIS TY - JOUR T1 - Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Muammer Kırıcı , Mehmet Reşit Taysı , Aydın Şükrü Bengü , Ünal İspir Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 90 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Journal of the Institute of Science and Technology Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi %A Muammer Kırıcı , Mehmet Reşit Taysı , Aydın Şükrü Bengü , Ünal İspir %T Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2013 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kırıcı, Muammer , Taysı, Mehmet Reşit , Bengü, Aydın Şükrü , İspir, Ünal . "Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 3 / 1 (March 2013): 85-90 .
AMA Kırıcı M. , Taysı M. R. , Bengü A. Ş. , İspir Ü. Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. J. Inst. Sci. and Tech.. 2013; 3(1): 85-90.
Vancouver Kırıcı M. , Taysı M. R. , Bengü A. Ş. , İspir Ü. Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2013; 3(1): 85-90.
IEEE M. Kırıcı , M. R. Taysı , A. Ş. Bengü and Ü. İspir , "Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 3, no. 1, pp. 85-90, Mar. 2013